2020/09/17/1. számú Rektori Utasítás a nemzetközi mobilitásokra vonatkozó szabályokról a Gál Ferenc Egyetemen

A „408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól” értelmében 2020. szeptember 17-től az alábbi szabályozások lépnek életbe a nemzetközi mobilitások szervezése terén a Gál Ferenc Egyetemen.

 • A szerződésben rögzített nemzetközi kapcsolatok keretében (pl. Erasmus, CEEPUS) megvalósíthatók a külföldi utazások, aminek során be kell tartani az adott célország beutazási rendelkezéseit, továbbá a mindenkor hatályos hazai járványügyi intézkedéseket és a küldő, illetve fogadó intézmények irányelveit, valamint a fogadó intézményben bevezetett szabályokat.
 • A Konzuli Szolgálat honlapján – https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek – megtalálhatók a Magyarországról történő kiutazásra vonatkozó szempontok. A kiutazói mobilitás a felsorolt országokba lehetséges, de kérjük az alábbi részletszabályok tudomásul vételét:
  1. a kiutazóknak a fogadó ország éppen aktuális beutazási feltételeit és szabályait kell betartaniuk – minden kiutazó saját felelőssége, hogy ezekről naprakész információkkal rendelkezzen
  2. amennyiben a fogadó országban a megérkezést követően karanténba kell vonulni, a karantén időszaka az ösztöndíjas időszakba beszámít – amennyiben a karantén két negatív teszttel kiváltható, úgy annak esetleges költségét az ösztöndíjból kell fedezni
  3. a mobilitás végén a hazatéréssel kapcsolatos szabályokat minden hazatérőnek be kell tartania
  4. a hazatérés utáni karantén időszaka nem számít bele az ösztöndíjas időszakba, arra támogatás sem igényelhető
  5. a külföldön online végzett tanulmányok is külföldi mobilitásnak számítanak, de csak a külföldön töltött időszakra jár az ösztöndíj
 • Amennyiben a célországba történő beutazást a hazai hatóságok, illetve a célország hatóságai nem ajánlják, illetve nem engedélyezik, akkor a kiutazásra nem kerülhet sor.
 • Amennyiben a hivatalos külföldi tartózkodás során a fogadó állam és intézmény időközbeni hatályos járványügyi rendelkezései miatt nincs mód a tanulmányi, oktatási kötelezettségek teljesítésére, akkor a korábbi hazatérés vis maior esetnek minősül, és az adott program szabályai és keretei között felmerült költségek elszámolhatók. A mobilitási résztvevőnek bármilyen váratlan esemény bekövetkeztéről haladéktalanul tájékoztatnia kell a küldő intézményt és a támogatót.
 • A hallgatói, oktatói és dolgozói Erasmus mobilitási pályázatok kötelező eleme a Gál Ferenc Egyetem Erasmus eljárásrendjének 12. sz. járványügyi melléklete.

Kérem a Gál Ferenc Egyetem minden polgárától a jelen Rektori Utasításban foglaltak betartását, és kérem azok betartatását a Dékánoktól és a Rektori Kabinet tagjaitól.

Szeged, 2020. szeptember 17.

Dr. Kozma Gábor s. k.
rektor

 

PÁLYÁZATI   FELHÍVÁS a Gál Ferenc Egyetem hallgatóinak ERASMUS+ ÖSZTÖNDÍJAKRA a 2020/2021. tanév tavaszi félévére

További hírek
Cimkék