Betűméret
  • A
  • A
  • A

Pályázati beszámoló

Sikeres pályázat
A Gál Ferenc Egyetem Egészség- és Szociális Tudományi Kara a 2020/2021-es tanévben sikeresen pályázott az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett, “A hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik támogatása” című, NTP-HHTDK-20 kódjelű pályázati kiírásra benyújtott, NTP-HHTDK-20-0061 pályázati azonosítón nyilvántartásba vett, “Tudományos diákköri tevékenység fejlesztése a GFF Egészség- és Szociális Tudományi Karán” című pályázatával, amelynek megvalósítására a Támogató döntése alapján 780 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A pályázati program keretében kari Tudományos Diákköri Konferenciát szerveztünk, TDK Orientációs Napot tartottunk, továbbá a regisztrált, TDK iránt érdeklődő hallgatók számára a tavaszi félév folyamán TDK felkészítő online tananyagot állítottunk össze.

Tudományos Diákköri Konferencia
A Gál Ferenc Egyetem Egészség- és Szociális Tudományi Kara a XXV. Tudományos Diákköri Konferenciáját (TDK) 2020. november 26-án tartotta meg. A koronavírus-járványra és az annak következtében elrendelt távolléti oktatásra való tekintettel, a konferenciát online szerveztük meg, Microsoft Teams alkalmazás segítségével. A körülmények jelentette nehézségek ellenére, a rendezvény iránti érdeklődés magas volt: összesen 121 fő vett részt (egyszerre egy időben 109 fő) az online konferencián oktatóink, hallgatóink és külsős vendégeink közül. Az egészség- és társadalomtudományi témákat felölelő szekcióban összesen 8 pályamunkát mutattak be szerzőik, az Intézet ápolás és betegellátás (1 fő), egészségügyi szervező (4 fő) valamint szociális munka szakos (3 fő) hallgatói.
Az elmúlt néhány évhez hasonlóan a résztvevők létszáma és összetétele nem tette indokolttá/lehetővé az előadók különböző szekcióba sorolását, így mindannyian egy közös szekcióba, az Egészség- és Társadalomtudományi Szekcióba kerültek besorolásra.
Az előadásokat négy főből álló szakmai zsűri értékelte. A bizottság elnöke Dr. Vincze Gábor, Karunk dékánja volt. A bizottság további tagjai: Arató Henrietta, a gyulai Elizabeth Hotel szállodaigazgatója; Kiss Szabolcs, a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye vezetője és Nagy-Kulik Zsuzsa, korábbi szociális munka szakos hallgató, a 2019. évi TDK I. helyezettje.

A hallgatók tíz-tíz percben adhatták elő tudományos diákköri kutatómunkájuk eredményeit, ezt követően a zsűri és a közönség a bemutatott előadásokat megvitatta és kérdéseit, észrevételeit megfogalmazta. A pályamunkák egységesen magas színvonala nehéz feladat elé állította a bizottságot, akik végül a következőképp döntöttek a díjazottakról:
I. helyezést ért el Kovács Dóra egészségügyi szervező alapszakos hallgató, „A lovaglás jótékony hatásainak jelentősége a sport választásánál” című előadásával, konzulense: Sándor Zita, tanársegéd.
II. helyezést ért el Lippai Anikó Zsuzsanna, ápolás és betegellátás alapszakos hallgató, „Az etnicitás szerepe az akut betegellátás színterein, Békés megyére vonatkoztatva” című előadásával, konzulense: Dr. Beke Szilvia, főiskolai tanár.
III. helyezett lett Felföldi Julianna, szociális munka alapszakos hallgató, „A görög és a magyar társadalom gyermeknevelési szokásainak vizsgálata” című előadásával, konzulense: Dr. Homoki Andrea, főiskolai tanár.
Az Intézet egykori főiskolai tanára, korábbi igazgatója tiszteletére 2013-ban alapított Dr. Dankó Miklós-díjat – mely a TDK konferencia egészségtudományi szekciója mindenkori legszínvonalasabb előadásának elismerése – a zsűri döntése alapján Lippai Anikó Zsuzsanna vehette át. A közönség szavazatai alapján a Közönségdíjat Palotás Petra egészségügyi szervező alapszakos hallgató kapta, „Alternatív terápiás eljárások Magyarországon” című előadásáért, konzulense: Dr. Varga Dorottya, óraadó oktató.

