Hírek

A helyben boldogulásra ösztönöz a térség egyeteme – évet értékelt a GFE rektora

A három dél-alföldi megye – Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Békés megye – gazdasági szereplőivel kiváló kapcsolatot alakított ki a Gál Ferenc Egyetem. Éppen ezért békéscsabai, gyulai, szegedi és szarvasi képzési központjaival arra törekszik, hogy hallgatói a szülőföldjükön találják meg számításukat.

Minden egyetem évértékelésekor felmerül a kérdés: milyen értéke van az ott szerzett diplomának, és hogyan tudnak elhelyezkedni ezzel a végzett hallgatók? A Gál Ferenc Egyetemnek nem lehet oka panaszra, jó mutatói vannak. Intenzív kapcsolatot ápol a térség gazdasági szervezeteivel, kórházaival, szociális ellátó intézményeivel; így azzal, hogy a szülőföldön maradásra ösztönöz, egyre nagyobb teret hódít magának.

– Az a célunk, hogy a helyben boldogulást minél magasabb szinten biztosítsuk a nálunk végzett hallgatók számára, és hogy a régió szellemi-gazdasági életébe minél aktívabban bekapcsolódhassanak. Ezért minőségi képzést, illetve ennek a gyakorlatban való alkalmazhatóságát kívánjuk megvalósítani. Olyan képzéseket indítunk, amelyekre a társadalomnak is szüksége van – fogalmaz dr. Kozma Gábor. A GFE rektora szerint pedagógusokból, egészségügyi és szociális dolgozókból, gazdasági szakemberekből világszerte egyre nagyobb a hiány – csakúgy, mint térségünkben. Az idén egyetemi rangot kapott felsőoktatási intézmény ezt a hiányt kívánja betölteni, illetve a náluk végzett hallgatókban az állandóan megújuló tudásra való igényt hivatott felébreszteni.

Képzéseibe a térség gazdasági, egészségügyi szervezeteinek szakembereit is bevonja. Tantermeiket a legmodernebb technológiákkal látják el, és nem csak a járvány okozta távolléti oktatás miatt! Az a cél, hogy a hallgatók ismerjék és használják a legkorszerűbb digitális oktatási eszközöket is.

A rektor hangsúlyozza, hogy a tudás átadásán túl az is feladatuk, hogy a hallgatókat személyesen megismerjék, és az oktatókkal együttes közösséget alkossanak az ide járó fiatalok. Ezt segítik a tudományos diákkörök, az elismeréseknek helyet adó szakmai találkozások, előadások, versenyek. Bár a pandémia a szakértői vendégelőadók fogadását jelenleg nem teszi lehetővé az egyetemen, a novemberben lezajlott, országos MTA-előadássorozat óriási sikerrel zárult: a GFE a rendezvényre hét konferenciát és 59 előadást szervezett le, a hallgatók jelentős közreműködésével.

Persze közben a hallgatói utánpótlásról is gondoskodni kell. Ezért az érettségire, nyelvvizsgára való felkészítő képzéseivel, nyelvvizsgáztatással, megújult honlapjával segíti a jelenlegi középiskolások pályaválasztási döntését.

– A GFE az értékek világába vezet: élethivatást, piacképes tudást ad. A konkrét célok megvalósításában segíti hallgatóit – magyarázza dr. Kozma Gábor, aki máris a februári felvételikre hívja fel az érintettek figyelmét gazdasági, pedagógiai és egészségügyi képzéseik vonatkozásában. Hitéleti szakjaikra – teológus, hittantanár, kántor – elegendő csupán belső felvételit tennie a jelentkező diákoknak: ezeknél nem követelmény az emelt szintű érettségi és a nyelvvizsga megléte sem.

Megjelenés: DELMAGYAR.HU, BEOL

További hírek