Hírek

Nyílt nap a gyulai Román Gimnáziumban

A GFE Pedagógiai Kar a gyulai Román Gimnáziumban tartott október 7-én felvételi beiskolázási tájékoztatót saját karuk képzéseiről és a többi kar kínálatáról.

2021. október 7-én a gyulai Nicolae Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium gimnazistáinak tartottak felvételi tájékoztatást a Gál Ferenc Egyetem Pedagógiai Karának képviselői.
Kovács Katalin oktatási igazgató ismertette a Teológiai Kar hitéleti, a Gazdasági Kar pénzügyi, gazdasági és műszaki, valamint az Egészség- és Szociális Tudományi Kar ápoló és szociális képzéseit.
Külön is bemutatták a Pedagógiai Kar alapképzéseit, ezen belül a román nemzetiségi óvodapedagógus és a román nemzetiségi tanító szak felvételi követelményeit. Dr. Birescu Mihaéla, a Pedagógiai Kar tanára ismertette a román szakirányú képzés tartalmát, főbb tantárgyait, a nyelvi követelményeket és az ERASMUS külföldi ösztöndíjas lehetőségeit.
Cara Annamária Karla és Patkásné Martyin Adrienn román nemzetiségi tanító szakos hallgatók az egyetemi életről, az ösztöndíjról, és a román nemzetiségi gyakorlatról szerzett tapasztalataikat osztották meg.
A Pedagógiai Kar 2021. október 22-én 10.00 órától visszavárja Nyílt napjára Szarvasra a Gimnázium tanulóit, vezetését és az oktatókat.

Köszönjük Czeglédiné Dr. Gurzó Mária igazgató asszonynak, hogy Egyetemünk bemutatkozhatott intézményükben!

További hírek