Hírek

Járványügyi Intézkedési Terv a Gál Ferenc Egyetemen

JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉSI TERV
a Gál Ferenc Egyetemen
a felsőoktatási képzés
egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséhez
2020.08.31.

A Gál Ferenc Egyetem a jelen Járványügyi Intézkedési Tervet (továbbiakban: JIT) léptette hatályba a koronavírus-járvány körülményei között a járványügyi készültség kezelésére.

A JIT összeállítása az Innovációs és Technológiai Minisztérium Felsőoktatásért, Innovációért és Szakképzésért Felelős Államtitkársága részéről 2020.08.17-én kiadott „Ágazati ajánlás a felsőoktatási képzés egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséhez” című dokumentum bevezetőjében foglaltak alapján történt.

Az ITM Ágazati ajánlását követve a GFE folyamatosan aktualizálja a JIT-t. Ennek során tekintetbe veszi a változó jogszabályi környezetet a Kormány, az ITM és a hatóságok által kiadott egyéb dokumentumokat, továbbá a koronavírus-járvány aktuális nemzetközi, országos és regionális helyzetét, valamint a Gál Ferenc Egyetemen belüli járványügyi helyzetet, az előző szemeszter vonatkozó tapasztalatait, a GFE Rektori Kabinetének és vezetői értekezletének javaslatait.

A Járványügyi Intézkedési Terv célja, hogy az ITM Ágazati ajánlása és a járványügyi rendelkezések, jogszabályok betartásával, a fenntartóval történő egyeztetést követően garantálja a Gál Ferenc Egyetemen folyó oktató-kutató tevékenységben és egyéb szolgáltatásokban részt vevő személyek élet-, egészség-, személyi, vagyon- és jogbiztonságának védelmét, a felsőoktatási képzés folyamatosságát és az intézményi működés stabilitását.

A jelen JIT 2020. szeptember 1-jével történő hatályba lépése felváltja a GFE (korábban: GFF) 2020.03.16-i Intézkedési Tervét az akkori körülmények között szervezett távoktatás biztosítására, valamint a 2020. tavaszi félévben hozott Rektori Utasításokat a veszélyhelyzet körülményei között szervezett oktatásra és ahhoz kapcsolódó intézményi működésre.

I. A felsőoktatási intézmény feladatainak ellátásához szükséges egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása:

