Hirek

Alkalmazott muzeológus szakirányú továbbképzéssel bővül a GFE képzési kínálata

A Gál Ferenc Egyetem szeptemberi indulással hirdeti meg a 2 féléves Alkalmazott muzeológus szakirányú továbbképzést. A gyakorlatorientált bölcsészeti és szakmai képzés a szentesi Koszta József Múzeummal együttműködésben fog elindulni, ahol a gyakorlati órák nagy része fog zajlani. A múzeumi szakemberek mellett a hallgatók olyan kiváló oktatókkal találkozhatnak, mint például Dr. Zombori István, a szegedi Móra Ferenc Múzeum egykori igazgatója, neves egyháztörténész.

A képzés azért egyedi és országos szinten magas színvonalat tud képviselni, mert egy területi múzeum ad az Egyetem számára gyakorlati ismereteket. Tehát nálunk a diákok egyszerre kapnak majd ismereteket a régészetből, a gyűjteményezési ismeretekből, a történettudományból, a néprajzból, a múzeumpedagógiából, a kulturális igazgatási ismeretekből és a kulturális marketingkommunikációból, valamint a művészettörténetből és a restaurációból.

A képzés célja olyan alkalmazott muzeológus szakemberek képzése, akik átfogó tudással rendelkeznek a néprajztudomány és a kulturális antropológia főbb kutatásairól, területeiről és módszereiről. Értik és átlátják a múzeumi gyűjtemények feldolgozását, elemzését, képesek a gyűjtemények rendszerezésére és feldolgozására; tudatosan és kritikusan képviselik a magyar és az európai értékeket.

Képzési forma: Levelező

Félévek száma: 2

Kreditösszeg: 60

Finanszírozási forma: önköltséges

További információk:

https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakleirasok/!Szakleirasok/index.php/szak/20723/szakleiras

További hírek
Cimkék