Hirek

ERASMUS tájékoztató napok a GFF-en

A Gál Ferenc Főiskola a 2018-as évben az eddigieknél is nagyobb finanszírozást biztosít hallgatói és oktatói számára a nemzetközi mobilitások terén, különösen, ami az ERASMUS+ programot illeti. A Főiskola folyamatosan bővíti partnerintézményei számát annak érdekében, hogy mind a négy karunk hallgatóinak és oktatóinak a lehető legszélesebb körű lehetőséget biztosítson a mobilitási célhelyek kiválasztásakor. A Főiskola külügyi titkára, dr. Thékes István még a múlt év decemberében kötött együttműködési megállapodást a Linzi Katolikus Egyetemmel. A két katolikus intézmény szorosra kívánja fűzni a dokumentált kapcsolatot mind hallgatói mind oktatói mobilitás tekintetében. Ennek megfelelően az osztrák partnerintézmény nemzetközi igazgatója Angelina Kratschanova látogatott főiskolánkra.

A látogatás egybeesett a 2018. április 9-én megtartott kari ERASMUS tájékoztatóval Szegeden. Az eseményen dr. Thékes István tájékoztatta a megjelent oktatókat és hallgatókat az ERASMUS mobilitásban való részvételről és a pályázat mikéntjéről. Külföldi részképzésre vagy szakmai gyakorlatra való jelentkezés esetén, hangsúlyozta az előadó, rendkívül egyszerű és hatékony folyamatot kell csupán végig járnia a hallgatóknak. Egy rövid munkaterv beadása, kreditigazolás dokumentálása és dékáni jóváhagyás szükséges a pályázatban való részvételhez. Oktatók esetében egy munkatervet kell benyújtani mind oktatóit mind képzési célú kiutazás esetén.

Az előadáson elhangzott, hogy hallgatóink és munkatársaink Írországtól kezdve, Portugálián át egészén Litvániába is pályázhatnak. Mivel folyamatosan bővül a partnerek száma, ezért hetente mondhatjuk el, hogy közelítünk ahhoz, hogy az Európai Unió összes országában legyen kapcsolatunk. Oktatóink immár öt országba is mehetnek nyelvi képzésére, hallgatóink számára pedig újabban Spanyolország, Csehország és Olaszország kapui is nyitva állnak.

A szegedi ERASMUS tájékoztató második felében pedig a Linzi Katolikus Egyetem mutatkozott be. A nemzetközi igazgató ismertette az egyetem struktúráját és inspiráló prezentáció keretében ösztönözte a hallgatóinkat arra, hogy Linzben tanuljanak teológiát és filozófiát. Számos előnyét fogalmazta meg a linzi kiutazásnak: a Szegedhez való közelsége és könnyen elérhetősége, az oktatás magas színvonala és a barátságos város hangulata. A Linzi Katolikus Egyetem 450 hallgatóval rendelkezik, akiknek az oktatását 96 oktató látja el. Az intézményt 1696-ban alapították és az 1700-as években már saját teológiai képzéssel rendelkezett. Az egyetem könyvtára Felső-Ausztriában a harmadik legnagyobb. Az osztrák egyetem három karon folytat oktatást: teológia, filozófia és művészettörténet. Az alapszakos diplomától kezdve doktori fokozatot is lehet szerezni az intézményben. Az oktatás jelenleg többnyire német nyelven folyik még, de a külföldi hallgatók számára célzottan angol nyelvű képzés csomagot állítanak össze a közeljövőben. Az intézmény remek kapcsolatokkal rendelkezik a környező gimnáziumokkal és általános iskolákkal, ahova szakmai gyakorlatra mehetnek a hallgatóink. A nemzetközi igazgató hangsúlyozta, hogy a hallgatóinkat és oktatóinkat nagy szeretettel várják a 2018/19 őszi félévétől kezdődően.

A szegedi tájékoztatót követően másnap a szarvasi Pedagógiai Karunkra tett látogatást a linzi partnerintézményünk képviselője. Először a GFF Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda, Bölcsőde igazgatója Biró Gyula fogadta a hölgyet, akinek bemutatta az intézményben folyó pedagógiai programot és a nemzetközi igazgatóval meglátogattak néhány osztályt. Ezt követően a Pedagógiai Karon dr. Lipcsei Imre dékán és dr. Szilvássy Orsolya docens, kari koordinátor fogadta a vendéget. Fontos eszmecsere után a kar német szakos hallgatói várták az igazgató hölgyet, akiknek a szegediehez hasonlóan bemutatta az osztrák katolikus egyetemet. A háromnapos látogatás során Angelina Kratschanova egyeztettet oktatókkal és hallgatókkal előrevetítve a számos megvalósuló mobilitást a Gál Ferenc Főiskola és a Linzi Katolikus Egyetem között.

További hírek
Cimkék