Betűméret
  • A
  • A
  • A

Pályázati beszámoló

A Gál Ferenc Egyetem szarvasi Pedagógiai Kara „Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, valamint tudományos műhelyein való részvétel és a lebonyolítási feladatok ellátása” című NTP-HHTDK-22 pályázat keretében két TDK konferenciát tartott. Az első 2022. november 29-én, a második 2023. május 23-án került megrendezésre.

A 2022. november 29-én tartott Tudományos Diákköri Konferencia, kapcsolódott a Tudomány Ünnepéhez. A Kar pedagógusjelöltjei, valamint középiskolás tanulók mutatták be kutatásaikat nyelvtudomány, egészséges életmód, digitális kultúra, és a pedagógia különböző területein. A diákköri előadások bepillantást nyújtottak a kari tehetségműhelyek munkájába is. A pedagógusjelöltek szekciójában első helyezést ért el Kovács Anikó 2. évf. német nemzetiségi óvodapedagógus hallgató: Tiergestützte Erziehung und deutsche Sprachförderung im Kindergarten című előadásával (témavezető: Dr. Szilvássy Orsolya, f. tanár). Második helyezett lett Rácz Petra Katalin 4. évf. tanító szakos hallgató a Közösségi iskolák új tanítási és tanulási lehetőségei a Montessori pedagógia eszközeinek és módszereinek használatával című kutatásával (témavezető: Dr. Lestyán Erzsébet, f. docens). Harmadik helyen végzett Patkásné Martyin Adrienn 4. évf. tanító szakos hallgató Nyelv-és hagyományőrző jó gyakorlatok a magyarországi román kéttannyelvű iskolákban című munkájával (témavezető: Dr. Birescu Mihaela, nyelvtanár). Külön díjat kaptak: Virág Bianka, 4. évf. tanító szakos és Tolnai Dóra Viktória, 3. évf. tanító szakos hallgatók: Általános iskolás diákok egészségmagatartásának vizsgálata (témavezetők: Dr. Fest Sarolta, prof. emerita és Kovács-Vida Júlia, tanársegéd); Orgoványi Réka óvodapedagógus hallgató Szénhidrátanyagcsere-zavarok és az életmód kapcsolata óvodáskorban (témavezető: Dr. Halasi Szabolcs, f. tanár) és Futaki Edit 3. éves óvodapedagógus hallgató Internet az óvodákban a világjárvány előtt, alatt és után (témavezető: Szabóné Dr. Balogh Ágota, f. docens) című előadásaikra.
A középiskolás diákok szekciójában a GySzC Székely Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium középiskolásai versenyeztek. Első helyezést értek el Szép Barbara és Nádudvari Dóra Gamifikáció című kutatásukkal (témavezetők: Bíró Gyula, igazgató, c. e. docens, Kékesiné Gulyás Ildikó, oktató). Második helyen végeztek Mogyorósi Dzsenifer és Daláry Kata Tehetségcsíra-korai tehetséggondozás az óvodában című előadásukkal (témavezető: Dr. Lestyán Erzsébet, f. docens). Harmadik helyezettek lettek Varga Réka és Fülöp Dorottya Dóra Családtímusok című munkájukkal (témavezetők: Bíró Gyula, igazgató, c. e. docens, Kékesiné Gulyás Ildikó, oktató).

