Hírek

A GFE tudomány ünnepi nyitókonferenciája

A Gál Ferenc Egyetem az MTA 2020. évi tudomány hónapjában hét konferenciával vesz részt, a pandémia körülményei között valamennyit online formában tartva meg. A nyitókonferenciát november 11-én a Pedagógia Kar szervezte meg az online térben 183 résztvevővel, „Hagyomány és innováció” címmel.

Az Akadémia idei sorozatának címére, a “Jövőformáló tudomány” hívószavakra a szarvasi rendezésű konferenciánk a „Hagyomány és innováció” témakörrel felelt. A délelőtti plenáris ülés nyitóelőadását Dr. Kozma Gábor rektor, a Társadalompedagógiai Tanszék vezetője tartotta Jövőformáló tanítás címmel, amiben az európai kultúra válságjelenségei között az igazságra vezető tudás, a szépre, jóra és igazra nevelés felelősségére hívta fel a figyelmet. Ezt követően az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora, Dr. Gloviczki Zoltán Innováció előttA reflexió szerepe az oktatásügyben című előadása hangzott el. Dr. Juhász Péter, a Budapesti Corvinus Egyetem docense A Covid-19 válság hatása a vállalati értékre című előadásában egy friss kutatás eredményeit osztotta meg a hallgatósággal. Dr. Serfőző Levente, Teológiai Karunk dékánhelyettese és tanszékvezetője Az Egyház és kommunikáció az online térben – Kafarnaumtól a Vlog kultúráig című előadásában a változó világunkat érintő aktuális témát járt körbe. Dr. Gellén Márton, Gazdasági Karunk rektori megbízottja a Pandémia, komplexitás, hit. Hit és tudomány egy válság árnyékában című előadásában a napjainkban zajló események figyelembe vételével tudománytörténeti kontextusba ágyazottan közelítette meg a hit és tudomány viszonyát. Az egészségügyet, a szociális szférát érő kihívások, s a rájuk adható lehetséges válaszok kerültek Dr. Beke Szilvia előadásának fókuszába. Az ESZK tanszékvezetője és dékánhelyettese A prevenció jelene és jövője, avagy milyen kihívások elé állította a pandémia az egészségfejlesztés területén dolgozó szakembereket? címmel tartott előadást. A délelőtti programot Dr. Horváth Gábor, a Teológiai Kar tanszékvezetőjének előadása zárta, amiben a nemrégiben megjelent Anonymus feledésbe merül? kötetébe engedett bepillantást. Érdekes részleteket tudhattunk meg a könyv megszületéséről, s az Anonymus személyét érintő kutatási eredményeiről.

A konferenciára közel kétszáz regisztráció érkezett, s voltak olyan előadásai a programnak, amelyet több, mint 180 fő követett. A délutáni program szekciókban folytatódott, ahol a Tudományos Diákköri Konferencia keretében ismerhették meg mind a négy kar hallgatói tudományos eredményeit.

A 2020.11.11-i Hagyomány és innováció konferencia a GFE-n

További hírek
Cimkék