Hírek

Főiskolából egyetemmé lépett elő idén a Gál Ferenc felsőoktatási intézmény

„Kozma Gábor rektor lapunknak elmondta, az elmúlt évek során kibővült szakképzési kínálat és az egyetemi státusz korántsem változtatott az intézmény alapvető misszióján. Hangsúlyozta továbbá: az elmúlt napokban több fantázia­dús sejtetés is szárnyra kapott az intézmény kiegészítő kormányzati támogatása kapcsán, ám azt korántsem képzési átcsoportosításra kapja a Gál Ferenc Egyetem.

– Az idei évben a Gál Ferenc Főiskola egyetemi státuszt kapott. Hogyan összegezné az elmúlt évek során e változásig vezető utat?
– Augusztus elsejével, a Nem­­zeti Felsőoktatási Törvény módosításában foglaltak szerint lett alkalmazott tudományok egyeteme a Szeged–Csanádi Egyházmegye által fenntartott Gál Ferenc Egye­­tem, mert megfelelt a törvényben előírt feltételeknek. Valójában a korábbi főiskola is már több éve egyetemi jelleggel működött, több karral, mesterképzésekkel. Intézményünk a katolikusok között a második, az összes egyházi felsőoktatási intézmény körében pedig a harmadik legnépesebb, a hittudományi képzéseken pedig a legtöbb hallgatót fogadja, to­­vábbá az egyháziak közül egyedül nálunk van egészségügyi és gazdasági képzés, valamint mezőgazdasági program. A Vatikán jóváhagyásával a Pázmány Péter Katolikus Egyetemhez affiliáltan nyújtja a hittudományi doktori program első fokát. Szegedi székhelye, budapesti jelenléte mellett meghatározó felsőoktatási szerepet tölt be Békés megyében: Békéscsabának és Szarvas, Gyula vi­dékének nyújtja a szülőföldön boldogulást megalapozó diplomákat. Ebben a tevékenysé­gében jelentős társadalmi part­­nerségre építhet, hiszen a partnerek megkeresésére vette át a Szent István Egyetem pedagógiai, gazdaságtudományi, egészségtudományi, szociális képzési intézeteit, és szintén így történt az egyetemmé válás kezdeményezése.

– A bázisintézmény az egykori, szegedi hittudományi főiskola volt. Mennyiben változott az új képzésekkel a felsőoktatási intézmény missziója?
– A GFE hagyományosnak tekinthető szakjait gyakran hívtuk hivatásképzéseknek. Ebben az fejeződött ki, hogy olyan szakmákat oktattunk, amelyek a társadalom számára valamilyen segítség nyújtására, vagy a társadalom működéséhez szükséges alapvető humán szolgáltatásokra képezték ki felsőfokon a hallgatókat. A koronavírus-járvány felhívta a figyelmet arra, hogy egy veszélyhelyzetben mennyire fontos szerepük van a pedagógusoknak, az ápolóknak, a szociális és gyermekvédelmi munkásoknak és a lelkipásztoroknak. Az elmúlt tíz év intézményfejlődésének eredményeként viszont a korábban már meglévő szegedi hitéleti képzésekkel együtthatásban nyújthatjuk a társadalmi működés biztosításához szükséges képzéseket a gazdasági menedzsment, a pedagógusképzés, az egészségügyi és a szociális szakemberek képzése területén. Azt mondhatjuk tehát, hogy bár missziónk változatlan, ám a korábbiakhoz képest sokkal szélesebb területen látjuk el vállalt feladatainkat.

– A Magyar Közlönyben nemrég megjelent, hogy a kormány kiegészítő támogatást biztosít egyházi felsőoktatási intézmények, többek között a Gál Ferenc Egyetem számára. Mire fordítják az összeget?
– A Magyar Közlönyben a Gál Ferenc Egyetem alapműködését biztosító támogatásról szóló kormányhatározat je­­lent meg, amelyet minden év­­ben megkap, éppen úgy, mint más, nem állami felsőoktatási intézmények. Nem valamiféle új „kiegészítő támogatásról” van tehát szó. A Szent István Egyetemtől 2014-ben átvett Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar szarvasi te­lephelyű Pedagógia Intézet, a 2017-ben átvett Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar gyulai telephelyű Egészségtudományi Intézet, valamint a 2018-ban átvett Agrár- és Gazdaságtudományi Kar békéscsabai telephelyű Gazdasági Campusra vonatkozik. E támogatással kapcsolatban az elmúlt napokban több sajtóorgánum is fantáziadús sejtéseket tett közzé a GFE és a Szegedi Tudományegyetem közötti képzési átcsoportosításokról. Csakhogy a GFE semmilyen egyedi, különleges kiegészítő támogatást nem kap. Mindössze arról van szó, hogy idén a koronavírus-helyzet miatt az éves nem normatív alapú támogatás kiutalása elhúzódott, és erre csak most, a kormányhatározat megjelenése után van lehetőség.

– Milyen a kapcsolatuk a Szegedi Tudományegyetemmel?
– A két intézmény közötti kapcsolat kitűnő, lassan már tíz éve szoros, több területre is kiterjedő az együttműködés. Az akkor még Gál Ferenc Főiskola és az SZTE között először 2016-ban jött létre megállapodás közös, osztatlan tanárképzések működtetéséről, amelyet aztán 2019-ben egy stratégiai együttműködési megállapodás helyezett szélesebb keretek közé. Ennek eredményeként idén a GFE békéscsabai campusán már sor is került az SZTE szakmérnöki és egyéb szakirányú továbbképzéseinek meghirdetésére, de az együttműködés további lehetőségeit is vizsgáljuk.”

Forrás: delmagyar.hu

További megjelenés: Magyar Kurír

További hírek
Cimkék