EFOP-5.2.5-18-2018-00016

Betűméret
  • A
  • A
  • A

A pályázat címe: „KINCSKERESŐ”– Komplex tehetségkincs-felmérési, kiválasztási és tehetségfejlesztés-irányítási szakmai hálózat létrehozása

A kedvezményezett neve: Gál Ferenc Főiskola

Támogatás összege (Ft): 125 736 241 Ft

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.11.30.

A támogatás intenzitása (%): 100

Projekt leírása:

A programban résztvevő tagok:

– Gál Ferenc Főiskola, mint fő pályázó,

– ÁGOTA Alapítvány, mint együttműködő partner.

A „KINCSKERESŐ” projekt elsődleges célcsoportját a magyarlakta, hátrányos helyzetű területeken élő fiatalok és gyermekek alkotják.

A projekt által kifejleszteni célzott „KINCSKERESŐ” program (Módszertan) célja, hogy egyrészt a hátrányos helyzetű területeken komplex, tanulmányi, művészeti vagy egyéb, szakmai területen releváns tehetségkincs-felmérésére alkalmas módszer kerüljön kifejlesztésre.

A Módszer egyik szakmai pillére és innovatív eleme, hogy a kimeneti feltételeket teljesítő fejlesztési szakemberek – legyenek bár középfokú, vagy felsőfokú végzettség birtokában, már egy működő szakmai szakértői hálózat (továbbiakban: Hálózat) integrált részeiként végezhetik fejlesztési, közösségszervezési és specializált szakmai tevékenységeiket az általuk vállalt célterületen – ami egyúttal a bevonásuk idején releváns hátrányos helyzetű életterületük volt.

Módszer kifejlesztéséhez az alábbi alprojekt bevonására van szükség: az állami gondoskodásban élő célcsoport tagok bevonási rendszere és képzési módszertana megalkotása az:

1. „ÁGOTA-alprojekt”

Az Ágota Alapítvány állami gondoskodásban élő gyermekek, fiatalok társadalmi integrációja terén végzett szakmai eredményei, innovatív megoldásai évtizedek óta nyilvánosak és közismertek. A célcsoport eléréséhez, a bevonás hatékonyságához és eredményes kimenet biztosításához az alprojekt által rögzítendő módszertani rendszerre van szükség.

2. „Felsőoktatási alprojekt

A Hálózat lényegi struktúráját tekintve komplex, felsőoktatási kimenettel is számoló képzési és tudáskincs-építést célzó program, mely közösségfejlesztési területen újszerű ismereteket nyújtó elemekkel a Gál Ferenc Főiskola szakmai tapasztalatkincsével járulhat hozzá a Módszer komplexitásához.

A Módszer egyik kimeneti víziója, hogy a képzési-felkészítési feltételeket teljesítő, többszintű minősítési rendszerben eredményt elérő, a majdani képzési rendszerben diplomát szerző fejlesztési szakértő, jövőbeni fejlesztési mentor vállalja az aktív tevékenységet a személyéhez kötődő, szegregált terület közösségeiben. Az alprojekt fejlesztése során megvalósítandó módszertani kötetben rendszerezett formában rögzítésre kerülnek az érintett, felsőoktatási curriculumok és az azt kiegészítő módszertani mix egyes elemei.

3. „Szakértői Hálózat létrehozása

A Módszer kiemelt tulajdonsága, hogy a szakértő-mentorokból egy fenntartható, közös tudáscserén alapuló hálózat (továbbiakban: Hálózat) jön létre, mely alkalmas összetett szakmapolitikai ajánlások megfogalmazására és akciótervek összehangolt végrehajtására – a mélyszegénység és a szegregáció leküzdésének céljából. Az újszerű, valós társadalmi problémák megoldási potenciálját garantáló módszertani mix lényege, hogy a képzési program bázisát képző szociális munkás és/vagy pedagógusképzés kiegészül a fejlesztési terepen aktív, neves szolgáltatók, pl. Máltai Szeretetszolgálat, Diótörés Alapítvány szakmai módszertanával. A szolgáltatók egyben vállalják a szakértő-mentorok gyakorlati képzését.

A pályázat további részleteit az alábbi honlap tartalmazza (2020.08.01. előtti archív tartalom.)

Széchenyi Pályázat