Hirek

Őszi módszertani szakmai nap – amiből a pedagógia javára tartott kiválósági nap lett a GFE Gyakorlóintézményében

A Gál Ferenc Egyetem Szarvasi Gyakorlóintézménye az Oktatási Hivatal bázisintézménye, ahol a november 11-én tartottak Őszi módszertani online szakmai napot, aminek sikeréhez nemcsak a résztvevők, hanem az Emberi Erőforrások Minisztériuma is kifejezte elismerését.

A Gál Ferenc Egyetem Szarvasi Gyakorlóintézménye, az Oktatási Hivatal Bázisintézményeként rendezte meg 2020. november 11-én szakmai módszertani napját, Békés megye és a Szeged-Csanádi Egyházmegye állami és nem állami fenntartású intézményei számára.

Az online szakmai program keretében három bemutató tevékenységirányítást tekinthettek meg a résztvevők, előzetes regisztrációt követően a Gyakorló vállalati online felületén, majd valós idejű élő szakmai elemzésre került sor, ahol a foglalkozásokat vezető szakvezető óvodapedagógusok a résztvevőkkel együtt elemezték a látottakat, reflektáva azok szakmai tartalmára, módszertani eljárásaira. A horizontális tudásmegosztást támogató szakmai nap az egyetem hallgatói számára is nyitott programként segítette a gyakorlati képzés szakmai tartalmának erősítését a jelenleg online folyó képzés keretében.

Fabóné Nagy Andrea szakvezető óvodapedagógus „Kulcsra zárva” című projektjét mutatta be, melynek keretében az összegyűjtött kulcsokkal, lakatokkal, játékos tapasztalatszerzés valósult meg a műveltségterületek egymásba integrálásával, játékos feladatmegoldásokkal.

A téma megvalósítása koncentrációs, bizalomfejlesztő, társválasztó, érzékelést fejlesztő drámajátékok alkalmazásával megismerési és tevékenységi folyamatokon keresztül történt.

Mesei keretben a „szabadulás útját” kellet megtalálniuk a gyerekeknek a különböző problémahelyzetekből a kulcsok, zárak segítségével. A változatos mozgásformák beiktatása mellett zenei és vizuális alkotóképességük fejlesztésére is hangsúlyt kapott, érdekes, különleges megoldással. Grafikus mintákat követtek az ujjukkal a gyerekek zenei ritmusra, illetve zene hatására, zenei motívumokra alkottak, ábrázoltak elképzelt formákat, képeket.

A foglalkozás megtekinthető az intézmény Youtube csatornáján:

https://www.youtube.com/watch?v=SSxNyj5yl1E&feature=youtu.be

Szalbotné Kovács Mária szakvezető óvodapedagógus Kisfürkész programjába engedett betekintést.

A tervezett tevékenységek lehetőséget biztosítottak a gyermekek számára a környezetükben előforduló anyagok tulajdonságaival, egymásra hatásukkal és a mindennapi életben betöltött szerepükkel történő játékos megismerkedésre. Az őselemek közül a VÍZ volt a vizsgálat tárgya. Egyszerű „kísérletek” bemutatása volt a cél, amelyek veszélytelenek és a mindennapi tevékenységeikhez, játékaikhoz hasonlatosak. Mikrocsoportos formában, sok érzékszervet foglalkoztató tapasztalásra, felfedezésre volt lehetőség, közben fejlődött a gyermekek problémamegoldó képessége, környezettudatos magatartása, kreativitása. Fontos szempont a tevékenységek során a cselekvő együttműködéssel a gyermekek környezeti érzékenységének fokozása, attitűdjeik, beállítódásuk formálása a vizek védelmével kapcsolatosan.

A foglalkozás megtekinthető az intézmény Youtube csatornáján:

https://www.youtube.com/watch?v=gGz2SV4673g&feature=youtu.be

Gyekiczki Istvánné szakvezető óvodapedagógus interaktív mesefeldolgozás jó gyakorlat programja keretében dolgozta föl Varga Katalin: A lókötő róka című meséjét.

A program különlegessége, és legfontosabb eleme az interaktivitás, azaz a gyermek, (és a szülő) bevonása a mese előkészítésébe, és a tevékenységek 2-3 hetes folyamatába. Ez a jó gyakorlat különösen a kommunikáció, anyanyelv, és a szociális kompetenciák alakításához és fejlesztéséhez nyújt segítséget.

A bemutatott mese feldolgozásának folyamatában egy egyszemélyes kötényszínházas előadás közben bábszínházi élményt élhettek át a gyermekek, majd az óvodapedagógus a meséhez a lopótök bábok készítését mutatta be, melyeket felhasználva közösen rendezték be a színpadot. A gyermekek önként vállalva a szerepeket, beleéléssel bábozták el a már jól ismert mesét.

A foglalkozás megtekinthető az intézmény Youtube csatornáján:

https://www.youtube.com/watch?v=3DeKaoJMqag&feature=youtu.be

Az óvodai bemutató foglalkozások tervezetei és reflexiói szakmai publikációk formájában az Óvodai Nevelés módszertani szaklapban jelennek meg a hozzájuk kapcsolódó szakmai reflexiókkal.

Az őszi szakmai módszertani napok bemutató tevékenységéhez levélben gratulált Dr. Lebanov József, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság Köznevelési Stratégiai főosztályvezetője, elismeréssel szólva az intézmény sokoldalú szakmai tevékenységéről, a digitális programrészvétel szervezéséről, a bemutatott óvodai tevékenységek élményközpontú megvalósításáról, arról a szakmai elhivatottságról, szolgálatról, amit az intézmény képvisel pedagógiai szakmai munkájával, a köznevelés és a felsőoktatás tartalmi modernizációja érdekében.

B.É.

További hírek
Cimkék