Hirek

Alkalmassági vizsga a Pedagógiai Karon

2024. április 18-án a Gál Ferenc Egyetem Pedagógiai Kara a pedagógus alapképzéseire jelentkezőknek alkalmassági vizsgát szervezett.

A csecsemő- és kisgyermeknevelő szakra jelentkezők motivációs beszélgetés során megállapított beszéd-alkalmassági vizsgán vettek részt, az óvodapedagógus és tanító szakra jelentkezők test-egészségi, ének-zenei, beszéd alkalmassági vizsgán teljesítettek.

Az óvodapedagógus és a tanító szak német, román, szlovák illetve roma szakirányára jelentkezőket Dr. Szilvássy Orsolya tanszékvezető asszony fogadta és tájékoztatta a szakirányt érintő alapvető információkról.

A vizsgán közel 150 pályázó sikeresen teljesítette a követelményeket, melyhez ezúton is gratulálunk! A Pedagógiai Karon a következő alkalmassági vizsga alkalom 2024. április 26-án lesz Szarvason.

További hírek
Cimkék