Hírek

2020/09/07/1. számú Rektori Utasítás a 2020/2021. tanév indításának rendjéről a Gál Ferenc Egyetemen

„Hiszen Isten nem a csüggedtség,
hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk.”
(2Tim, 1,7)

2020/09/07/1. számú
Rektori Utasítás
a 2020/2021. tanév indításának rendjéről
a Gál Ferenc Egyetemen


Tekintettel az Innovációs és Technológiai Minisztérium Felsőoktatásért, Innovációért és Szakképzésért Felelős Államtitkársága részéről 2020.08.17-én kiadott „Ágazati ajánlás a felsőoktatási képzés egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséhez” című, majd annak módosításokkal hatályos dokumentumában foglaltakra, valamint a koronavírus-járvány aktuális helyzetére, továbbá a Gál Ferenc Egyetem 2020.08.31-i Járványügyi Intézkedési Tervére, a Fenntartó Szeged-Csanádi Egyházmegyével történt egyeztetés alapján, az alábbi oktatási és munkarendet követve indul a 2020/2021. tanév a Gál Ferenc Egyetemen.

 1. A koronavírus-járvány újbóli erősödése miatt, a fertőzések és megbetegedések megelőzése érdekében fokozott elővigyázatossági intézkedéseket követve indul a 2020/2021. tanév a GFE-n, annak összes működési és képzési helyére, valamennyi karára, szervezeti egységeire és fenntartott/működtetett összes intézményre/létesítményre vonatkozóan, visszavonásig tartóan.
 2. Az előadások és a szemináriumok (gyakorlatok) a GFE valamennyi szakján és képzésén távolléti oktatással indulnak 2020. szeptemberben, aminek menetéről az Oktatási Igazgatóság ad külön tájékoztatást a hallgatók és az oktatók részére. Ennek megfelelően a Gál Ferenc Egyetemen nem változik a távolléti oktatás márciusban bevezetett rendje, tehát az intézmény hallgatók általi látogatása továbbra sem engedélyezett a GFE valamennyi karán és minden képzési helyszínén: Szegeden, Gyulán, Békéscsabán, Szarvason és Budapesten egyaránt.
 3. A GFE oktatói csak a legszükségesebb esetekben lépjenek be a GFE épületei, létesítményei területére. A rendszeres belépés külön rektori engedélyhez kötött.
 4. Nem magyar állampolgárságú hallgatók fogadására az ITM 2020.08.17-i keltezéssel ezzel foglalkozó, majd módosításokkal hatályos külön eljárásrendje vonatkozik, az abban foglaltakat kell alkalmazni.
 5. Az Egyetem feladatainak ellátásához szükséges egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítását szolgáló előírások megegyeznek az ITM Ágazati ajánlás dokumentum 1.1.–1.12. pontjaiban foglaltakkal.
 6. Dokumentálni és ellenőrizni kell az ITM Ágazati ajánlását követve az alábbiakat:
  1. az 1.6. pontja szerint a kéz- és felületfertőtlenítő szerek beszerzését és folyamatos rendelkezésre állását,
  2. az 1.7. pontja szerint a felületek két óránként fertőtlenítését, a kávégépek, italautomaták, adagolók, kancsók rendszeres tisztítását, fertőtlenítését,
  3. az 1.8. pontja szerinti légtechnikai berendezések hőcserélőjének és porszűrőjének gyakori fertőtlenítését, cserélhető szűrőinek az egyébként előírtnál gyakoribb cseréjét.
  4. A fenti a-c) pontok szerinti dokumentálást a Dékánnak, illetve a fenntartott intézmény/létesítmény vezetőjének kell elrendelnie és ellenőriznie.
 7. Kivételes esetben külön engedéllyel tarthatók meg egyes szemináriumok kijelölt oktatási alkalmai a hallgatók jelenlétével, de számukra nem kötelező módon. Ezekre az ITM Ágazati ajánlás 2-3. pontjában foglaltak vonatkoznak.
 8. A külső gyakorlatok (pl. pedagógiai, ápolási, szociális, duális képzés, teológiai, kateketikai) a külső gyakorlóhely, illetve a GFE Gyakorlóintézmény fogadókészsége esetén megtarthatóak. Ezeken az egészségügyi elővigyázatossági intézkedések betartása a gyakorlóhely feladata, amiről a gyakorlóhelynek írásban kell nyilatkoznia.
 9. A GFE épületeinek használatára – az egészségvédelem érdekében – a 2020. szeptember 1-jén hatályba léptetett következő szigorítások érvényesek az ITM Ágazati ajánlásával összhangban. Az intézménybe érkezők mindegyike esetében kötelező a pre-triázsolás és ennek dokumentálása. A pre-triázsolás menetét az épület aktuális házrendje tartalmazza, az ITM 2020. augusztus 17-i Ágazati ajánlásának 1. és 2. számú melléklete alapján.
  1. Tilos az intézmény területére belépnie annak a személynek, akinek az új típusú koronavírus fertőzésre jellemző tünetei vannak. Az ITM Ágazati ajánlás 1. számú mellékletében foglaltakat az épületbe lépőt fogadó hirdető felületen is el kell helyezni.
