Hirek

ZIRZEN JANKA ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A GÁL FERENC EGYETEM PEDAGÓGUS KÉPZÉSÉN TANULMÁNYAIKAT 2023/24. TANÉVBEN MEGKEZDŐ HALLGATÓK RÉSZÉRE

A GÁL FERENC EGYETEM ÉS A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYÁRA FELKÉSZÍTŐ ÖSZTÖNDÍJPROGRAMOT HIRDET

A Szegedi Tudományegyetemmel közösen létrehozott ösztöndíjprogrammal hozzájárulunk a régiónkban, vagy azon kívül, a pedagógus pályára készülő fiatalok élethivatása megerősítéséhez, megtartásához és elmélyítéséhez.

Kik pályázhatnak?
A Zirzen Janka Ösztöndíj keretében az Egyetem olyan 2023/24. tanévre felvételt nyert hallgatókat kíván az ösztöndíjjal támogatni, akik megfelelnek a következő feltételeknek:

– első helyen jelentkezett a Gál Ferenc Egyetem valamely nappali tagozatos pedagógus-képzésére (Érintett szakok: csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus, tanító, hittanár – nevelőtanár, illetve a GFE – SZTE hittanár – nevelőtanár – közismereti szakpáros tanárképzés)
– 2023/24. tanévben első évfolyamon kezdi meg a tanulmányait a GFE-n, aktív hallgatóként,
– valamint vállalja, hogy félévente a mintatantervben előírtakon felül egy hitéleti – pedagógus pályára felkészítő kurzuson vesz részt,
– továbbá vállalja az oklevél megszerzését követően, hogy egyházi fenntartású köznevelési intézmény munkavállalója lesz legalább annyi ideig, amennyi ideig az ösztöndíj folyósításra került.

Milyen időtartamra szól az ösztöndíj?
Az ösztöndíjas jogviszony időtartama egy tanulmányi félév (5 hónap) – 2023. szeptembertől 2024. januárig tart.

Mekkora összegű az ösztöndíj?
A ZIRZEN JANKA ÖSZTÖNDÍJ összege havi 100.000 forint, havonkénti rendszeres pénzügyi juttatás.

Hány ösztöndíjas hely nyerhető el?
A Gál Ferenc Egyetem a 2023/2024-es tanévben 15 hallgató számára nyújt megpályázható ösztöndíjat.

Hogyan nyújtható be pályázat?
A Gál Ferenc Egyetem Neptun tanulmányi rendszerének segítségével kizárólag elektronikusan lehet benyújtani a pályázati űrlapot.
A pályázat beadási menete megegyezik a Hallgatói tájékoztató normatíva alapú ösztöndíj támogatások kérvényezéséről szóló tájékoztató anyagunkban leírtakkal.
A pályázat kötelező melléklete az Oktatási Hivataltól kapott besorolási felvételi döntés-határozat, illetve hitéleti képzésre felvett hallgatók esetében a felvételi értesítő, valamint egy motivációs levél, magyar nyelven (A pedagóguspálya iránti elkötelezettségről, max. 2000 karakter terjedelemben.)

Meddig lehet pályázni?
A pályázatok beadási határideje:
2023. szeptember 25. hétfő 16:00 óra

A pályázók az esetlegesen felmerülő kérdéseikkel a kari munkatárshoz fordulhatnak:
a) Pedagógiai Karon:
• Feifrik Zoltán (feifrik.zoltan@gfe.hu), tanulmányi előadó, kollégium vezető

b) Teológiai Karon:
• Vági Judit (tabi.judit@gfe.hu), oktatásfejlesztési irodavezető

Sok sikert kívánunk a pályázóknak!

További hírek
Cimkék