2020/03/10/1. számú
Rektori Utasítás
a koronavírus-járvánnyal kapcsolatosan
a GFF-en foganatosított intézkedésekről

 

 A 2020. március 10-én hatályba lépő Rektori Utasítás alapja az Innovációs és Technológiai Minisztérium Felsőoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárságának 2020.03.09-én 21.00 órakor az intézményvezetők számára kiadott újabb felhívása.

A jelen Rektori Utasítás a GFF minden hallgatójára, oktatójára (alkalmazott és megbízott oktatók), munkatársára, sőt vendégeire, látogatóira, valamennyi létesítményére így, a kollégiumokra, könyvtárakra, tangazdaságokra is kötelező érvénnyel vonatkozik, és összhangban van az ebben a tárgykörben eddig kiadott rektori rendelkezésekkel, azokkal egységes szerkezetben.

Mindez hatályba lép a GFF által fenntartott köznevelési intézményekre is, ahol a hallgatókra vonatkozókat az ottani gyermekekre, diákokra, az oktatókra vonatkozókat a pedagógusokra kell alkalmazni, valamint a munkatársakra értelmezni.

A vírus terjedésének megelőzése érdekében felhívom a hallgatók, oktatók és munkatársak figyelmét arra, hogy:

  • Fokozottan ügyeljenek a munkavégzés során a higiénés előírások betartására, a rendszeres és alapos kézfertőtlenítésre, a gyakori szellőztetés fokozott betartására, és kerüljék a beteg emberekkel való érintkezést!
  • Mindenki fokozottan figyelje saját egészségi állapotát és a betegség tüneteinek észlelése esetén azonnal forduljanak háziorvosukhoz emailen vagy telefonon! Ha olyan területen járt, akkor ne menjen közösségbe, és figyelje saját magát; ha tüneteket – láz, köhögés, torokfájás, levertség – észlel magán, akkor maradjon otthon, telefonon értesítse háziorvosát/a felsőoktatási intézmény foglalkozás-egészségügyi orvosát, vagy hívja a Nemzeti Népegészségügyi Központ 06 80/277-455 vagy 06-80/277-456 zöldszámait!

 Munkavégzőkre vonatkozó utasítások

Külföldre nem engedélyezek kirándulásokat, tanulmányutakat és bármiféle hivatalos, szakmai utakat.

Látogatókat ne fogadjanak a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján (www.nnk.gov.hu) közzétett veszélyeztetett területekről.

Azoknak a hallgatóknak, oktatóknak és munkatársaknak a személyéről, akik az érintett területekről 2020. február 12. napja után érkeztek vissza, illetve azokról, akik fertőzött személlyel kapcsolatba kerültek, a Dékánoknak, illetve a központi ügyintézést irányító Főigazgatónak haladéktalanul írásbeli tájékoztatást kell adni a Rektor számára. Az érintettek feltérképezését karonként a Dékánnak, illetve a központi szervezeti egységekben a Főigazgatónak kell elvégeznie a mellékelt kérdőív felhasználásával.

Minden felsőoktatási intézmény jelentésre kötelezett a budapesti Operatív Törzs munkájának támogatása érdekében. A jelentéseket kizárólag a Rektor küldheti be a fenti eljárás szerint feltérképezett személyekről.

A Rektor munkáltatóként mentesíti az érintett munkavállalókat a munkavégzés alól – távolléti díj fizetése mellett – a hazaérkezésüket követő naptól 14 napra, elrendelve, hogy munkahelyükön és a GFF más intézményeiben nem jelenhetnek meg ezen időtartam alatt, egyúttal felhívva figyelmüket a másokkal való személyes, fizikai kontaktus kerülésére is.

