Egészség- és Szociális Tudományi Kar

Tudományos Diákköri orientációs nap a GFE Egészség- és Szociális Tudományi Karán

A Magyar Tudomány Ünnepe programsorozat keretében novemberben megtartott Tudományos Diákköri Konferenciát (TDK) követően 2021. február 12-én Tudományos Diákköri orientációs napot tartott az Egészség- és Szociális Tudományi Kar.

Amint azt Dr. Beke Szilvia dékánhelyettes asszony is elmondta, a felsőoktatásnak a hivatásra történő felkészítés keretében is fontos feladata, hogy a hallgatók képet kapjanak a kutatások leletőségéről, módszertanáról is, hiszen a jövő felsőoktatásának tudományos és oktatói hátterét ők fogják majd biztosítani.

A köszöntőt követően Czinderi Kristóf tanársegéd, TDK koordinátor elmondta, hogy egy-egy TDK-n való részvétel esetén milyen feltételeknek kell megfelelni, illetve, hogy már a konferenciára vezető út során milyen előnyökre tehetnek szert azok a hallgatók, akik nem zárkóznak el a kutatásokban való részvétel elől.

A nap további részében Herczeg Viktória és Nagy Hajnalka, az Országos Tudományos Diákköri Konferencián korábban részt vett egykori hallgatóink osztották meg élményeiket. Mindketten egyetértettek abban, hogy ma is belevágnának a felkészülésbe, hiszen a konferenciákon átélt tapasztalatokat, baráti kapcsolatokat nem csak kutatói pályán, de a hétköznapokban hivatásuk gyakorlása során is jól tudják hasznosítani.

Végezetül az online világ előnyeiről és hátrányairól beszélgettünk Lippai Anikó Zsuzsannával, aki az idei házi Tudományos Diákköri Konferenciáról jutott tovább az országos rendezvényre.

További hírek