Egészség- és Szociális Tudományi Kar

A GFE ESZK oktatói a HuCER 2022 konferencián

A HERA (Hungarian Educational Research Association – a Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete) 2022. május 26-27-én tartotta meg a HUCER 2022 (Hungarian Conference on Educational Research) konferenciát. Az „Oktatás egy változó világban – Kutatás, innováció, fejlesztés” című konferencián az oktatás- és neveléstudomány terén, illetve ezek határterületein elért tudományos teljesítmények bemutatása mellett hangsúlyos szerepet kapott az eredmények gyakorlati integrációja is. Egyetemünk Egészség- és Szociális Tudományi Karának oktatói színvonalas előadásokkal képviselték intézményünket. A konferencia első napján Dr. Sándor Zita előadásában a kórházpedagógiáról mint új, speciális pedagógiai lehetőségről beszélt, mely hatékonyan járulhat hozzá a szomatikus betegségekkel küzdő gyermekek testi és lelki jóllétéhez. Az Iskolai életutak és irányok a határon innen és túl címet viselő szekcióban oktatóink két előadást is tartottak: Dr. Rokszin Adrienn a vizuális feldolgozás vizsgálatának egy újabb lehetőségéről számolt be atipikus fejlődésű gyermekek esetében, ezt követően pedig Dr. Homoki Andrea és Dr. Soós Zsolt a duális képzés szociális munka területén történő bevezetésének előnyeit és lehetőségeit tekintette át a képzésfejlesztés folyamatában. Az IKT témakörében Dr. Thékes István a feliratos videók, vagyis a bimodális input nyelvtanulásra gyakorolt hatásának vizsgálatát mutatta be. Oktatóink közül többen is a HERA Gyermekvédelmi és Szociálpedagógiai Szakosztályának tagjai. A konferencia kiváló lehetőség volt a jövőbeni kutatói együttműködések megalapozására és újabb tudományos kapcsolatok építésére is.

További hírek
Cimkék