A Dékánok készítsék elő a „házi karanténba” vonulás esetére a távoktatási, online oktatási lehetőségek biztosítását, amennyiben erre nincs lehetőség, akkor az érintett oktatók és hallgatók számára igazolt távollétet engedélyezek.

hordozható infokommunikációs eszközökön ellenőrizni kell, hogy megfelelőek-e a beállítások az otthoni munkavégzéshez. Ehhez az informatikus munkatársaktól lehet segítséget kérni.

Az érintett területekről érkező delegációk, meghívott személyek fogadását el kell halasztani.

A technikai dolgozók tartsák és tartassák be az intézményekben, kollégiumokban az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlását: vírusölő szer használatával rendszeresen takarítsanak és fertőtlenítsenek a közös helyiségekben, fertőtlenítsék a kilincseket, korlátokat.

Rendezvények szervezése

A főiskolai szervezésű rendezvények – akár szakmai, tudományos, kulturális, közösségi, hallgatói események – megtartásával kapcsolatban, a rendezvény megtartását megelőzően emailben kell kérni a Rektor külön jóváhagyását, aki döntését a Rektori Kabineten belüli egyeztetéssel hozza meg. Az e-mailben fel kell tüntetni a megtartani kívánt rendezvény megnevezését, jellegét, időpontját, helyszínét, tervezett létszámát és a tervezett résztvevői kört.

A Főiskola valamely ingatlanában újabb külső rendezvény mától már nem fogadható be, a korábban egyeztetett külső rendezvények esetében írásban kell bejelenteni a Rektor számára az előkészített rendezvény megnevezését, jellegét, időpontját, helyszínét, tervezett létszámát és a tervezett résztvevői kört és ezeket a rendezvényeket csak a Rektor írásbeli engedélye alapján lehet megtartani.

Nyilatkozási rend

Nyomatékosan felhívom arra a figyelmet, hogy a koronavírus fertőzés terjedésével összefüggő hivatalos nyilatkozatok és egyéb intézkedések megtételére kizárólag a GFF Rektora jogosult.

A GFF-en a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos tennivalók koordinálására kizárólagosan a Rektori Kabinetet jelölöm ki, akik a Rektor utasítása szerint a Dékánokkal és a Hallgatói Önkormányzattal is kapcsolatot tartanak.

Hallgatókat érintő ügyek

Korábban megtörtént a teljes hallgatói közösség tájékoztatása Neptun üzenetek és rektori körlevelek formájában.

Rektorként elrendelem a főiskolai épületek, ingatlanok, valamint a gyakorlóhelyek látogatásának a mellőzését azoknak a hallgatóknak a számára, akik 2020. február 12. napja után a koronavírussal érintett területen jártak, vagy ugyanezen időszakban olyan személyekkel találkoztak, akik a koronavírussal érintett területen tartózkodtak a találkozásukat megelőző két hétben, esetleg ilyen személlyel élnek közös háztartásban. A hallgatóknak elrendelt intézménylátogatási tilalom 14 napra szól, attól a naptól kezdődően, hogy a hallgató vagy a vele közös háztartásban élő érintett személy hazaérkezett a fertőzött területről, vagy amikor a hallgató más ilyen személlyel érintkezett. A hallgatókat indokolt távolmaradás esetén semmilyen hátrány nem éri, a hiányzásokat rugalmasan kezelik, ezért kérem a diákokat, hogy a Tanulmányi Osztályok felé e-mailben, vagy telefonon jelezzék az érintett területről történő hazautazás időpontját és az érintett terület megnevezését. A Tanulmányi Osztályoknak az Oktatási Igazgatón keresztül kell tájékoztatást küldeniük erről a Rektornak.

Hasznos linkek:

A Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott eljárásrend a koronavírussal kapcsolatban itt elérhető.

A WHO tájékoztató videói a koronavírus terjedésének megelőzésével kapcsolatban itt megtekinthetők.

A WHO hatékony kézmosással kapcsolatos plakátjai itt megtekinthetők.

Kérdőív_Egyetemistáknak_nCoV_0309

Szeged, 2020. március 10.

Dr. Kozma Gábor
rektor