NEMZ-KUL-18-0376

Betűméret
  • A
  • A
  • A

Pályázati kategória megnevezése:

„Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2018. évi költségvetései támogatása”

Pályázati azonosító: NEMZ-KUL-18-0376
Projekt címe: „Nyelv és értékőrzés a nemzetiségi oktatásban” címmel konferencia kötet nyomtatása
Projekt kezdete: 2018.01.02.
Projekt vége: 2018.07.02.
Elnyert támogatás: 240.000,- Ft
Nemzetiség: román

Program leírása:

Témakör:

Nemzetiségi kutatási programok és a kutatások eredményei publikálásának támogatása

A GFF Pedagógiai Karon minden évben megrendezésre kerülő nemzetiségi konferencián elhangzott előadások a nemzetiségi nevelés és oktatás szempontjából fontos témákat fognak át, átfogó képet adnak a nemzetiségi kultúra és oktatás aktuális tapasztalatairól, amelyet írott anyagként rendelkezésre érdemes és szükséges bocsátani. Célok: a nemzetiségi oktatás és képzés aktuális kérdéseinek és módszereinek megismertetése a régió nemzetiségi pedagógusaival, a nemzetiségi szakirányos hallgatókkal, a nemzetiségi nyelv használata és az identitás tudatosítása, új oktatási-nevelési módszerek megismerése. Tevékenységek: plenáris és szekció előadások anyagaiból kiszerkesztett szakmai kiadvány megjelentetése. A konferencia előadásaiból készült kiadványtervezett; kb.120 + (15 oldal) oldalas kötet terjedelmű. 100 példányban kívánjuk megjelentetni. A program összköltsége a nyomdai előkészítést, – szerkesztést, tördelést, illetve nyomtatási költségeket foglalja magába. Eredmények: tudományos kutatási eredmények a nemzetiségi identitás és oktatás témakörében, pedagógiai jó gyakorlatok átvétele, nemzeti és nemzetközi szakmai kapcsolatok bővítése, a konferencia előadásainak publikálása kötetben.

Projekt Célja:

A nemzetiségi hagyományok nemzedékről nemzedékre való őrzésének kötelezettsége, nemzetiségi nevelés-oktatás fejlesztése és jövő hallgatóink identitástudatának erősítése.

Projekt megvlósulása: 100 példányban, konferencia kötet nyomtatása