Évközi Erasmus értekezlet a Gál Ferenc Főiskolán

Évközi Erasmus értekezlet a Gál Ferenc Főiskolán

A GFF évközi Erasmus értekezletét július 6-ra hívta össze dr. Thékes István külügyi titkár, intézményi Erasmus koordinátor.

A júliusi találkozó célja nemcsak a tanév munkájának összegzése volt, hanem az augusztusi elszámolási határidőre tekintettel értékelték a 2016. évi nemzetközi mobilitási tapasztalatait, valamint előkészítették az újabb tanévet.

A tanácskozás elején részt vett dr. Kozma Gábor rektor, valamint a karok dékánjai: dr. Kovács József, dr. Lipcsei Imre és dr. Fodor Lajos. Megerősítést nyert, hogy a Gál Ferenc Főiskola kiemelt célja a nemzetközi kapcsolatok erősítése, a hallgatók külföldi részidős tanulmányainak segítése, az oktatók szakmai útjainak ösztönzése, valamint a külföldi hallgatók és oktatók fogadásához szükséges idegen nyelvű képzési kínálat fejlesztése. A Főiskola az Erasmus támogatások hatékony felhasználásával is biztosítja ennek feltételeit.

Dr. Kozma Gábor rektor bemutatta a júniusban felállt új intézményi Erasmus csapatot. Vezetője dr. Thékes István adjunktus, intézményi koordinátor, aki májusban már részt is vett a maribori nemzetközi ERAMUS koordinátori kongresszuson, júniusban pedig újabb lisszaboni és dublini partnerségeket hozott, a főiskola mindhárom kara számára. A Rektori Titkárságon Forrai Szilvia Erasmus asszisztensként segíti az intézményi koordinátor munkáját, egyúttal a Teológiai Kart érintő szervezést is elvégezve, a Gazdasági Titkárság részéről Papp Zsaklina a kapcsolattartó. A szarvasi Pedagógiai Karon pedig dr. Szilvássy Orsolya docens, a gyulai Egészség- és Szociális Tudományi Karon Czinderi Kristóf tanársegéd kaptak Erasmus koordinátori kinevezést. Az értekezleten megfigyelőként vett részt Dr. Párduczné Szőllösi Andrea, a gyulai kar adjunktusa, tekintettel az általa koordinált képzésfejlesztésekre.

A rektor megfogalmazta, hogy a főiskola eredményessége szempontjából kiemelt feladatot látnak el az intézményi és a kari Erasmus koordinátorok, akik oktatókként is azonosulnak a felsőoktatás nemzetközi megmérettetésének fontosságával.

Az értekezlet további részén már nem vettek részt a rektor és a dékánok, így a résztvevők az Erasmus munkatervet tekintették át. Dr. Thékes István felvázolta a Tempus Közalapítvány által gondozott programok kínálta lehetőségeket és azok szinergiáit. Az ERASMUS+ program mellett a hallgatók a Campus Mundi projektben pályázhatnak jelentős összegekre október végéig. A Campus Mundi projekt döntően abban különbözik az ERASMUS+ programtól, hogy ennek keretében Európán kívüli mobilitásra is lehetőség van, illetve ezen program esetében az intézmény támogatóként áll a hallgató mellett. Nem intézményi költségvetésből kerülnek a források szétosztásra, hanem a Tempus Közalapítványnál kell közvetlen pályázni. Remek lehetőséget kínál még a közép-európai felsőoktatási intézményeket magába foglaló immár 20 éves CEEPUS program.

A tanácskozás során áttekintették a bejövő mobilitás támogatására összeállítandó idegen nyelvi kari kurzuskínálatokat, ami elengedhetetlen a főiskola partnerintézményi hálózatának bővítéséhez. Színvonalas tájékoztatási és szervezési tevékenységgel kell elérni minden hallgatóhoz és oktatóhoz, munkatárshoz, ami ösztönözheti, hogy éljenek a mobilitási formák által kínált lehetőségekkel, hiszen a 21. század nemzetközi megmérettetésében, de a hazai munkaerőpiacon is kiemelten fontosak a külföldi tapasztalatok, a nemzetközileg is hasznosuló tudás.

Nyár végére elkészül az új intézményi eljárásrend, valamint rögzülnek a karok mobilitási keretszámai, amiknek kihasználása érdekében pótfelhívást készítenek elő.

 

Összeállította: dr. Thékes István külügyi titkár, Erasmus koordinátor

További hírek