 • A koronavírus-járvány újbóli erősödése miatt, a fertőzések és megbetegedések megelőzése érdekében fokozott elővigyázatossági intézkedéseket követve indul a 2020/2021. tanév a GFE-n, ami annak összes működési és képzési helyére, valamennyi karára, szervezeti egységeire és fenntartott/működtetett összes intézményére/létesítményére vonatkozik, visszavonásig tartóan.
  Felelős: Rektor
 • A tanulmányi és egyéb hivatali ügyintézés 2020. szeptember 1-jétől kizárólag online történik. Ennek megfelelően a GFE hivatalainak szolgáltatásait mindenki kizárólag online veheti igénybe. Az épületbe való belépési jogosultsággal rendelkezők csak kivételes esetben és előzetes telefonos egyeztetést követően kapnak lehetőséget személyes ügyintézésre, azt is a hivatali helyiségtől elkülönített, fertőtlenített és szellőztetett helyiségben, ahol az ügyfélen és az ügyintézőn kívül más nem tartózkodik. Hivatali ügyintézés céljából érkezőknek a felsőoktatási intézményben kötelező a maszk viselése és az intézménybe belépést követően kötelezően használniuk kell a kézfertőtlenítőt.
  Felelős: Dékán   
 • A GFE oktatói közül azokkal, akik életkoruk vagy egészségi állapotuk miatt nem vállalhatják a jelenléti (kontakt) oktatást, külön kell egyeztetni kurzusaik online formában történő megtartását. Az érintett oktatók csak a legszükségesebb esetekben léphetnek be a GFE épületei, létesítményei területére.
  Felelős: Oktatási igazgató
 • Oktató kérésére egyes kontakt kurzusok online oktatásban is megvalósíthatóak.
  Felelős: Oktatási igazgató
 • Nem magyar állampolgárságú hallgatók fogadására az ITM 2020.08.17-i keltezéssel ezzel foglalkozó külön eljárásrendje vonatkozik, az abban foglaltakat kell alkalmazni.
  Felelős: Oktatási igazgató
 • Az Egyetem feladatainak ellátásához szükséges egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítását szolgáló előírások megegyeznek az ITM Ágazati ajánlás dokumentum 1.1.–1.12. pontjaiban foglaltakkal.
  Felelős: Dékán, létesítményvezető
 • Dokumentálni és ellenőrizni kell az ITM Ágazati ajánlását követve az alábbiakat:
  1. az 1.6 pontja szerint a kéz- és felületfertőtlenítő szerek beszerzését és folyamatos rendelkezésre állását,
  2. az 1.7. pontja szerint a felületek két óránként fertőtlenítését, a kávégépek, italautomaták, adagolók, kancsók rendszeres tisztítását, fertőtlenítését,
  3. az 1.8. pontja szerinti légtechnikai berendezések hőcserélőjének és porszűrőjének gyakori fertőtlenítését, cserélhető szűrőinek az egyébként előírtnál gyakoribb cseréjét.
  4. A fenti a-c) pontok szerinti dokumentálást a Dékánnak, illetve a fenntartott intézmény/létesítmény vezetőjének kell elrendelnie és ellenőriznie.
   Felelős: Dékán, létesítményvezető
 • A jelenléti oktatás tanóráit az ITM Ágazati ajánlása 2. pontjában foglaltak, a gyakorlatait ugyanezen ajánlás 3. pontjában foglaltak, a számonkéréseit ugyanezen ajánlás 4. pontjában foglaltakat betartva kell megszervezni.
  Felelős: Dékán
 • A GFE épületeinek használatára – az egészségvédelem érdekében – 2020. szeptember 1-jétől a következő szigorítások érvényesek az ITM Ágazati ajánlásával összhangban. Az intézménybe érkezők mindegyike esetében kötelező a Pre-triázsolás és ennek dokumentálása. A Pre-triázsolás menetét az épület aktuális házirendje tartalmazza, az ITM 2020. augusztus 17-i Ágazati ajánlásának 1. és 2. számú melléklete alapján.
  1. Tilos az intézmény területére belépnie annak a személynek, akinek az új típusú koronavírus fertőzésre jellemző tünetei vannak. Az ITM Ágazati ajánlás 1. számú mellékletében foglaltakat az épületbe lépőt fogadó hirdető felületen is el kell helyezni.
  2. Az épületbe belépő valamennyi személy testhőmérsékletét ellenőrizni kell, lázas személynek azonnal el kell hagynia az épületet és orvoshoz kell fordulnia. A testhőmérséklet ellenőrzése a porta (recepció) feladata.
  3. Az épületet használó minden hallgatónak, alkalmazottnak, oktatónak az adott héten történő első épületlátogatása alkalmával kockázatszűrő kérdőívet kell kitöltenie az ITM Ágazati ajánlása 2. számú melléklete szerint. A kérdőívet a portán (recepción) kell kitölteni és leadni, amit a recepciós ellenőriz. Bármely kérdésre adott igen válasz esetén az érintett személy nem léphet az épületbe, ezért javasolt, hogy várható pozitív válasz esetén ne kísérelje meg az épületbe lépést, helyette telefonon jelentkezzen a Tanulmányi Osztályon, illetve a kari Titkárságon, szükség esetén forduljon orvoshoz, esetleg végeztessen koronavírus tesztet.
  4. A beléptetett személynek a portán való áthaladáskor kötelező használnia az Egyetem által biztosított kézfertőtlenítőt.
  5. A közösségi terekben kötelező az orrot és szájat egyaránt eltakaró maszk használata.
   Felelős: Dékán

II. Oktatásszervezés:

 • A 2020/2021. tanév őszi félévében az oktatás nappali tagozaton a GFE valamennyi karán, szakján és képzési helyszínén 2020. szeptember 14-én kezdődik, a levelező tagozaton külön szabályozva.
  Felelős: Rektor
 • szeptember 13-ig marad érvényben a GFE hallgatóira vonatkozó korábbi rendelkezés, ami szerint a koronavírus-járvány miatt a GFE hallgatói nem látogathatják a GFE egyik épületét, képzési helyszínét sem.
  Felelős: Dékán
 • Az oktatás indításának rendjéről 2020. szeptember 11-ig külön utasítás jelenik meg, a tanórák és gyakorlatok, a kollégiumok és a könyvtárak használatának rendjét is az fogja meghatározni. Amennyiben szükséges, külön rendelkezés készül a szakmai gyakorlatok, gyakorlati képzések megvalósítására, illetve a számonkérések és beszámolások rendjéről.
  Felelős: Rektor
 • A 2020/2021. tanév őszi félévében minden hallgató esetében online módon történő beiratkozás és bejelentkezés biztosítása történik a Neptun tanulmányi rendszer segítségével.
  Felelős: Oktatási igazgató
 • Intézményi szinten létrehozásra került egy eseti bizottság Digitális Oktatást Koordináló Bizottság néven, amely a kari specialitásokat figyelembe véve segíti az online oktatás hatékonyságát, segítve az oktatók és hallgatók digitális oktatásban történő részvételét.
  Felelős: Képzésfejlesztési igazgató
 • A GFE által fenntartott köznevelési, illetve szakképzési intézményben az Intézményvezető felelős az EMMI által kiadott eljárásrendben, illetve az ITM Ágazati ajánlásában foglaltak betartásáért, azokban foglaltak követéséért, saját intézkedési terv elkészítéséért.
  Felelős: fenntartott köznevelési, szakképzési intézmények vezetői

Szeged, 2020. augusztus 31.

Dr. Kozma Gábor sk.
rektor

További hírek
Cimkék