  2. Az épületbe belépő valamennyi személy testhőmérsékletét ellenőrizni kell, lázas személynek azonnal el kell hagynia az épületet és orvoshoz kell fordulnia. A testhőmérséklet ellenőrzése a porta (recepció) feladata.
  3. Az épületet használó minden személynek az adott héten történő első épületlátogatása alkalmával kockázatszűrő kérdőívet kell kitöltenie az ITM Ágazati ajánlása 2. számú melléklete szerint. A kérdőívet a portán (recepción) kell kitölteni és leadni, amit a recepciós ellenőriz. Bármely kérdésre adott igen válasz esetén az érintett személy nem léphet az épületbe, ezért javasolt, hogy várható pozitív válasz esetén ne kísérelje meg az épületbe lépést, helyette telefonon jelentkezzen a Tanulmányi Osztályon, illetve a kari Titkárságon, szükség esetén forduljon orvoshoz, esetleg végeztessen koronavírus tesztet.
  4. A beléptetett személynek a portán való áthaladáskor kötelező használnia az Egyetem által biztosított kézfertőtlenítőt.
  5. A közösségi terekben kötelező az orrot és szájat egyaránt eltakaró maszk használata.
 10. A tanulmányi és egyéb hivatali ügyintézés a 2020. szeptember 1-jétől kizárólag online történik. Ennek megfelelően a GFE hivatalainak szolgáltatásait mindenki kizárólag online veheti igénybe. Az épületbe való belépési jogosultsággal rendelkezők csak kivételes esetben és előzetes telefonos egyeztetést követően kapnak lehetőséget személyes ügyintézésre, azt is a hivatali helyiségtől elkülönített, fertőtlenített és szellőztetett helyiségben, ahol az ügyfélen és az ügyintézőn kívül más nem tartózkodik. Hivatali ügyintézés céljából érkezőknek a felsőoktatási intézményben kötelező a maszk viselése és az intézménybe belépést követően kötelezően használniuk kell a kézfertőtlenítőt.
 11. A távolléti oktatás módszertani támogatására és a megvalósítás minőségbiztosítására az Egyetemen ad hoc bizottságként végzi munkáját a karok oktatóiból álló Digitális Oktatást Koordináló Bizottság.
 12. A GFE kollégiumait csak a külföldi hallgatók, valamint a helyben szakmai gyakorlatukat végző hallgatók vehetik igénybe az ITM Ágazati ajánlását követve, külön engedéllyel.
 13. Az Egyetem Könyvtára, a kari könyvtárak az előző félévben bevezetett távolléti oktatáshoz igazodó rend szerint működnek. Ezt külön könyvtári Eljárásrend szabályozza.
 14. A jelen Rektori Utasításban foglalt intézkedések, valamint a helyzetre vonatkozóan hozott kormányzati és hatósági intézkedések betartásáért a GFE adott karán a Dékán a felelős, aki beszámolási kötelezettséggel a Rektornak tartozik.
 15. A GFE által fenntartott köznevelési, illetve szakképzési intézményben az Intézményvezető felelős az EMMI által kiadott eljárásrendben, illetve az ITM ágazati ajánlásában foglaltak követéséért, saját intézményi intézkedési tervük elkészítéséért és betartásáért. Beszámolási kötelezettséggel a fenntartót képviselő Rektornak tartoznak.
 16. A GFE épületeiben nem tarthatók szakmai, kulturális, közösségi rendezvények.
 17. A jelen Rektori Utasításban foglaltak visszavonásig maradnak hatályban, a GFE működőképességének és az egyetem polgárai egészségének védelme érdekében. Készenlétben kell lenni arra, hogy a járványhelyzet javulásával – az aktuális hatósági szabályozás lehetőségei szerint – a lehetséges legrövidebb idő alatt visszaállítható legyen a GFE-n a jelenléti oktatás hagyományos rendje.

Kérem a Gál Ferenc Egyetem minden polgárától a jelen Rektori Utasításban foglaltak betartását, és kérem azok betartatását a Dékánoktól és a Rektori Kabinet tagjaitól.

Az augusztus 1-jével egyetemmé lett intézményünknek nagy feladatai vannak, és az alapos előkészületekre tekintettel számos eredményre számíthatunk, egyéni, közösségi és intézményi sikerekben is megélve azokat. Számítanunk kell nehézségekre, amiket viszont képesnek kell lennünk kezelni, lehetőleg elhárítani. Az eredményekhez és a nehéz feladatokhoz további, még nagyobb összefogás, helytállás szükséges Egyetemünk minden polgárától: hallgatóktól, oktatóktól, munkatársaktól. Legyünk ennek részese és kérjük rá együtt Isten áldását! Bízzunk a mielőbbi személyes találkozásokban, vigyázzunk egészségünkre, készüljünk a jövőnkre!

Szeged, 2020. szeptember 7.

Dr. Kozma Gábor s. k.
rektor

További hírek
Cimkék