Hírek

Online tanári fogadóórák a Gál Ferenc Egyetem hallgatóinak

Online tanári fogadóórák
a Gál Ferenc Egyetem hallgatóinak

 Találkozzunk online térben,
ha személyesen most nem lehet!

Kedves Hallgatók!

A COVID-19 járvány miatti távolléti oktatásban Egyetemünk számára is nagy kihívás lett a tanítás módszertana, az e- oktatászervezés és e- ügyintézés új útjai, de a lényegesebb gondot a személyes találkozások hiánya hozta. Vannak hallgatóink, éppen az első évesek, akik még nem is járhattak az intézményben, nem ismerik egyetemünk épületeit, a szokásokat, és ami a legnehezebb: személyesen sem ismerik egymást, a tanárokat, az őket segítő hivatalokban dolgozókat. A felsőbb éveseknek pedig más módokat kell találni a csoportban, évfolyamban megszokott együvé tartozásra, az összetartásra, ami az egyetemi tanulmányoknak elmaradhatatlan segítője.

Ezért minél több személyes találkozást kell megélni, még ha csak a telefonon, interneten hallva és látva, olvasva is a másikat, és ezek sorában a tanárokkal való csoportos vagy egyéni kapcsolattartást nagy szerepet kap. Az egyetem világában elsődleges a tanár és a diák kapcsolata, amiben megvalósul a mester és a tanítvány együttes munkája a tudás megszerzésére, állandó gazdagítására, a teremtett világunk rendjében elérhető igazság szüntelen kutatására.

Ezért tanáraink online fogadóórákat tartanak,
amikre szeretettel hívnak és várnak!

Lássuk egymást, ha nem is találkozhatunk!
Szükségünk van rád! – Ránk van szükséged!

Keressed tanárodat,
hogy elmélyítsed a tanulmányokat!

A tanári fogadóórák időpontjai:
az Egészség- és Szociális Tudományi Karon,
a Gazdasági Karon,
a Pedagógiai Karon,
a Teológiai Karon

Lehet olyan tanárod, aki más karról oktat át,
ezért itt elérhető a tanári fogadóórák egyetemi listája is.

Ha ebben segítség kell, keressed a TO tanulmányisait!

Vezetünk az értékek világában!
Szükség van jó diplomásokra a vírus által is megpróbált világban!

További hírek
Cimkék