Hírek

Március 15. gyulai Karunk meghívása ünnepi emlékezésre

Tisztelt Hallgatók!
Tisztelt Oktatók és Munkatársak!

Március 15-öt, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulóját Egyetemünkön rendszerint az előtte lévő tanítási napok valamelyikén köszöntjük. Idén a digitális oktatás rendjében ez is másként történik, de nem maradhat el az 1848/49-es hősökre, az azt követő megtorlás elszenvedőire való emlékezés, ami akár mindegyikőnk személyes kötelessége is. Gondoljunk azokra, akiknek kiemelkedő szerepét, helytállását a történelem és a társadalmi emlékezet különös megbecsüléssel rögzítette, akiknek személyét nemzeti kultúránk részeként minden magyarnak ismernie kell. És gondoljunk azokra, akik saját családunkban is mintegy hét-nyolc emberöltő előtt részesei voltak mindennek, akár tevőlegesen, akár a mindennapokban való kitartással, hittel és hazafias lélekkel.

Egyetemünk Egészség- és Szociális Tudományi Kara egy összeállítást készített kiemelkedő hivatásgyakorlókról, akikre a gyógyításban, ápolásban való helyátállásuk miatt külön is emlékezünk. Általuk is orvosok, felcserek, ápolók sokaságára emlékezhetünk, mint névtelen hősökre, akárcsak más olyan hivatásokban szolgálatukat teljesítőkre is, mint nevelőkre, tanítókra, kántorokra, papokra, a gazdálkodás területén szolgálókra, akiknek mai követőit Egyetemünk szakjain képezzük. Tudjuk, hogy az utóbbi időkben a nálunk végzettek közül sokan teljesítenek önzetlen szolgálatot a napjaink vírusjárvánnyal terhelt időszakában.

Kérem, hogy fogadják figyelmes szeretettel az Egészség- és Szociális Tudományi Kar összeállítását! Kívánom, hogy segítse ez a lélekben való felkészülést nagy nemzeti ünnepünkre.

A nemzeti színű kokárdáról ne feledkezzünk meg, és ki-ki gondoljon megbecsüléssel, imával az egykori és a mai hősökre!

Üdvözlettel:
Dr. Kozma Gábor

További hírek