Egészség- és Szociális Tudományi Kar

Szociális Munka Világnapi rendezvénysorozat 2023-ban a Gál Ferenc Egyetem Egészség- és Szociális Tudományi Karán

A Szociális Munkát  minden év márciusában ünneplik a világon azokon az egyetemeken, ahol a segítő hivatásra készítik fel az erre elhivatást érző fiatalokat.

A Gál Ferenc Egyetem Egészség- és Szociális Tudományi Karán 2023. március 14-én ünnepeltünk.

Az ünnepi rendezvénysorozat keretében adhattak számot tudásukról, fejlődésükről, gyakorlati tapasztalataikról a Szociális munka alapszak Duális képzésére járó hallgatóink, mentoraikkal. Örömünkre szolgált, hogy az idei évben számos alap- és középfokú köznevelési intézmény vezetője, pedagógusa is elfogadta meghívásunkat, hiszen duális partnerintézményei, a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye és a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató mellett közvetett módon ők is jelentős szerepet töltenek be azoknak a duális hallgatóinknak a fejlesztésében, akik óvodákban és iskolákban töltik az Óvodai, iskolai szociális segítő mentoruk mellett a gyakorlati idejüket.

A hallgatói előadásokat követően a mélyszegénységi szubkultúrához tartozó hajléktalan embertársaink speciális helyzetéről és életkilátásaikról hallgathattunk egy nagyon érdekes és megható beszámolót Tóth Zsóka I. évfolyam Ápolás- és betegellátás alapszakos hallgatónk Sorsnyomokon című felderítő, oknyomozó kutatásáról. A délelőttöt Kubas Eleonóra egészségfejlesztő mentálhigiénés, diplomás ápoló, bronzjelvényes túravezető Zarándokutak Magyarországon című előadása zárta, melyben a Mária zarándokút azon szakaszáról is hallhattunk hasznos információkat, amelyet 2023. április 21-én végigjárunk a Gál Ferenc Egyetem hallgatói és oktatói számára szervezett tavaszi kiránduláson.

A rendezvénysorozat keretében a HERA Gyermekvédelmi és Szociálpedagógiai Kutatások Szakosztályának kihelyezett szakosztályi ülését is megtartottuk a Debreceni Egyetem, a Semmelweis Egyetem, a Partiumi Keresztény Egyetem és a Gál Ferenc Egyetem oktatóinak, kutatóinak részvételével.

Egy nem mindennapi, izgalmas együttműködést hirdettünk délután a Multiteam-ek szerepe a szociális esetvezetésben címmel Herczeg Viktória és a Szociális munka tanszék vezetőjének moderálásával. Kiváló szakembereket sikerült megnyernünk a programra: pszichiáter, pszichológusok, szociológusok, szociális munkások, kisgyermeknevelők, óvodapedagógusok, középiskolai tanárok, pedagógusok és egyetemi oktatók, hallgatókkal alkottak inter-professzionális szakmai csoportot. A multiteam-ben óvodás és iskolás korosztályhoz tartozó gyermekek eseteinek feldolgozása, értelmezése és vezetése zajlott, a közös megoldási alternatívákat az esetgazdák közvetítették a konferencia helyszíni és azt az online térben követő résztvevői felé.

A tartalmas és színes program a „Csak Családról Ne!” című filmbemutatóval zárult, Szatmári Gyula vezetésével.

Március 22-én a Budapesten megrendezésre kerülő Világnap három programeleméhez csatlakozhatnak hallgatóink, Szöllősiné Bíró Brigitta II. évfolyamra járó szociális munkás hallgatónk a Kerekasztal beszélgetésen képviseli az Egyetemet a „Sokszínűség a szociális munkában kerekasztal a szakma sokszínűségéről és aktuális kérdéseiről.” című programon.

Hallhatunk arról, hogy hogyan tud segíteni a szociális munka az oktatásban való részvételben?  a “Cigány gyerekek továbbtanulási esélyei a közép- és felsőoktatásban”

A cigány fiatalok hány százaléka szerez érettségit és hány százaléka kerül be a felsőoktatásba? című workshopon.

Tóth Zsóka a „Workshopok a szakmáról egymással párhuzamosan” című program keretében adhatja elő kutatási eredményeit.

Készítette: Dr. habil. Homoki Andrea tanszékvezető főiskolai tanár

További hírek
Cimkék