Gyászhír

1942-2021

Elhunyt Gyarmati Zoltánné, a
Pedagógiai Kar
korábbi Testnevelési Tanszékének
egyik meghatározó egyénisége

Gyarmati Zoltánné 1971 őszétől egészen nyugdíjazásáig vett részt az óvónők, óvodapedagógusok képzésében. Az óvónőképző elvégzése után testnevelő tanárszakos végzettséget, majd pedagógiai előadó szakos egyetemi diplomát szerzett. Évtizedeken át volt az óvodapedagógus képzésben a Testnevelés és módszertana, valamint az Egészségnevelési speciálkollégium, Gyermektorna speciálkollégium tantárgyak oktatója. Szakmai megbízatásai is szorosan kapcsolódtak mind a testneveléshez, mind pedig az óvodapedagógusok képzéséhez, tagja volt a Testnevelési Szakbizottságnak, a Testnevelési Szakbizottság Óvodai Albizottságának, és a Mozgásbiológiai Társaságnak. Mindezeken túl aktív tagja volt az intézeti és városi DSE-nek, tanácsadó nevelőként pedig segítette a mentori feladatokat ellátó óvodapedagógusokat. Az alapképzésen túl aktívan vett részt a mozgásfejlesztő szakosító továbbképzés kidolgozásában, és oktatóként a képzésbe is bekapcsolódott. Oktató-nevelő-képző tevékenysége kiegészült a tanszéki kutatómunkában való közreműködéssel is. Nevelő hatása annak a többszáz óvodapedagógusnak a munkájában él tovább, akik az óvodás korú gyermekek testi nevelésének alapjait tőle sajátították el.
A Gál Ferenc Egyetem Pedagógia Kara nagy tisztelettel és szeretettel őrzi Gyarmati Zoltánné egykori oktatójának emlékét.

További hírek