Betűméret
  • A
  • A
  • A

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik támogatása NTP-HHTDK-19-0053
Pályázati beszámoló

Karunkon a 2020-ban a TDK-s hallgatók és középiskolai tanulók számára felkészítő kurzusokat tartottunk. A kutató tevékenység elősegítésére szakemberekkel konzultálhattak, kapcsolódó előadásokat hallgathattak meg, konferenciákon, tanácskozásokon vehettek részt. Tudományos munkájukat TDK konferencián mutathatták be tavasszal és ősszel. Mind a két Tudományos Diákköri Konferencia online formában valósult meg. A rendezvények az NTP-HHTDK-19 pályázat támogatásával kerültek megrendezésre.

2020. május 15-én a végzős híallgatóink TDK konferenciájára került sor. A szakmai zsűri elnöke Dr. Lipcsei Imre főiskolai tanár, tagjai: Dr. Szilvássy Orsolya főiskolai docens és Dr. B. Kis Attila főiskolai docens voltak. Hét hallgató mutatta be dolgozatát.
Eredmények:
I. helyezés: Onody-Csejtei Magdolna 3. éves óvodapedagógus hallgató: Nagyothalló gyermek az óvodában (témavezető: Dr. Katona Krisztina főiskolai tanár)
II. helyezés:
Nagyné Török Tímea; 3. éves csecsemő- és kisgyermeknevelő szakos hallgató: Mesélés lehetőségei a bölcsődében Bartos Erika: Bogyó és Babóca című meséi tükrében (témavezető: Dr. Katona Krisztina főiskolai tanár)
Kisari Barbara 3. éves óvodapedagógus hallgató: Megakadásjelenségek sajátosságai óvodás korban (témavezető: Dr. Katona Krisztina főiskolai tanár)
Szilágyi Bernadett 2. éves ódapedagógus hallgató: Levelező tagozatos óvodapedagógus hallgatók egészségtudatosságának vizsgálata (témavezető: Dr. Fest Sarolta főiskolai tanár)
III. helyezés :
Andó Katalin Fanni 4. éves tanítószakos hallgató: Differenciált fejlesztés lehetőségei az iskolában (témavezető: Dr. Lestyán Erzsébet adjunktus)
Különdíj:
Dán Katalin 4. éves tanítószakos hallgató: A kiégés megjelenése a pedagógusok körében (témavezető: Dr. Lestyán Erzsébet adjunktus)
Elhardt Henriett 4. éves tanítószakos hallgató: A pedagógus pálya aktuális kérdései és nehézségei (témavezető: Dr. Lestyán Erzsébet adjunktus)

TDK konferencia 2020.05.15 képei

2020. november 11-én a Gál Ferenc Egyetem a Magyar Tudomány Ünnepe, „Jövőformáló tudomány” a hagyomány és innováció rendezvénysorozat keretében rendezte meg Tudományos Diákköri konferenciáját. Három kar hallgatói, három szekcióban versenyeztek.
A pedagógiai és módszertani szekcióban hét pedagógus jelölt hallgató és hat (3 dolgozattal) középiskolai tanuló tartott előadást két tagozatban. A hallgatói tagozatban a zsűri elnöke Dr. Katona Krisztina főiskolai tanár dékán, a zsűri a tagjai Dr. Lipcsei Imre főiskolai tanár és Dr. Szilvássy Orsolya főiskolai docens voltak.
A középiskolai tagozatban a zsűri elnöke Dr. Fest Sarolta főiskolai tanár, a tagjai: Dr. Németh Nóra főiskolai docens és Dr. B. Kis Attila főiskolai docens voltak.

Eredmények:
Pedagógiai és Módszertani Szekció
1. Tagozat
I. helyezés:
Nagy Dóra 4. évfolyamos tanító szakos hallgató: „A festészet kifejező eszközei” (témavezető: Lonovics László főiskolai docens).
II. helyezés:
Rúzsa Bernadett 3. évfolyamos óvodapedagógus hallgató: „Az angol oktatási rendszer kialakulása és az óvoda-iskola átmenet kérdése az angol óvodákban” (témavezető: Dr. Lestyán Erzsébet adjunktus)
Varga Kitti 4. évfolyamos tanító szakos hallgató: az „Online matematika oktatás tapasztalatai” (témavezető: Bontovics Ignác óraadó oktató) című kutatásaikkal.
III. helyezés
Marjai Boglárka 3. évfolyamos óvodapedagógus hallgató: „A rendszeres digitális játék eszköze az idegen nyelv tanulásának?!” (témavezető: Szabóné Dr. Balogh Ágota adjunktus)
Tóth Fruzsina 3. évfolyamos óvodapedagógus hallgató: „Óvodás korú gyermek nevelése multikulturális családokban” (témavezető: Bobné Chlebik Márta óraadó oktató)
Különdíj:
Szpin Renáta 3. évfolyamos óvodapedagógus hallgató: „A röplapda személyiségfejlesztő hatása” (témavezető: Dr. Halasi Szabolcs főiskolai docens)
Boczkó Katalin 3. évfolyamos óvodapedagógus hallgató: „Óvoda a karantén alatt” (témavezető: Dr. Lestyán Erzsébet adjunktus)
2. Tagozat (GYSZC Székely Mihály Technikum középiskolai tanulói)
I. helyezés
Szegény Nikolett és Plentri Nikolett középiskolai tanulók: „A család szerepének változása és a pedagógia gyakorlata” (témavezetők: Bíró Gyula címzetes egyetemi docens és Kékesiné Gulyás Ildikó középiskolai tanár)
II. helyezés
Závoda Boglárka és Berényi Beatrix, középiskolai tanulók: „Családon belüli erőszak…” (témavezetők: Bíró Gyula címzetes egyetemi docens és Kékesiné Gulyás Ildikó középiskolai tanár)
III. helyezés:
Valuska Lili és Mohácsi Réka, középiskolai tanulók „Hátrányos helyzetben…” (témavezetők: Bíró Gyula címzetes egyetemi docens és Kékesiné Gulyás Ildikó középiskolai tanár)

