Hirek

Okos tanteremmel erősít a GFE szarvasi campusa

A Vodafone Magyarország Alapítvány támogatásával a régióban egyedülálló digitális pedagógiai színtér jött létre a GFE szarvasi campusán – nyilatkozta Bíró Gyula igazgató.

A Gál Ferenc Egyetem és szarvasi Gyakorlóintézményének beruházásáról, valamint a Vodafone és a Gál Ferenc Egyetem együttműködéséről kérdeztük Bíró Gyula címzetes docenst, az egyetem képzésfejlesztési igazgatóját, aki a szarvasi Gyakorlóintézményt, a sok kitüntető címet elnyert „Ovisulit” is vezeti.

-Hogyan került a Vodafone fejlesztése a szarvasi egyetemre?

B.Gy.: A Vodafone Magyarország Alapítvány a Digitális Iskola Programja keretében már korábban is együttműködött a fenntartó Szeged-Csanádi Egyházmegyével, amit szakmailag én fogtam össze, és egyetemünk iskolája is részt vett benne. Ennek az egyházmegyei kapcsolatnak köszönhetően a programba most a Gál Ferenc Egyetem szarvasi campusa is bevonódott. Ennek különlegességét adja, hogy Magyarországon egyedülálló módon a pedagógusképzést érintő digitális pedagógiai módszertant támogató, közös tartalomfejlesztés valósulhat meg Szarvason, ami nemcsak számomra, hanem Kozma Gábor rektor úrnak is szakmai célitűzése, a Pedagógiai Karnak és a Gyakorlónak kiemelt programja legyen.

– Mi a szarvasi Vodafone-program szakmai tartalma?

B.Gy.: A Vodafone Alapítvány részéről a GFE szarvasi Pedagógiai Karával és Gyakorlójával kötött megállapodás értelmében az elmúlt szemeszterben egy tanítójelölt csoport már be is bekapcsolódott a programba. Az egyetemen eddig is jelen volt a digitális pedagógia módszertana, de Kozma Gábor rektor és Budai J. Gergő vezérigazgató-helyettes úr stratégiai megállapodást írtak alá egy átfogó és professzionális képzésfejlesztés közös megvalósítására. Az egyetemi pedagógusképzés és a Gyakorló oktatásának összehangolt fejlesztése már a tavasszal megmutatta, hogy az időben felismert kihívásokat valódi digitális pedagógiai válaszokkal lehet kezelni, és valódi tartalmi munka végezhető a digitális munkarendben is.

– Hogyan foglalható össze a program újszerűsége?

B.Gy.: A Vodafone Magyarország Alapítvánnyal közösen meg is tudják valósítani az egyetem célját, hogy egy kortárs, fiatalos, dinamikus és inspiráló oktatási környezetet alakítsanak ki. A motivált pedagógusok képzésével, továbbképzésével, egy életszerűbb digitális pedagógiai tartalomfejlesztéssel új utak nyílhatnak meg ezen a területen is. A jövő pedagógus generációja nem kor, hanem személetfüggő. Nyitott, hatékony, és határozott válaszok adására képes, olyan pedagóguskép, aki a kihívásokra folyamatos reflexivitással él. Pedagógusképzésünk időben ismerte fel a digitális pedagógia alkalmazásának szükségét, ebben a pedagógus szerepek változását, törvényszerűségeit, és erre ad hatékony választ, ami a piaci szereplővel történő együttműködésnek köszönhetően még professzionálisabb. Az Egyetem a virtuális terek kialakítása mellett a „lélek dolgairól” sem feledkezik meg, alkalmazott kutatásai segítik és támogatják a köznevelés rendszerét. Az Egyetem és a Vodafone Magyarország stratégiai partnersége reagál a virtuális tér jelentőségének megnövekedésére, azokra a generációs szükségletekre és ütközésekre, amelyek törvényszerű velejárói a digitális világnak, egy hatékony „válaszcsomagban”, valódi kreativitási faktort megjelenítő emocionális és kognitív, módszertani válaszokat adó, képzési tartalomfejlesztéssel.

-Milyen infrastruktúrára építhet a program?

