Hirek

A Gál Ferenc Egyetem pályázatot hirdet a GFE hallgatói számára GÁL FERENCES LESZEK! ÖSZTÖNDÍJRA

A Gál Ferenc Egyetem
pályázatot hirdet a GFE hallgatói számára
GÁL FERENCES LESZEK! ÖSZTÖNDÍJRA

A Gál Ferenc Egyetem a 2023/2024. tanévtől kezdődően az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 6.§ alapján saját bevétele terhére, pályázati úton elnyerhető Gál Ferences leszek! Ösztöndíjat (továbbiakban: G.F. Ösztöndíj) alapít az elsőéves hallgatók egyetemi tanulmányainak elkezdése, beilleszkedésük támogatására, valamint a kredit-előrehaladásuk ösztönzésére.

A szintén elsőéves, kifejezetten pedagógusképzést elkezdő hallgatóknak pályázati úton elnyerhető Zirzen Janka Ösztöndíjjal együtt a G.F. Ösztöndíj nem folyósítható. Az érintett hallgatói kör mindkét pályázatot benyújthatja, azonban a hallgató csak az egyik, számára kedvezőbb juttatást veheti igénybe.

Kik pályázhatnak?
A G.F. Ösztöndíj keretében az Egyetem olyan (központi vagy belső intézményi – normál, pót – felvételi eljárás során) felvételt nyert hallgatókat kíván az ösztöndíjjal támogatni, akik megfelelnek a következő feltételeknek:

  • a Gál Ferenc Egyetemet a 2023/24. tanévre történő felvételi eljárásban első helyen jelölték meg,
  • nappali tagozaton, első évfolyamon, alapképzésen vagy osztatlan képzésen vagy felsőoktatási szakképzésen 2023/24. tanévben kezdték meg tanulmányaikat a GFE-n, aktív hallgatóként,
  • állami ösztöndíjas vagy önköltséges finanszírozási formájú képzésen folytatják a tanulmányaikat.

Milyen időtartamra szól az ösztöndíj?
A G.F. Ösztöndíj csak a felvételt követő adott tanévben /2023/24. tanévben/ – a hallgató első évfolyamán folyósítható.
Amennyiben a hallgató jogviszonya bármilyen okból megszűnik, vagy szünetel, illetve az ösztöndíj követelményeit nem teljesíti, az ösztöndíj számára tovább nem folyósítható, következő félévre nem vihető át.

Mekkora összegű az ösztöndíj?
A G.F Ösztöndíj összege egyszeri nettó 100.000 Ft.

Az ösztöndíjat az Egyetem két részletben folyósítja az alábbi feltétek szerint:
– Az első tanulmányi félév 2. hónapjának 10. napjáig egyszeri nettó 50.000 Ft-ot utal a GFE a hallgató Neptun rendszerben rögzített számlaszámára, amennyiben 25 kreditet felvett az első félév megkezdésekor.
– Az ösztöndíj második részlete (nettó 50.000 Ft) a következő félév kezdésekor lesz átutalva a félév 2. hónapjának 10. napjáig, amennyiben az előző félévben felvett minimum 25 kreditből 20-at teljesített és a második félévben is újra felvett legalább 25 kreditet.

Hogyan nyújtható be pályázat?
A pályázó a Gál Ferenc Egyetem Neptun tanulmányi rendszerének segítségével kizárólag elektronikusan tudja benyújtani pályázati űrlapját.
A pályázat beadási menete megegyezik a Hallgatói tájékoztató normatíva alapú ösztöndíj támogatások kérvényezéséről szóló tájékoztató anyagunkban leírtakkal.
A pályázat kötelező melléklete az Oktatási Hivataltól kapott besorolási felvételi döntés-határozat, illetve hitéleti képzésre felvett hallgatók esetében a felvételi értesítő.

Meddig lehet pályázni?

A pályázatok beadási határideje:
2023. szeptember 25. hétfő 16:00 óra
a pályázati határidőre beérkezett pályázatok kerülnek elbírálásra

Hogyan bírálják el a pályázatokat?
Aki a G.F. Ösztöndíj fenti feltételeinek megfelel, a pályázaton pozitív elbírálásban részesül.

A pályázók az esetlegesen felmerülő kérdéseikkel az alábbi kari munkatársakhoz fordulhatnak:
a) Pedagógiai Karon:
• Feifrik Zoltán (feifrik.zoltan@gfe.hu), tanulmányi előadó, kollégium vezető

b) Teológiai Karon:
• Vági Judit (tabi.judit@gfe.hu), oktatásfejlesztési irodavezető

c) Egészség- és Szociális Tudományi Karon:
• Gróhné Cseke Zsuzsanna Éva (to.eszk@gfe.hu), tanulmányi főelőadó

d) Gazdasági Karon:
• Krajcsó Andrea (krajcso.andrea@gfe.hu), tanulmányi főelőadó

Sok sikert kívánunk a pályázóknak!

 

További hírek
Cimkék