TDK konferencia 2020. 11.11. képei

Felkészítő kurzusuk
A hallgatók és középiskolai tanulók számára felkészítő kurzusokat tartottak oktatóink 25 órában, melyeken 26-34 fő között vettek részt. Szerintük nagy segítséget nyújtottak a további kutatómunkájukhoz, különösen a gyakorlati tudásátadás.
Témakörök és időpontok:
2020. március 2. Szabóné Dr. Balogh Ágota: Digitális feldolgozási lehetőségek, prezentációkészítés szabályai témakörben kurzus
2020. március 3. Dr. Lipcsei Imre: TDK szabályzat, A TDK pályamű bemutatásának pontozási szempontjai (szóbeli és írásbeli) témakörben kurzus
2020. március 4. Dr. Fest Sarolta: Konkrét kutatási példa ismertetése, Életmódváltozás veszélyei és lehetőségei témakörben kurzus 2020. március 5. 10:00 Dr. Katona Krisztina: TDK dolgozatok nyelvi, formai sajátosságai, szóbeli előadásmódja témakörben kurzus
2020. március 6. Dr. Lestyán Erzsébet: A pedagógus szerepe a tehetséggondozásban témakörben kurzus

Kurzus képek

Szakmai előadások, konzultációk, tanácskozások
Kutatásban részt vevő hallgatóink (3 fő) szakmai konferencián vettek részt Győrben, ahol sport és egészségnevelés témakörben hallgathattak előadásokat, konzultálhattak. 4 hallgatónk volt a Miskolci Egyetemen Jáksóné Dr. Gácsi Máriával szakmai beszélgetésen drámapedagógia, gamifikáció témakörökben. TDK-zók, érdeklődő hallgatók, középiskolai tanulók több online szakmai konferencián, tanácskozáson, beszélgetésen, kávéház jellegű workshopokon szakemberekkel (saját és külsős oktatókkal egyaránt) konzultálhattak több tudományterületen és előadásokat hallgathattak meg. Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódó online rendezvénysorozaton több hallgatónk (21-48 fő között) is részt vett. Szakmai előadásokon (Szabóné Dr. Balogh Ágota, Dr. Lestyán Erzsébet) kívül a „Mester és Tanítványa” címmel Dr. Katona Krisztina, két tehetségesműhelyben kutató hallgatójával bemutatkozott. Szakmai előadásokon (Dr. Gloviczki Zoltán, Dr. Juhász Péter), online „kávéházi” jellegű szakmai beszélgetésben vehettek részt a kutató hallgatóink. A hallgatók társaik előtt tartott beszámolókban pozitívan nyilatkoztak a programokról. Büszkék voltak elért eredményeikre, motiválták a többi hallgatót a kutató munkára. Új tapasztalatokkal találkozhattak, szélesedett látókörük, szakmai tudásuk. A rendezvényeken érdeklődő hallgatók, középiskolai tanulók is részt vehettek, ahol a tudományos kutatásra való motiválásuk is megtörtént. Folyamatosan szereztünk be a kutatáshoz szükséges anyagokat, eszközöket.

Szakmai előadások képei

Középiskolás tanulók bevonása
A pályázat időtartalma alatt folyamatosan beszéltünk a középiskolás tanulókkal. A GYSZC Székely Mihály Szakgimnázium és Szakközépiskola és Kollégium tanulói számára folyamatos volt a tájékoztató a tudományos kutatási lehetőségről, egyrészt a közoktatási intézményben, ahová oktatóink is járnak át tanítani. Másrészt a GFE Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvodába, ahová a pedagógiai és családsegítő munkatárs szakmát tanulók szakmai gyakorlaton, hospitáláson vettek részt. Tájékoztató és szakmai napunkon 14 fő vett részt, ahol többek között Bíró Gyula c. egyetemi docens, tartott számokra felkészítést, tájékoztatást. Közülük 6-an vállalták a tudományos kutatást, a tehetségműhelyekbe való bekapcsolódást. Az őszi online TDK konferenciánkon a 6 tanuló 3 kutatással részt is vett. Minden programon részt vehettek, melyet a hallgatóinknak rendeztünk, így konferencián, szakmai beszélgetéseken, tanácskozásokon, ahol szakemberekkel, TDK-s hallgatókkal találkozhattak elsősorban online. Ezen tanulók mentorálása kezdetben személyesen, majd a vírus miatt online körülmények között valósult meg Bíró Gyula c. egyetemi docens részéről, aki egyben a gyakorló intézmény igazgatója is.

Középiskolások szakmai napja (fényképek)

Publikáció
Polyhistor újságunkban megjelentek a kutató hallgatók rezüméi, a TDK konferencia eredményei, a tehetségműhelyekben dolgozó tanulók versenyeredményei, alkotásai, írásai.

Polyhistor újság

 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő logó

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő logó

Nemzeti Tehetség Program logó

Nemzeti Tehetség Program logó