EFOP-3.4.3-16-2016-00014

Betűméret
  • A
  • A
  • A

Az elektronikus információs platform (EIP) az alábbi linken érhető el:

https://eip.gfe.hu/

EFOP-3.4.3-16-2016-00014

A pályázat címe: A Szegedi Tudományegyetem oktatási és szolgáltatási teljesítményének innovatív fejlesztése a munkaerő-piaci és a nemzetközi verseny kihívásaira való felkészülés jegyében

A (fő)kedvezményezett neve: Szegedi Tudományegyetem

Konzorciumi partner: Gál Ferenc Egyetem

Támogatás összege : 3 674 763 804 Ft

Projektidőszak: 2017.06.01. – 2022.02.28.

A támogatás intenzitása: 100 %

 

Konzorciumi partnerek és a támogatási összegek:

Szegedi Tudományegyetem 3 605 664 984 Ft

Gál Ferenc Egyetem 69 098 820 Ft

 

Projekt összefoglaló

A projekt megvalósításával a konzorciumi partnerek közös, általános célja a 48 hónapos fejlesztés során a dél-alföldi régióban a felsőoktatás képzési kapacitásainak és infrastruktúrájának fejlesztése, a diplomások arányának fenntartható növelése, valamint a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció megerősítése egymásra épülő, tematikus fejlesztések megvalósításával a magyar felsőoktatási rendszer teljesítményének fokozása és a hatékonyabb hozzáférhetőségének javításra által. A projekt hét, a felhívással tematikusan szinkronban felépülő alprojekt keretében valósul meg. Az alprojektekben megjelölésre került öt kiemelt képzési terület (orvos-, egészségügyi-, MTMI, gazdaságtudományi-, agrár- és a pedagógusképzés képzési területek) intézményi fejlesztései, melyek innovációs fejlesztései egy olyan rendszer létrehozására fókuszálnak, amelyben a beavatkozások eredményeképpen mind a hallgatók, mind az oktatók, mind a programban résztvevő intézmények kiemelkedő teljesítménnyel képesek reagálni a munkaerő-piaci kihívásokra és a nemzetközi versenyre is. A Gál Ferenc Egyetem két alprojektben működik együtt a Szegedi Tudományegyetemmel:

  • AP1 Hallgatói diploma-szerzést segítő szolgáltatások alprojekt.
  • AP2 Komplex képzés és szolgáltatásfejlesztés alprojekt.

A Gál Ferenc Egyetem szerepe az AP1-ben: Felsőoktatásban való bennmaradást támogató, lemorzsolódást csökkentő programok kidolgozása, Tanulás támogató szolgáltatások lebonyolítása, biztosítása hallgatók számára.  A programok kidolgozása hátrányos helyzetű, hátrányos térségből származó, fogyatékkal élő hallgatók számára történik. A programok tartalmi és módszertani tekintetben azzal a céllal kerülnek kidolgozásra, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok számára képességeik és tehetségük kibontakozásához leginkább megfelelő kiegészítő programok javítsák tanulmányi teljesítményüket, támogassák tanulmányi előmenetelüket és összességében hatékonyan támogassák ezeknél a fiataloknál a felsőfokú tanulmányok munkapiaci hasznosulását és az egyéni karrier indulását. A fejlesztések növelik a diplomaszerzés esélyeit. A fejlesztés kereteit a tréningek, a mentorálás és a tutorálás jelenlegi rendszerének továbbfejlesztése, a készségfelmérés és a készségfejlesztés új módozatainak alkalmazása a képzés során, valamint a nyelvi programok kialakítása.

A Gál Ferenc Egyetem szerepe az AP2-ben: Az intézményi vonzerő növelése, az oktatás térbeli és időbeli kötöttségeinek lazítása, Tanfolyamok tárgyfejlesztése és lebonyolítása pedagógusképzés területén dolgozó oktatók részére, Az oktatási gyakorlat és módszertan megújíthatóságának előkészítése – e-learning ismeretek továbbképzés, Az oktatási gyakorlat és módszertan megújíthatóságának előkészítése. Intézményi vonzerő növelése: 4 digitális tananyag és 4 feladatbank fejlesztése a pedagógusképzés területén. A tanulói készségfejlesztés módszertani, illetve a tanulói készségfejlesztés gyakorlati oktatását támogató tananyag kerül kidolgozásra. Az új generációs elektronikus tananyagok az elmúlt rövid időszak (1-2 év) tapasztalatai alapján a módszert alkalmazó általános és középiskolai, valamint felsőfokú oktatásban is extrém hatékonyságot mutatnak. Pedagógusképzés: A tanfolyamok a pedagógusképzés területén dolgozó oktatók (30 fő) számára elkülönülő modulokban nyújt elméleti és gyakorlati ismereteket a kooperatív tanulás, a projektmódszer, és a problémaközpontú tanulás területén.  Kiemelt figyelmet fordítva arra, hogy a hallgatók a későbbi szakmai munkájuk során készségszinten legyenek képesek a képzési módok, módszerek alkalmazására E-learning: 30 oktató megismertetése a digitális tanulási környezet jellemzőivel és működésével illetve a megváltozott tanári szereppel. A technológiai fejlődés olyan új lehetőségeket nyitott meg, amelyek kihasználásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek átadását célozza a speciális képzés. Tárgyköre: digitális támogatással elérhető hatékonyságnövelés, új digitális megoldások és eszközök alkalmazásával módosuló tanári szerepkörök. A projekt folyamatosan frissített tartalmat biztosító elektronikus platformot hoz létre és működtet. Oktatási gyakorlat: tantervi megújulás kidolgozása. 2 munkacsoport kerül felállításra 2 szak tanterveinek átdolgozására: kompetenciafejlesztő, korszerű módszertanra támaszkodó oktatási környezet kialakítására. A 2 szak: Gál Ferenc Egyetem Pedagógiai Kar Tanító szak, Hittanár-nevelőtanár szak. A munkacsoportok a pedagógiai módszertan területén végeznek tervező és tartalomfejlesztő feladatokat. Az átdolgozott tantervekhez interaktív elektronikus oktatói segédanyag készül, amelynek segítségével az oktatók gyorsan és hatékonyan képesek áttekinteni a szakok képzési célját, az átadni tervezett ismeretanyagot.

 

Széchenyi Pályázat