Tudományos diákköri teljesítményükért emléklapot vehettek át a konferencia további résztvevői:
Fábián Fanni (egészségügyi szervező (BSc)), Mező Janka Fruzsina (egészségügyi szervező (BSc)), Pipis Krisztina (szociális munka (BA)), Sarkadi Andrea (szociális munka (BA)).
Az Értékelő Bizottság döntése alapján valamennyi előadó pályamunkája szakdolgozatként is elfogadásra került, jeles érdemjeggyel.
A résztvevők közül öt fő került delegálásra az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára, melyet 2021 tavaszán rendeztek (35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia).
A Tudományos Diákköri mozgalom több mint 60 éves múltra tekint vissza Magyarországon, és egyben a legfontosabb tehetséggondozási forma a magyar felsőoktatásban. Célja a hallgatók bekapcsolása a felsőoktatási kutatómunkába, továbbá a kutatási eredményeik számára szakmai nyilvánosság és megítélés biztosítása. Intézetünkben az 1996 és 2020 között megrendezett huszonöt helyi TDK konferencián összesen 233 hallgatónk tartott előadást, akik közül összesen 37-en a kétévente megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencián is előadhatták pályamunkájukat.

TDK Orientációs Nap
A pályázat keretében valósítottuk meg 2021. február 12-én – online tanácskozás formájában – a TDK Orientációs Napot. Ideális esetben ezen rendezvény egyik legfontosabb része a személyes kapcsolat kialakítása a hallgatókkal, a „hivatalos” rész utáni kötetlen beszélgetés, ami a kényszerű online keretek miatt nem tudott megvalósulni. Ugyanakkor az online forma is alkalmas volt arra, hogy két meghívott előadónkkal, Nagy Hajnalkával és Herczeg Viktóriával, akik korábban OTDK-n is részt vettek, elképzelhetővé, átélhetővé és érdekessé tegyük az érdeklődő hallgatók (25 fő) számára a tudományos diákköri tevékenységet. A későbbi visszajelzések és a jelenleg is folyamatban lévő, TDK-ra készülő dolgozatok bizakodásra adnak okot, hogy 2021 őszén legalább a korábbinak megfelelő érdeklődés mellett tudjuk a következő TDK konferenciát megtartani. 2021 tavaszán az érdeklődők a (szintén online) OTDK konferencián „élőben” is láthatták, amiről Hajnalka és Viktória beszámoltak, és azáltal, hogy ismét helyezést ért el egy hallgatónk a Karról, tovább erősödött az az érzésük, hogy van értelme hosszú távon, a kari konferencián túl az OTDK-ra is tervezni, készülni.

TDK felkészülést segítő kurzus
A TDK Orientációs Napon regisztrált, TDK iránt érdeklődő hallgatók számára a tavaszi félév folyamán TDK felkészítő elektronikus tananyagot állítottunk össze, mely megfelel egy 24 tanórás kurzus anyagának módszertani, statisztikai témakörben. A speciális kurzus célja, hogy a TDK szereplésre készülő hallgatók a pályamunkáikhoz szükséges tudományos alaposságot, módszertani és statisztikai tudást hatékonyabban, a hagyományos órai kereteken túlmutatóan sajátíthassák el.

TDK Tájékoztató füzet
Június 1-jén került véglegesítésre a már a következő időszakban a TDK-felkészülést segítő, aktualizált TDK tájékoztató füzet, amelyet nyomdai minőségben is elkészíttettünk, bízva abban, hogy az őszi félévben már személyes tájékoztatást is tudunk nyújtani a hallgatóknak jelenléti oktatás keretében.

Támogatás
A TDK tevékenységünk megvalósítását a Nemzeti Tehetség Program „A hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik támogatása” című pályázatán az NTP-HHTDK-20-0061 számú projektre („Tudományos diákköri tevékenység fejlesztése a GFF Egészség- és Szociális Tudományi Karán”) elnyert támogatás segítette.

Gyula, 2021. július

Miniszterelnökség Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter logó

Miniszterelnökség Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter logó

Nemzeti Tehetség Program logó

Nemzeti Tehetség Program logó

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő logó

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő logó