Hírek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS VÍZKELETY HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
VÍZKELETY HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJRA

A Gál Ferenc Egyetem Rektori Hivatala
pályázatot hirdet a GFE hallgatói számára
a VÍZKELETY HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJRA.

A VÍZKELETY HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJ létrehozásának célja a Gál Ferenc Egyetem tehetséges és kiemelkedő teljesítményt felmutató, a közjót szolgáló hivatásukra elkötelezetten készülő hallgatóinak támogatása.

Kik pályázhatnak?
A VÍZKELETY HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJRA a Gál Ferenc Egyetem hallgatói pályázhatnak, mindazok, akik:
 alap- vagy mesterképzésen, vagy osztatlan képzésen tanulnak,
 legalább II. évfolyamosok,
 akár nappali vagy levelező tagozatosok,
 akár államilag támogatott vagy önköltséges tanulmányokat végeznek,
 az utolsó két félévi hagyományos tanulmányi átlagának átlaga legalább 4,51,
 korábban már VÍZKELETY HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJAT vagy más ösztöndíjat elnyert hallgató is pályázhat.

Miyen időtartamra szól az ösztöndíj?
A VÍZKELETY HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJ egy teljes tanévre, annak mindkét félévére, azaz tíz hónapra szól, legfeljebb a diploma megszerzéséig tartóan.
A VÍZKELETY HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJ első alkalommal ettől eltérő módon, a 2020/2021. tanév tavaszi félévében pályázható 5 hónapos időtartamra. A következő felhívások mindig egész tanévre, 10 hónapra fognak szólni.

Mekkora összegű az ösztöndíj?
A VÍZKELETY HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJ összege havi 40.000 forint, havonkénti rendszeres pénzügyi juttatás. Az ösztöndíj folyósítása ösztöndíj szerződés alapján történik.
Hány ösztöndíjas hely nyerhető el?
Minden tanévben a Gál Ferenc Egyetem négy karán 1-1 hallgató nyerhet el VÍZKELETY HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJAT, így tanévenként a Gál Ferenc Egyetemen összesen 4 fő lehet Vízkelety-ösztöndíjas. Ugyanaz a személy több évben is pályázhat, amikor előző évi ösztöndíjának eredménye figyelembe vehető.

Mire használható fel az ösztöndíj?
Az ösztöndíjas szabadon használhatja fel ezt az összeget, de szerződésben vállalja, hogy kutatást is folytat, ami TDK vagy szakdolgozati munkájához is kapcsolódhat.
Az ösztöndíjas két alkalommal, az ösztöndíj folyósításának félidejében, valamint a végén beszámolót készít. A beszámolónak tartalmaznia kell, hogy az elnyert ösztöndíj milyen módon segítette az ösztöndíjas tanulmányi, tudományos előmenetelét, hivatására való felkészülését, illetve kutatási témájában milyen előrehaladás történt.
A beszámolót felkért bírálók értékelik, aminek eredményét a beszámolóval együtt a GFE honlapján közzéteszik.

Hogyan nyújtható be pályázat?
Online pályázati űrlap:
Első lépésként a GFE honlapján közzétett VÍZKELETY HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJ online pályázati űrlapot kell kitölteni. A pályázó hallgató minden olyan eredményét feltüntetheti a pályázati űrlapon, amelyet az Egyetemre történő beiratkozása óta elért: tanulmányi, tudományos, kulturális, sport eredmények, versenyek, oklevelek, díjak, elismerések és ezek igazolása.
Mellékletek:
Az elektronikusan kitöltött pályázati űrlap elküldése után a pályázat mellékleteit (oklevelek, tanúsítványok, elismerések, egyéb igazolások másolatai) PDF formátumban kell elküldeni a vizkelety.osztondij@gfe.hu e-mailre címre.

Meddig lehet pályázni?
A pályázatok beadási határideje:
február 28. (vasárnap)
(Eddigre le kell zárni az online pályázati űrlapot és el kell küldeni a mellékleteket.)

Hogyan bírálják el a pályázatokat?
A benyújtott VÍZKELETY HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJ pályázatokat először a karokon értékelik, majd pedig annak figyelembevételével három fős kuratórium dönt.
A kuratórium elnöke: Dr. Vízkelety Mariann, a GFE Tanácsadó Testület vezetője
A kuratórium tagjai: Dr. Kozma Gábor, a GFE rektora
Gazsó Tibor, a GFE stratégiai főigazgatója
Eredményhirdetés és szerződéskötés: 2021. március 8-án.

Sok sikert kívánunk a pályázóknak!

Szeged, 2021. február 23.
Dr. Kozma Gábor
rektor

KITÖLTÉSI ÉS PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ
a VÍZKELETY HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJ pályázatokhoz

I. Szakmai életrajz
Maximálisan adható pontszám: 30 pont.
A külön mellékletben benyújtott szakmai életrajzban szereplő tartalmak a pályázat szempontjából releváns tudományos/művészeti/sport eredmények feltüntetése mellett az egyetem hallgatói életben és más közösségekben való részvétel bemutatása (milyen egyéb, a kötelező feladatokon túlmutató tevékenységet végez a hallgató pl.: HÖK, EHÖK részvétel, Hallgatói mentorprogramban való részvétel, stb.).

II. Tanulmányi eredmények
Maximálisan adható pontszám: 100 pont
A két utolsó lezárt félév tanulmányainak átlagainak átlaga legalább 4,51 legyen.

III. Nyelvvizsgák
Felsőfokú nyelvvizsga: 15 pont, középfokú nyelvvizsga: 10 pont, alapfokú nyelvvizsga: 5 pont

IV. Tudományos/művészeti/sport és/vagy közösségi eredmények
Maximálisan adható pontszám: 60 pont
Az egyes eredmények bemutatásához meg kell adni annak a weboldalnak a linkjét, ahol ez megtalálható. További igazolásként a pályázat mellékleteiként szkennelve csatolni kell a dokumentumokat, tudományos közleményeknél pedig az első oldalát. Konferenciák esetén a programfüzet azon oldalait kell szkennelve csatolni, amelyek a pályázó előadását vagy poszterét, stb. tartalmazzák.

V. Egyéb ösztöndíjak, elismerések
Országos vagy nemzetközi elismerés, díj, ösztöndíj: 10 pont (minden esetre külön számítva)
Helyi (intézményi, városi, stb.) elismerés, díj, ösztöndíj: 5 pont (minden esetre külön számítva)

Pályázati felhívás letöltése

További hírek