Betűméret
  • A
  • A
  • A

Pályázati kódszám: HUSRB/1903/33/0004
Pályázat címe: A testnevelés és az egészséges táplálkozás programja – POPEYE
Elkülönített forrásösszeg: 198,787.55 euró
Európai Uniós hozzájárulás (IPA): 168,969.41 euró
A projekt kezdete: 2020.11.01.
A projekt zárása: 2022.04.30.
Vezető kedvezményezett: Élelmiszertechnológiai Tudományos Intézet Újvidék, Újvidéki Egyetem
1. Kedvezményezett: Gál Ferenc Egyetem
2. Kedvezményezett: Törökkanizsa Község

Project Title: Programs of physical education and healthy eating
Acronym: POPEYE
Project ID: HUSRB/1903/33/0004
Total Project budget: 198,787.55 EUR
EU contribution (IPA): 168,969.41 EUR
Start Date: 1 November 2020
End Date: 30 April 2022
Lead Beneficiary: Institute of Food Technology in Novi Sad, University of Novi Sad
Beneficiary 1: Gál Ferenc University
Beneficiary 2: Municipality of Novi Kneževac

Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1903/33/0004
Naziv projekta: Programi fizičkog vaspitanja i zdrave ishrane – POPEYE
Ukupan budžet projekta: 198,787.55 EUR
Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 168,969.41 EUR
Početak projekta: 1. novembar 2020. godine
Kraj projekta: 30. april 2022. godine
Vodeći korisnik:
Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu,Univerzitet u Novom Sadu
Korisnik 1: Univerzitet Gál Ferenc
Korisnik 2: Opština Novi Kneževac

Projekt célja:
A pályázat megvalósítását megalapozza a prepubertás korosztályban jellemzően elterjedt társas tevékenységek hiánya, elégtelen fizikai aktivitás és a nem megfelelő táplálkozás okozta számos egészségügyi probléma, mint például az elhízás, mely társadalmi elszigeteltséghez és szubjektív életminőség csökkenéséhez vezethet.
A pályázat célja, hogy 400 fő 10-13 éves tanuló számára mindösszesen 14 alkalommal, tematikus szeminárium kerüljön megtartásra vízi sportok, labdajátékok, harcművészetek, szabadtéri tevékenységek és egészséges táplálkozás témákban, ezzel hozzájárulva a gyermekek táplálkozási és fizikai aktivitásukhoz kapcsolódó általános ismereteik javításához. Ebből a Gál Ferenc Egyetem vállalása 6 tematikus szeminárium megtartása a gyermekek és 1 szeminárium megtartása szüleik részére.
A pályázat eredménye, a tanulók ismereteinek kibővítése mellett, egy gyermek kézikönyv kidolgozása magyar és szerb nyelven a testnevelés és a gyermekek egészséges táplálkozásának programjáról, valamint megrendezésre kerül a POPEYE elnevezésű edukációs vásár, Törökkanizsán.

Project summary:
Lack of social activities, insufficient physical activity and poor nutrition can cause many health problems in children such as obesity, high blood pressure, and loneliness leading to social isolation. Raising awareness and knowledge of children in early adolescence about physical education and healthy eating through educational seminars in the field of water sports, ballgames, martial arts, outdoor activities for 400 students aged 10-13 will be one of the main goals of the Project. Gál Ferenc University undertakes to hold 6 thematic seminars for children and 1 seminar for their parents. The result of the project, in addition to expanding students’ knowledge, is the development of a children’s handbook both in Hungarian and Serbian language about the program of physical education and healthy eating for children and an education fair named POPEYE will be held in Novi Kneževac.

Cilj projekta:
Nedostatak društvenih aktivnosti, nedovoljna fizička aktivnost i loša ishrana mogu prouzrokovati mnoge zdravstvene probleme kod dece adolescenata poput gojaznosti, visokog krvnog pritiska i usamljenosti što dovodi do socijalne izolacije.
Cilj projekta je da ukupno 400 učenika od 10 do 13 godina budu uključena u 14 tematskih seminara o vodenim sportovima, o sportskim igrama, o borilačkim veštinama, o aktivnostima u prirodi i o pravilnoj ishrani, da bi s time podizala svest o važnosti fizičke aktivnosti i pravilne ishrane.
Obaveza Gal Ferenc Univerziteta je da organizjue učenicima 6 tematskih seminara i jedan seminar roditeljima, Rezultati projekta će se meriti u novim saznanjima, objaviće se jedan priručnik na srpskom i mađarskom jeziku o programu fizičkog vaspitanja i pravilne ishrane, odnosno organizovaće se edukativni sajam pod nazivom POPEY u Novom Kneževcu.

Szemináriumok, rendezvények

1. 2021.04.27. – Törökkanizsa, szeminárium 1-2.

 

2. 2021.05.11. – Törökkanizsa, szeminárium 3.

 

3. 2021.05.26. – Törökkanizsa, szeminárium 4.

 

2021. szeptember 30-án szakértői találkozót tartottak a „A testnevelés és az egészséges táplálkozás programja – POPEYE” című HUSRB/1903/33/0004 kódszámú pályázat keretében.
Megjelenés: delmagyar.hu

Ez a honlap az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg a Interreg-IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program Magyarország-Szerbia által. A honlap tartalmáért teljes mértékben a Gál Ferenc Egyetem vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy a programot Irányító Hatóságnak állásfoglalását tükröző tartalomnak.

Interreg - IPA CBC Magyarország - Szerbia logó

 

Popeye Fair logó