ERASMUS+ járdamatricák a Gál Ferenc Főiskolán

ERASMUS+ járdamatricák a Gál Ferenc Főiskolán

Az idén 30 éves ERASMUS+ program keretében járdamatricákat helyeztek el a Gál Ferenc Főiskola központi épületében. Ugyanerre kerül sor a napokban a szarvasi és a gyulai kari épületekben is.

Az ERASMUS+ program 30. évfordulóján a Tempus Közalapítvány járdamatricákat küldött a programban részt vevő intézményeknek. Az ERASMUS+ az Európai Unió egyik legsikeresebb mobilitási programja, amia friss diplomások számára a nemzetközi tapasztalat megszerzésével nemcsak a jobb munkaerő-piaci pozíció elérését segíti, hanem a hivatásra építőtársadalmi szerepvállaláshoz nemzetközi perspektívát nyújt. Az egyéni boldoguláson túlmenően ez lényegesen hozzájárul a társadalom teljesítőképességéhez.

A Gál Ferenc Főiskola központi épülete a szegedi Dóm téren van, aholkét matricát is elhelyeztek december5-én.Az eseményre a szegedi Teológiai Kar, valamint az Egészség- és Szociális Tudományi Kar szegedi szociális intézetének oktatói, munkatársai és hallgatóikörében került sor. A Gál Ferenc Főiskola célja, hogy minél több hallgatója szerezzen külföldi felsőoktatási és országismereti tapasztalatot, és fogadhassa is a külföldi partnerek hallgatóit. Az erre biztosított idegen nyelvű (angol, német és olasz) kurzusok a külföldi és a hazai hallgatók együtt tanulásának lehetőségét is nyújtják a GFF gyakorlata szerint.

Dr. Thékes István intézményi külügyi titkár, Erasmus-koordinátormutatta be a programot, a Főiskola aktivitását, majd a mobilitásban részt vett szegedi oktatók és hallgatók ajánlották másoknak is a mobilitási lehetőség kihasználását, sőt a megjelent Szeberényi Klára egyházmegyei sajtófőnök szülőként is beszámolt pozitív tapasztalataikról.

Az Erasmus+ program az Európai Unió egyik legsikeresebb mobilitási programja, amely nemcsak a fiatalok munkába állását segíti, hanem erősíti az EU polgárainak aktív társadalmi szerepvállalását, támogatja a társadalmi beilleszkedést és nemzetközi perspektívát nyújt a résztvevőknek.

Az elmúlt tanévben új koordinátorként dr. Thékes István vette kézbe a Főiskola európai partnerhálózatának bővítését, aminek eredményeként rohamosan gyarapszik nemcsak a teológia és a pedagógia, hanem immár az egészségügyés a szociális munka képzési területein is.A korábbi 7 helyett ma már 19 szerződéses külföldi egyetemi ERASMUS+ partnere van a Gál Ferenc Főiskolának, amik kiterjednek mindhárom karra: a szegedi Teológiai Karra, a szarvasi Pedagógiai Karra és a gyulai székhelyű, szegedi intézettel is működő Egészség- és Szociális Tudományi Karra. A partnerek között belga, holland, ír, lengyel, litván, német, portugál, romániai, szlovákiai, török egyetemek vannak, több megállapodás pedig megkötés előtt áll, így három osztrák, továbbá angol, cseh és olasz egyetemekkel is.

A GFF karain egyre több hallgató nyújt be ERASMUS+ pályázatot, és az oktatók is szívesen vállalják szakmai előmenetelük érdekében, hogy külföldön idegen nyelven tartsanak kurzust. A hivatalok munkatársai közül az előző tanévben többen mentek külföldi tanulmányútra, sőt angol szaknyelvi tanfolyamokra is Dublinba, mely érdeklődés ebben a tanévben várhatóan bővül.

További hírek