NEMZ-N-19-0091

Betűméret
  • A
  • A
  • A
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Pályázat kódszám: NEMZ-N-19-0091
Pályázat célja: „A nemzetiségi óvodapedagógus képzés fejlesztése”
Támogató: A Miniszterelnökség kezelő szerveként eljáró Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Kedvezményezett: Gál Ferenc Főiskola
Támogatási időszak: 2019. május 01. – 2019. december 31.
Támogatás összege: 11 200 000 Ft
Támogatási intenzitás: 100%

A megvalósult támogatott tevékenység bemutatása:

Nemzetiségi támogatások NEMZ-N-19-0091 számú pályázat keretében a Gál Ferenc Főiskola Pedagógia Karán, illetve jogelőd intézményeiben hat évtizede folyó nemzetiségi óvodapedagógus képzés fejlesztése valósult meg. A Karon jelenleg három – német, román és szlovák – nemzetiségi szakirányon van nappali és levelező tagozaton, valamint a már diplomával rendelkező óvodapedagógusok részére kiegészítő szakirány formában képzés.

A pályázat keretében ezen képzések színvonalának növelése érdekében korszerű oktatástechnológiai eszközök beszerzésére kerül sor. A beszerzett informatikai eszközök segítségével egyrészt a képzésben résztvevő hallgatók oktatásában biztosítanak korszerű, változatos módszertani megoldásokat, másrészt pedig a leendő óvodapedagógusok számára olyan módszerek eljárások megismerését teszik lehetővé, amelyeket nemzetiségi óvodákba járó gyermekek nevelésében, fejlesztésében kamatoztatni tudnak.

A technikai eszközök beszerzése mellett célként valósult meg az oktatási környezet alakítása. A pályázat részeként négy tanterem felújítása, korszerű berendezésekkel történő felszerelése történt meg ezzel is növelve a képzés színvonalát. A fejlesztés olyan tantermi felszerelések beszerzésére irányult, amelyek a csoportmunkát, kooperatív tanulást támogatják.

Készült Magyarország Kormányának Támogatásával 2019.

Készült Magyarország Kormányának Támogatásával 2019.