Betűméret
  • A
  • A
  • A

„Tudományos diákköri tevékenység fejlesztése a GFE Egészség- és Szociális Tudományi Karán” pályázat valósult meg 2022. július 1. és 2023. június 30. között Gyulán. A Nemzeti Tehetség Program által támogatott projekt fő célja a Gyulán 1993 óta folyó TDK tevékenység fenntartása, a kar hallgatóinka tudományos érdeklődésének felkeltése, kutatásmódszertani ismereteinek és előadókészségüknek fejlesztése.
A pályázati program keretében összesen hat rendezvény valósult meg. Tudományos, szakmai attitűdök kibontakozását segítő kurzust szerveztünk 2022.09.15-én és 2022.10.04-én, melyek célja a kutatómunka iránt érdeklődő hallgatók ismereteinek bővítése volt. A kurzus oktatói Dr. habil. Homoki Andrea, Dr. Beke Szilvia és Dr. Sándor Zita voltak.
2022. október 20-án TDK toboztó eseményt szerveztünk, mely rendezvényünkkel a karunk alsóbb éves hallgatóit céloztuk meg. Az eseményen egyrészt tájékoztattuk a hallgatókat a karunkon folyó kutatási lehetőségekről és a TDK műhely lényegéről. Másrészt szakemberek bevonására bemutatásra kerültek az egészségügyi és szociális szakterületeken végzett kutatások legújabb módszerei és vizsgálati eszközei. Harmadrészt hallgatóink ismereteket szereztek az adatelemzés technikáiról. A rendezvényen az alábbi szakemberek vettek részt előadóként: Dr. habil. Homoki Andrea, Dr. Beke Szilvia, Dr. Párduczné Szöllősi Andrea, Dr. Soós Zsolt, Dr. Sándor Zita, Borbola Gábor Erik.
A kari TDK konferenciát megelőzően tartottuk meg Kötetlen beszélgetéssel egybekötött szakmai előadásunk első alkalmát Dr. Beke Szilvia és Dr. Sándor Zita szakemberek bevonásával. A program célja a kari konferenciára jelentkező hallgatók felkészítése, szakmai tehetséggondozása volt.
Programsorozatunk fő eseménye a 2022. november 24-én megrendezésre került kari Tudományos Diákköri Konferencia volt, melyen 11 hallgatónk mutatott be színvonalas előadást öt fős szakmai zsűri, karunk hallgatói, valamint meghívott középiskolás diákok előtt. A szakmai zsűri Orosz Nikolett ápolás- és betegellátás szakos hallgatónak ítélte az I. helyezést, Danyiné Weszely Orsolya egészségfejlesztő mentálhigiéné szakos hallgatónak a II. helyezést, Szarka Alex ápolás- és betegellátás szakos hallgatónak pedig a III. helyezést. Dankó Díjban András Anikó ápolás- és betegellátás szakos hallgatónk, Közönség Díjban pedig Orosz Nikolett részesült. A 36. OTDK konferenciára összesen 4 hallgatót kvalifikált a zsűri.
Rendezvény sorozatunk utolsó eseménye a 2023. március 9-én megrendezett Kötetlen beszélgetéssel egybekötött szakmai előadás rendezvényünk volt, melynek célja az OTDK-ra kvalifikált hallgatók felkészítése volt. Ebben nyújtott segítséget Nagy Hajnalka korábbi OTDK-helyezett volt hallgatónk, valamint meghívott szakembereink, Szili-Balog Mária és Czinderi Kristóf.
A kari Tudományos diákköri munkát támogató hat rendezvényünkre hallgatóink nagy érdeklődést mutattak. A kari TDK konferencián 58 fő, a további rendezvényeinken pedig összesen 102 fő vett részt. Az események szakmai lebonyolítását Dr. Sándor Zita kari TDK koordinátor látta el. A pályázati program a Nemzeti Tehetség Program támogatásával valósult meg (NTP-HHTDK-22-0020).

Nemzeti Tehetség Program

Nemzeti Tehetség Program

Kulturális és Innovációs Minisztérium

Kulturális és Innovációs Minisztérium