Egészség- és Szociális Tudományi Kar

Konferencia az iskolai szociális munkáról GFE részvétellel

Budapesttől Gyuláig és Nagyváradig vettek részt az iskolai szociális munkával foglalkozó konferencián. A Gál Ferenc Egyetem gyulai Szociális Munka tanszéke is meghívást kapott az MTA szakbizottsága és a Partiumi Keresztény Egyetem online formában tartott tanácskozására március 2-án. Homoki Andrea a GFE főiskolai tanára a magyarországi óvodai és iskolai szociális segítés körében a Gál Ferenc Egyetem kutatási és képzési eredményeit mutatta be.

A Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Bizottságának Szociális Munka Albizottsága és a Partiumi Keresztény Egyetem 2022. 03. 02-án tartotta Tudományos és Kutatási Műhelysorozatának Iskolai szociális munka témában hirdetett konferenciáját.

A program keretében az Egészség- és Szociális Tudományi Kar Szociális munka tanszékének vezető oktatója, Dr. Homoki Andrea főiskolai tanár meghívott előadóként a magyarországi óvodai, iskolai szociális segítés kezdeti nehézségeiről és fejlődéséről, sikereiről tartott előadást. Előadásában a Gál Ferenc Egyetemen 2018-2021. években folytatott longitudinális kutatás eredményeit mutatta be és javaslatokat fogalmazott meg a szolgáltatás jövőbeni fejlesztési irányaival kapcsolatban.

A plenáris üléseket követő Kerekasztal beszélgetésen az egyetem partnerszervezeteiben (Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekvédelmi Intézményének Család és Gyermekjóléti Központja és a Gyulai Tankerület Erkel Ferenc Gimnáziumában) óvodai, iskolai szociális segítőként dolgozó egykori kiváló szociális munkás hallgatónk Herczeg Viktória, már gyakorló szakemberként, iskolai szociális munkásként kapott felkérést arra, hogy ossza meg szakmai tapasztalatait a konferencia hazai és határon túli résztvevőivel.

Az online térben szervezett konferenciára az albizottsági tagságon kívül a hazai szociális képzőintézmények is bekapcsolódtak.

Az önkéntesen igénybe vehető speciális szociális szolgáltatás elméleti és gyakorlati összefüggéseit komplexitásában feltáró előadásokat karunk Szociális munka alapszakos hallgatói is figyelemmel kísérték.

A karon a szociális munka óvodai, iskolai szociális segítés/iskolai szociális munka szakterületéhez kapcsolódóan folyamatosan elérhető a területen dolgozó szakemberek számára a posztgraduális Iskolai szociális munka szakirányú továbbképzés.

2022 szeptemberétől a Szociális szakmai továbbképzések rendszerében folytatjuk az Óvodai, iskolai szociális segítők 90/120 órás kötelező továbbképzését is.

Dr. Homoki Andrea főiskolai tanár

További hírek
Cimkék