Dr. Thékes István adjunktus előadása a Neumann János Egyetemen

Dr. Thékes István adjunktus előadása a Neumann János Egyetemen

A Neumann János Egyetem Pedagagóusképző Karán 2018.10.25-én rendezték meg az „V. Nyelvi képességek fejlődése és fejlesztése”című konferenciát. Ezen előadást tartott Empirical evidence on the correlation between the knowledge of phrasal verbs and EFL vocabulary amongst 6thgraders’ címmel Dr. Thékes István, a GFF ESZK Társadalompedagógia Tanszékének adjunktusa. Főiskolánk nyelvpedagógiai kutatója ismertette a fiatal nyelvtanulók körében végzett adatfelvételét, aminek során a szókincs és a szókapcsolatok ismeretének háttérváltozókkal kapcsolatos mély összefüggéseit kívánta feltárni. A számos hazai és külföldi előadó részvételével megtartott kecskeméti konferencia célja a nyelvpedagógia, nyelvoktatás és a nyelvelsajátítás új kutatási módszereinek és eredményeinek, a jó gyakorlatokoknak a bemutatása, valamint tapasztalatcsere volt.

Meghívó

További hírek
Cimkék