Hirek

Bíró Gyula oktatónk előadása Veszprémben

2023. április 27-én került megrendezésre a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kara és a Veszprémi Érseki Főiskola szervezésében a „Mentálhigiéné az emberi kapcsolatokért” című tudományos konferenciája. Bíró Gyula, a Pedagógiai Kar oktatója, az egyetem Gyakorlóintézményének igazgatója, „Az etika tantárgy, mint a mentálhigiéné iskolai terepe” címmel tartott előadást.
Előadásában elemzően láttatta egy tantárgyi innováció multidiszciplináris megközelítését, és bemutatta a filozófiai és etikai nevelést az iskolában, annak módszertani gazdagságával, didaktikai irányaival, embertani-mentálhigiénés tartalmi megközelítésével. A tantervelméleti előadásban az aktív, gondolkodó, önreflektív és reflektív, a tanulóra fókuszáló értéktisztázó és értékeket megfogalmazó órák hazai köznevelési gyakorlatának kiaknázatlan lehetőségeit vázolta, és bemutatta annak „kényszerpályáit”, ami a lelki egészségvédelem preventív iskolai megközelítését hozta közel a konferencia résztvevőihez. Az előadásban bemutatásra került az egyházmegye által fejlesztett etika tankönyv, amelynek önálló tananyagfejlesztése választható alternatívája az etikát tanító tanári, nevelői közösségeknek, és támogatja az osztályfőnökök pedagógiai munkájának új megközelítésbe helyezését.
A délelőtt folyamán oktatónk a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán tartott előadást a pedagógusképzés és a pedagógus pálya mai kihívásai témakörben, tanár szakos hallgatóknak.

További hírek
Cimkék