NEMZ-KUL-18-0378

Betűméret
  • A
  • A
  • A

Pályázati kategória megnevezése:

„Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2018. évi költségvetései támogatása”

Pályázati azonosító: NEMZ-KUL-18-0378
Projekt címe: Német nemzetiségi képzése könyvállományának bővítése
Projekt kezdete: 2018.01.01.
Projekt vége: 2018.12.31.
Elnyert támogatás: 200.000,- Ft
Nemzetiség: német

Program leírása:

Témakör:

Az adott nemzetiség anyanyelvén íródott könyvek, folyóiratok, kép- és hanghordozók beszerzése

Az oktatáshoz, oktatói és hallgatói tudományos munkához szükséges könyvek és oktatási segédanyagok beszerzésére sajnos nem volt még elegendő keret, a hiányosságok pótlása sürgető. A beszerzések azt a célt szolgálják, hogy ezek a tevékenységek megvalósulhassanak, a tantárgyi tartalmak frissülhessenek és az oktatás korszerű legyen. A szakirányon a képzés német nyelven folyik, az oktatás során nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a hallgatók nyelvtudása és nemzetiségi identitása fejlődjön és megerősödjön. Célunk, hogy a hallgatók saját nemzetiségi nyelvi és kulturális örökségük megőrzése élményt nyújtson és ösztönözze őket munkájukban, hiszen ez a német kisebbség fennmaradásának feltétele. A beszerzés fő célja, hogy könyvtárunkat felszereljük a nemzetiségi oktatás igényeihez igazodó tankönyveknek, ezáltal hatékonyabbá, korszerűbbé téve a főiskolán folyó német nemzetiségi óvodapedagógus és tanító képzést.
(A teljes értékű kisebbségi oktatás.) A nemzetiségi kisebbségi oktatás alapvető feltétele a felkészült pedagógusok jelenléte az oktatási intézményekben. Pályázat keretében beszerezni tervezzük a hazai kiadású nemzetiségi tankönyvek az egyéb nyelvkönyvek, mellett az anyaországbeli szakkiadványokat, amelyek naprakész forrásanyagot biztosítanak a szakoktatók és hallgatók jövőbeni kutatásaihoz. Az anyaországbeli szakkiadványok biztosítsák német nemzetiségi hallgatók számára anyanyelvük sztenderd változatának elsajátítását. A pályázatban feltüntetett tételek összhangban vannak az Ungarndeutsches Pädagogisches Institut ajánlásával.

Projekt Célja:

Célunk német nemzetiségi hagyományok nemzedékről nemzedékre való őrzésének kötelezettsége, nemzetiségi nevelés-oktatás fejlesztése és a német származású családból jövő hallgatóink identitástudatának erősítése.

Projekt megvlósulása: 60 db német nyelvű kiadvány, adathordozó került beszerzésre