Hirek

Tudományos Diákköri Konferenciát tartottak a Pedagógiai Karon

A Gál Ferenc Egyetem szarvasi Pedagógiai Kara 2022. május 4-én tartotta Tudományos Diákköri Konferenciáját. A résztvevőket Dr. Kozma Gábor rektor és Dr. Katona Krisztina dékán köszöntette, majd az első és a harmadéves óvodapedagógus hallgatók művészi munkáiból készült kiállítást Baráth Nóra festőművész, szarvasi oktató nyitotta meg. A pedagógusi munkát kísérő alkotások között voltak virágszirom-kompozíciók, különleges technikákkal készült festmények, bábok.
A Kar pedagógusjelöltjei három szekcióban, valamint a középiskolás tanulók egy külön szekcióban mutatták be kutatásaikat az irodalom, néphagyományok, sport, egészséges életmód, digitális kultúra, képességfejlesztés és pedagógia témaköreiben.
A konferenciát záró eredményhirdetést követően tavaszi hangversenyt tartott a Pedagógiai Kar kórusa Aradi Zsolt művésztanár vezényletével. Zongora és gitár kísérettel előadott darabok köszöntötték a győzteseket, és tavaszváró pillanatokat varázsoltak a közönségnek.
A diákköri előadások, valamint a kiállítás és a hangverseny bepillantást nyújtottak a kari tehetségműhelyek munkájába. Gratulálunk az előadóknak, a témavezetőknek, a kiállítóknak, az énekkarnak!
Az országos TDK konferenciára továbbjutóknak további sikereket kívánunk!

A rendezvény megvalósítását támogatta „Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, valamint tudományos műhelyein való részvétel és a lebonyolítási feladatok ellátása” című NTP-HHTDK-21 pályázat.

A pedagógusjelöltek diákköri konferenciájának eredményei:

Első helyezést értek el:
Groska Adrienn csecsemő- és kisgyermeknevelő szakos hallgató a Babaúszás: csecsemők és kisgyermekek kapcsolata a vízzel című előadásával (témavezető Dr. Fest Sarolta professzor emerita),
Lehoczki Lilla óvodapedagógus hallgató az Óvodapedagógus lehetőségei az artikulációs zavarral küzdő gyermekek fejlesztése érdekében című dolgozatával (témavezető: Dr. B. Kis Attila docens), és
Propszt Rita óvodapedagógus hallgató a Kisgyermekek és a digitális világ kapcsolata című kutatásával (témavezető: Szabóné Dr. Balogh Ágota docens).

Második helyezést értek el:
Győre Ildikó tanítójelölt a Képességfejlesztés lehetősége digitális eszközök segítségével című dolgozatával (témavezető: Szabóné Dr. Balogh Ágota docens);
Ölveczky Krisztina óvodapedagógus hallgató az Egészséges életmódra nevelés; Táplálkozási szokások és a BMI kapcsolata az óvodában című kutatásával (témavezető: Dr. Halasi Szabolcs főiskolai tanár);
Ónodi Klaudia Alexandra óvodapedagógus hallgató Az internet hatása a gyermekekre című előadásával (témavezető: Szabóné Dr. Balogh Ágota docens);
és Pappné Vesztergom Andrea tanító szakos hallgató a Sárközi Márta irodalomszervezői tevékenysége a XX. századi magyar irodalomban (témavezető: Dr. B. Kis Attila docens) című kutasára.

Harmadik helyezést értek el:
Kolonitsné Fiser Noémi Nikolinka óvodapedagógus hallgató a Zenei képességek fejlesztése a sóskúti Dimbes-Dombos Óvodában – a helyi néphagyományok és népi gyermekjátékok alkalmazásával című dolgozatával (témavezető: Aradi Zsolt tanársegéd);
Rejtő Hajnalka Éva óvodapedagógus hallgató az Őrtilos hiedelemvilága és szokásrendje a XX. század második felében című előadásával (témavezető: Dr. B. Kis Attila, docens);
Strausz Adrienn Zsuzsa román nemzetiségi óvodapedagógus hallgató az Utilizarea bilingvismului în educația preșcolară centrată pe proiecte című kutatásával (témavezető: Dr. Birescu Mihaela, nyelvtanár);
Urbán Mónika óvodapedagógus hallgató az Óvodáskorú gyermekek kapcsolata a digitális eszközökkel, ezek hatásai (témavezető: Szabóné Dr. Balogh Ágota f. docens) című munkájával.

Különdíjat kaptak:
Ondos Tímea csecsemő és kisgyermeknevelő szakos hallgató a Mesék bölcsődés korban (Szülők és kisgyermeknevelők által kitalált történetek) című kutatására (témavezető: Dr. Katona Krisztina, f. tanár);
Matus-Patucz Viktória óvodapedagógus hallgató a Képességfejlesztés lehetősége Bee-Bot robot segítségével című előadására (témavezető: Szabóné Dr. Balogh Ágota f. docens);
Póka-Tóth Melinda óvodapedagógus hallgató a Népi kismesterségek megjelenítésének lehetőségei az óvodai nevelésben (témavezető: Dr. Katona Krisztina, f. tanár) című kutatására;
és Puha Eszter Aida tanító szakos hallgató a Fejlesztő lehetőségek a COVID19-világjárvány hatásainak enyhítése érdekében, a Békés megyei diákok és pedagógusok körében (témavezető: Szabóné Dr. Balogh Ágota f. docens) című előadására.

A középiskolás diákok szekciójában a Gyulai Szakképzési Centrum Székely Mihály Technikum középiskolásai versenyeztek. Első helyezést értek el Nédó Ivett Maria Montessori élete, munkássága, és Trnyik Réka Kinga Waldorf óvodák című előadásukkal. Témavezetőjük Dr. Lestyán Erzsébet f. docens volt.

 

További hírek
Cimkék