Hírek

Bővülő nemzetközi tevékenység a Gál Ferenc Főiskolán

A Gál Ferenc Főiskola a 2018-as évben az eddigieknél is nagyobb finanszírozást biztosít hallgatói és oktatói számára a nemzetközi mobilitások terén, különösen, ami az ERASMUS+ programot illeti. A 2018. január 24-én tartott intézményi koordinátori értekezleten ennek részleteit egyeztették Dr. Kozma Gábor rektorral a Főiskola ERASMUS+ felelősei: dr. Thékes István intézményi koordinátor, Forrai Szilvia intézményi Erasmus asszisztens, továbbá a Pedagógiai Karról dr. Szilvássy Orsolya koordinátor, valamint Czinderi Kristóf, az Egészség- és Szociális Tudományi Kar koordinátora. A Főiskola nemzetközi stratégiáját tárgyaló tanácskozáson a résztvevők a karok felhatalmazásával megállapodtak, hogy a 2018 szeptemberétől a 2019 decemberéig tartó időszakban, tehát három szemeszter vonatkozásában az eddigiekhez képest több mint duplájára kell emelni a nemzetközi mobilitások megvalósítására fordítható forrást, valamint tovább kell bővíteni az európai partnerintézményi kapcsolatait.

GFF intézményi Erasmus értekezlet (Fotó: Tikász-Tóth Éva)

A Gál Ferenc Főiskola nemcsak az ERASMUS+ programban vesz részt, hanem az ERASMUS KA 107-es projektben is, ami nem EU-s országok közötti aktivitást teszi lehetővé, továbbá a Campus Mundi program is hallgatóink rendelkezésére áll. Jelenleg a szegedi Teológiai Kar hallgatója, Losonc Csongor tartózkodik kint Campus Mundi pályázattal Kanadában, a torontói katolikus magyar közösség tevékenységét kutatva.

Az év elején a tervek szerint folytatódott a partnerintézmények számának növelése. Új intézményként a csehországi University of South Bohemia kötött együttműködési megállapodást a főiskolánkkal, továbbá tárgyalások folynak a franciaországi Paul-Valery Montpellier Egyetemmel a kölcsönös mobilitás megvalósításáról. Oktatóink számára tovább bővültek a nyelvtanulási lehetőségek. A dublini Atlantic College-on kívül februártól a következő intézményekben fejleszthetik a GFF hallgatói és oktatói nyelvi készségeiket: Alpha School Malta, GLS IH Nyelvi Kampusz Berlin, IH Nyelvi Akadémia Barcelona, IH Nyelvi Akadémia Aberdeen (Skócia).

Az utóbbi időszakban hat szarvasi hallgatónk utazott külföldi szakmai gyakorlatra: öten Németországba és egyikük Finnországba. A szegedi Teológiai Kar két hallgatója most kezdi meg külföldi tanulmányait lengyelországi intézményekben: a levelezős Szántó Károly krakkói Jesuit Unsiversity Ignatianum kateketikai és teológiai kurzusain tanul a tavaszi félévben. Szűcs Sebestyén másodéves nappalis hallgatónk már megkezdte teológiai kurzusait a Cardinal Stefan Wyszynski Egyetemen.

Kép: Gyányi Daniella és Pfeifer Anna, a GFF Pedagógiai Kar német nemzetiségi óvodapedagógus szakos hallgatóinak bemutatkozása a bécsi Verein Herz Jesu Kindergarten und Hort intézményben.

Dr. Thékes István intézményi koordinátor február 9-11-ig a GLS IH Berlin nyelvi akadémián új oktatási stratégiákról szóló képzésen vett részt és kint tartózkodása során megállapodást is előkészített a berlini intézménnyel. Ez oktatóink német nyelvi képzése mellett különösen is segíti szarvasi hallgatóink német tanítási szakmai gyakorlatát. A GLS IH Berlin korszerű kampusza 64 tantermet és egy igényes szállodát is magában foglal.

Oktatóink közül dr. Hamvas Endre március elején Krakkóban tart egy hetes intenzív kurzust Szent Ágostonról. Dr. Czagány Gábor és dr. Horváth Gábor szegedi,  dr. Szilvássy Orsolya és Cseh Zsuzsanna szarvasi munkatársak február közepén és március elején egy hétig angol szaknyelvi kurzusokon vesznek részt az írországi Galwayben az Atlantic Nyelviskolában.

A Gál Ferenc Főiskolához február 1-jén csatlakozott békéscsabai Gazdasági Karon a tavasz kezdetéig dolgozzák ki az új kar hallgatói és oktatói mobilitásai stratégiáját.

A hallgatók részére őszre pályázható külföldi mobilitási ösztöndíjak felhívása elérhető lesz a főiskolai és kari honlapokon is.

További hírek