NEMZ-KUL-18-0379

Betűméret
  • A
  • A
  • A

Pályázati kategória megnevezése:

„Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2018. évi költségvetései támogatása”

Pályázati azonosító: NEMZ-KUL-18-0379
Projekt címe: Román nemzetiségi kiadványok vásárlása
Projekt kezdete: 2018.01.01.
Projekt vége: 2018.12.31.
Elnyert támogatás: 200.000,- Ft
Nemzetiség: román

Program leírása:

Témakör:

Az adott nemzetiség anyanyelvén íródott könyvek, folyóiratok, kép- és hanghordozók beszerzése

Napjainkban a kisebbségi nevelés-oktatás egyre nagyobb szerepet játszik a nemzetiségi kultúra, hagyomány, identitás és nyelv még lehetséges szintű megőrzése, továbbörökítése terén. Célunk megismertetni a hallgatókkal, az aktuális kerettantervi előírásoknak megfelelő, nemzetiségi köznevelési, és két tannyelvű oktatás szakanyagát azért, hogy szakmai kompetenciájuk még inkább értékesebb legyen a mai munkaerőpiacon. Ennek a követelmény-rendszernek a Pedagógiai Karon működő nemzetiségi képzés kíván évről évre eleget tenni, amelyhez feltétlenül szükséges a központi előírásnak megfelelő szakkönyvek beszerzése. A kiadványok beszerzésével hatékonyabban erősíthetjük a román nemzetiségi tudatot, ápolhatjuk a román nyelvet és bővíthetjük a leendő tanító és óvodapedagógus kollégák tudását.

Segítjük a hallgatókat abban, hogy megőrizzék és megismerjék a nyelvi és kulturális gazdagság előnyeit és kialakuljon bennünk a reális kisebbségi kép. A modern szemléletű tankönyvekkel a cél az ismeretek terjesztése, a kompetencia fejlesztése. A beszerzés fő célja, hogy könyvtárunkat felszereljük a nemzetiségi oktatás igényeihez igazodó tankönyveknek, ezáltal hatékonyabbá, korszerűbbé téve a főiskolán folyó román nemzetiségi óvodapedagógus és tanító képzést. A teljes értékű kisebbségi oktatás. A nemzetiségi kisebbségi oktatás alapvető feltétele a felkészült pedagógusok jelenléte az oktatási intézményekben. A beszerezni kívánt könyvek szerepelnek a nemzetiségi tankönyvjegyzékben.

Az új könyvek kiválasztásánál a 2018. évi központi tankönyvjegyzéket, illetve a levelező képzésen tanuló román nemzetiségi pedagógusok véleményét vettük figyelembe.

Projekt Célja:

Román nemzetiségi nyelven íródott, illetve nyelvet oktató szakmai kiadvány beszerzése. A román nemzetiségi óvodapedagógus és román nemzetiségi tanító képzések szakmai kiadványainak bővítéséhez.

Projekt megvlósulása: 26 db román nyelvű kiadvány, adathordozó került beszerzésre