B.Gy.: A nyár folyamán alakítottuk ki a szarvasi campus „B” épületében a Vodafone digitális tantermet, ami mindenben megfelel korunk legújabb digitális pedagógiai kihívásainak, beleértve a harminc darab oktatásra alkalmas tabletet, az interaktív kijelzőt, illetve a hálózatfejlesztést is. Az eszközöket a Vodafone biztosította, a tanterem és közösségi terek felújítását az egyetem a Gyakorló együttesen finanszírozta. A digitális tanterem az iskolai gyakorlati képzés igényei mellett az egyetemisták oktatását és a pedagógus-továbbképzést is kiszolgálja. A Gyakorló a fenntartó támogatásával, saját költségvetési forrásból minden tanulójának tabletet biztosít, továbbá minden tanárának business kategóriás laptopokat. Tantermeinek 95%-a interaktív táblával, interaktív kijelzővel felszerelt, a hálózatfejlesztés az előző tanévben megvalósulhatott, és az ideiben továbbépítettük a hálózati és wifi rendszert a „B” épületben. Ezzel párhuzamosan új munkaállomásokat alakítottak ki tanulóinknak az informatika teremben, mintegy harminc személyi számítógép és robotok beszerzésével. Mobil munkaállomásokat is létesítettünk prémium minőségű, oktatási célt szolgáló tabletek vásárlásával, amik lehetővé teszik a tanórák módszertani megújítását. A Gyakorlóintézmény annak érdekében, hogy bármikor átállhasson a digitális munkarendre, vállalati felületet alakított ki a virtuális osztálytermek menedzselésére. Ennek köszönhetően a Gyakorlóban képesek az összes tanuló bekapcsolásával minden tanítási órát valós idejűen megtartani.

– Kik vesznek részt az egyetem digitális módszertani fejlesztésében?

B.Gy.: A Gál Ferenc Egyetem Társadalompedagógiai Tanszékén Kozma Gábor tanszékvezető egy digitális pedagógiai műhelymunkát indított, ami az én koordinálásomban, Thékes István tantárgyfelelősi irányításával folyik, bevonva a Pedagógiai Kar oktatóit és iskolánk gyakorlatvezető pedagógusait is. Ebben a Vodafone részéről Éder Márta digitális pedagógiai szakértő vesz részt, aki egy olyan egyetemi kurzust tart, amiben a 21. században elvárt kompetenciáknak megfelelő kognitív stratégiák jelennek meg. Az együttműködő Egyetem, a Gyakorló és a Vodafone Magyarország digitális pedagógiai szakértői folyamatosan támogatják bemutató órákkal, online – és lehetőség szerint – élő bemutató órákkal a térség iskoláit. Ez alkalommal is szeretném elismerésünket és köszönetünket megfogalmazni a Vodafone Zrt.-nek és Magyarországért Alapítványának, és személy szerint Budai J. Gergő vezérigazgató-helyettes úrnak, Flakstad Emőke alapítványi főtitkár asszonynak és Váczi Dorka digitális pedagógiai szakértőnek, hogy partnerként lelkesen támogatják az Egyetem és intézményeinek munkáját a köznevelés és a pedagógusképzés fejlesztésére.

– Milyen szakmai körben hasznosulnak a program eredményei?

B.Gy.: Mintaprogramunk egyaránt segíti az állami és a nem állami fenntartású intézmények szakmai munkáját, és módszertani frissességet biztosít a magyarországi és külhoni pedagógus közösségek digitális pedagógiai fejlődéséhez. Az elkövetkezőkben a Gyakorló vezetőtanárainak tartunk intenzív digitális pedagógiai továbbképzést, párhuzamosan az egyetemisták képzésével, valamint a Pedagógiai Karon folyamatosan segítjük a pedagógiai oktatók felkészülését a digitális kihívásoknak megfelelésre.

-Mit jelent ez a program Szarvas városnak?

B.Gy.: A programot a Vodafone Magyarországgal együttműködésben megvalósító Gál Ferenc Egyetemnek és Gyakorlójának köszönhető, hogy a digitális tanterem kialakításával és a pedagógusképzésben is megjelenő tartalmi fejlesztésük eredményeként Szarvas város egyedülálló módon és elsőként kerülhetett fel az ország digitális oktatási térképére.

– kgj –

További hírek
Cimkék