Hírek

Jövőformáló tudomány – a GFE Tudományos Diákköri Konferenciája

A Gál Ferenc Egyetem az MTA Tudomány Ünnepe sorozatában a „Jövőformáló tudomány” – hagyomány és innováció konferenciájának délutáni ülésszakán három kart és egy középiskolai szekciót érintő Tudományos Diákköri Konferenciát tartott.

November 11-én a délelőtti plenáris előadásokat követő TDK program keretében a Pedagógiai, a Teológiai és a Gazdasági Kar hallgatói mutatták be kutatásaikat szakmai zsűrik előtt.

A Pedagógiai és Módszertani Szekcióban pedagógusjelölt hallgatók és középiskolai tanulók adtak elő két tagozatban az oktatással, neveléssel, családdal, művészettel, sporttal kapcsolatos témákról. A Teológiai Szekcióban többek között egyházi életpályával, interkommunikációval, a szexualitás és a megszállottság témaköreivel foglalkoztak. A Gazdaságtudományi Szekció hallgatói korunk gazdasági kérdéseit vizsgálták, mint például a koronavírus hatását a gazdaságra, kriptovaluták, energiakorszerűsítés hatékonyságát. A Pedagógiai és Módszertani Szekcióban első helyezést ért el Nagy Dóra 4. éves tanítójelölt „A festészet kifejező eszközei” című dolgozatával (témavezető: Lonovics László főiskolai docens). Második helyezésen két hallgató osztozott: Rúzsa Bernadett 3. éves óvodapedagógus hallgató „Az angol oktatási rendszer kialakulása és az óvoda-iskola átmenet kérdése az angol óvodákban” (témavezető: Dr. Lestyán Erzsébet adjunktus) és Varga Kitti 4. éves tanítójelölt az „Online matematika oktatás tapasztalatai” (témavezető: Bontovics Ignác) című kutatásaikkal. Harmadik helyezettek lettek: Marjai Boglárka 3. éves óvodapedagógus hallgató A rendszeres digitális játék eszköze az idegen nyelv tanulásának?!” (témavezető: Szabóné Dr. Balogh Ágota adjunktus) és Tóth Fruzsina 3. éves óvodapedagógus hallgató az „Óvodás korú gyermek nevelése multikulturális családokban” (témavezető: Bobné Chlebik Márta) című dolgozatával. Különdíjat kapott Szpin Renáta 3. éves óvodapedagógus hallgató „A röplapda személyiségfejlesztő hatása” (témavezető: Dr. Halasi Szabolcs főiskolai docens) és Boczkó Katalin 3. éves óvodapedagógus hallgató „Óvoda a karantén alatt” (témavezető: Dr. Lestyán Erzsébet adjunktus) című előadásaikra.

A Pedagógiai és módszertani szekcióban középiskolai tagozat is dolgozott, amiben a Gyulai Szakképzési Centrum Székely Mihály Technikum középiskolásai versenyeztek. Első helyezést ért el Szegény Nikolett és Plentri Nikolett középiskolai tanuló „A család szerepének változása és a pedagógia gyakorlata” előadásával. Második helyezett lett Závoda Boglárka és Berényi Beatrix, középiskolai tanulópáros „Családon belüli erőszak…” című kutatásukkal. Harmadik helyezést nyertek Valuska Lili és Mohácsi Réka, középiskolai tanulók „Hátrányos helyzetben…” című előadásukkal. Témavezetőjük Bíró Gyula címzetes egyetemi docens és Kékesiné Gulyás Ildikó középiskolai tanár voltak.

A Teológiai Szekcióban első helyezett lett Ljubanic Adam 2. éves teológus-hittanár szakos hallgató az „Interkommunió az ökumenikus párbeszéd tükrében” című előadásával (témavezető: Dr. Esiobu Anayo Augustus főiskolai tanár). Második helyezett lett Tapodi Krisztián papnövendék az „Udvardy József, csanádi püspök” című kutatásával (témavezető: Dr. Horváth Gábor főiskolai tanár). Harmadik helyezést értek el Paskuj Angéla 5. éves teológus hallgató „A Katolikus Egyház és a homoszexualitás viszonya napjainkban – Egy katolikus homoszexuális fiatalember vívódásai” című kutatásával (témavezető: Dr. Esiobu Anayo Augustus főiskolai tanár) és Szabó Zsanett 5. éves hittanár szakos hallgató „A megszállottság” (témavezető: Dr. Esiobu Anayo Augustus főiskolai tanár) című előadásával.

A TDK gazdaságtudományi szekciójában első helyezett lett Jank József 2. éves gazdálkodás és menedzsment FOSZ hallgató „Egy leendő munka- tűzvédelmi Kft. alapítás és üzleti terve” című dolgozatával (témavezető: Dr. Simon Sándor docens). Második helyezést ért el Belicza Dóra 2. éves gazdálkodás és menedzsment szakos hallgató „Az új típusú koronavírus hatása a gazdaságra” című előadásával (témavezető: Dr. Máthé Ilona docens). Harmadik helyezést kapott Dobrotka Csilla 4. éves műszaki menedzser szakos hallgató „Egy energetikai korszerűsítési pályázat hatékonyságának vizsgálata a Dobozi Általános Iskola példáján” című kutatásával (témavezető: Dr. Rákóczi Attila docens).

Különdíjat kapott Polgár Bianka 2. éves pénzügy és számvitel szakos hallgató „Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság gazdasági elemzése” című előadásával (témavezető: Dr. Simon Sándor docens).

A Tudományos Diákköri előadások aktuálisak, változatosak és gondolatébresztőek voltak, bepillantást engedtek a karok tehetségműhelyei hallgatóinak és oktatóinak elkötelezett szakmai munkájába. Gratulálunk az előadóknak és a témavezetőknek a TDK konferencián elért eredményekhez, és további sikereket kívánunk az országos konferencián való részvételhez!

Az Egészségtudományi Kar a későbbiekben tartja meg diákköri konferenciáját, aminek eredményeiről majd beszámolunk.

 

További hírek
Cimkék