2023. május 23-án került megrendezésre a Tudományos Diákköri Konferencia tavaszi ülése a Gál Ferenc Egyetem Pedagógiai Karán a hagyományos Tavaszi hangversennyel egybekötve. A délutáni program részeként először a GFE Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda Szív hangjai kórusának műsora csendült fel, majd ezt követte a Pedagógia Kar énekkarának műsora, a koncert zárásaként pedig a két kórus közös produkcióját hallgathatta meg a közönség. Zongorán közreműködött Aradi Zsolt tanár úr, a karvezető Balláné Tóth Krisztina tanárnő volt. A két kórusnak és felkészítő tanáraiknak ezúton köszönjük a szívet és lelket egyaránt gyönyörködtető dallamokat. A hangversenyt követően a Kar pedagógusjelöltjei két szekcióban mutatták be kutatásaikat az egészséges életmód, játék-szabadidő, digitális kultúra, és a pedagógia különböző területein.
A diákköri előadások bepillantást nyújtottak a kari tehetségműhelyek munkájába is. Az első szekcióban első helyezést ért el Dudás Bence tanítószakos hallgató: Innovatív osztályozási rendszer lehetősége (témavezető: Dr. Lestyán Erzsébet f. docens). Második helyezett lett Dobi Csilla tanító szakos hallgató: Tehetséggondozás, fejlesztés az iskolában, hátrányos helyzetű, reziliens tanulók felismerése, tehetséggondozása (témavezető: Dr. Lestyán Erzsébet f. docens). Harmadik helyen végzett Rácz Petra Katalin tanító szakos hallgató: Közösségi iskolák új tanítási és tanulási lehetőségei a Montessori pedagógia eszközeinek és módszereinek használatával (témavezető: Dr. Lestyán Erzsébet f. docens). Különdíjat kaptak: Molnár Katalin tanító szakos hallgató: Az internet, a közösségi oldalak szerepe, felhasználása a pedagógiában, hatása a gyerekekre – A világháló szerepe a diákok életében (témavezető: Szabóné Dr. Balogh Ágota f. docens), és Mészáros Éva Eliza óvodapedagógus hallgató: A különleges bánásmódot igénylő gyermekek integrációjának, inklúziójának megvalósulása az óvodában (témavezető: Dr. Lestyán Erzsébet f. docens). A második szekcióban első helyezést ért el Baki-Nadu Judit óvodapedagógus hallgató: A Bee-bot padlórobot felhasználási lehetőségei az óvodai tevékenységeken belül (témavezető: Bontovics Ignác tanársegéd). Második helyezett lett Gyurcsik Andrea óvodapedagógus hallgató: Óvodáskorú gyermekek szabadidő eltöltésének lehetőségei (témavezető: Dr. Fest Sarolta, Prof. Emerita). Harmadik helyen végzett Virág Bianka tanító szakos hallgató: Az átalános iskolás diákok egészségmagatartásának vizsgálata (témavezető: Kovács-Vida Júlia tanársegéd). Különdíjat kapott Gulyás Andrea Réka tanító szakos hallgató: Labdajátékok szerepe az iskolai testnevelésben (témavezető: Kovács-Vida Júlia tanársegéd).

Az előadó hallgatóknak, témavezető tanáraiknak ezúton is gratulálunk, az országos TDK konferenciára továbbjutóknak további sikereket kívánunk!

A pályázat keretében a TDK konferencia szervezése mellett tudományos, szakmai attitűdök kibontakozását segítő kurzusokat, szakmai megbeszéléseket szerveztünk a hallgatók számára, illtetve támogattuk konferencián való részvételüket (10 fő), publikációik megjelenését. Zenei tehetségek bemutatkozása, motivációs nap megrendezésére is sor került. A zenei napok keretében kórusműveket tanulhattak a hallgatók Aradi Zsolt oktató segítségével. A felkészítés során elsajátított műveket a TDK konferencián mutatták be.
A GFE Pedagógiai Karán 2022. november-2023 május között tudományos szakmai attitűdök kibontakozását segítő kurzusok, illetve TDK motivációs napok zajlottak. A TDK projekt részeként a Kar oktatói közül előadást tartottak: Dr. Katona Krisztina dékán, f. tanár a tudományos stílus jellemző sajátosságairól, a TDK dolgozatok nyelvi, formai követelményeiről; Szabóné Dr. Balogh Ágota dékánhelyettes, f. docens a TDK-OTDK rendszeréről, a TDK dolgozatok prezentálásáról, a szóbeli bemutatás követelményeiről és értékeléséről; Dr. Gurka Dezső f. tanár Történelem és mitológia címmel tartott kurzust; Dr. B. Kis Attila f. docens Irodalom és mitológia címmel illusztrálta a témaválasztás és a dolgozatírás sajátosságait; Dr. Bábosik Zoltán e. docens Latin-Amerika az irodalom és zene tükrében címmel tartott előadást; Lonovics László f. docens Művészet és TDK témakörben bővítette a hallgatók ismereteit; Kiss-Kovács Renáta tanársegéd a forráselemzéssel kapcsolatban bővítette a hallgatók ismereteit. Aradi Zsolt tanársegéd pedig a zenei tehetséggondozással kapcsolatban tartott bemutatót. A középiskolásokkal Bíró Gyula c. e. docens mentorként foglalkozott, Dr. Lestyán Erzsébet f. docens Kommunikációs tréninget tartott számukra motivációs nappal egybekötve és Kiss-Kovács Renáta tanársegéd Szakmai konzultáció keretében a forráselemzésekről beszélt. Középiskolásokat is bevontunk a TDK rendezvényeinkbe. Mentorok segítségével megismerkedtek a tudományos kutatással. Hat tanuló részt vett TDK-án.

A TDK tehetségműhelyek számára beszereztünk szakkönyveket, művészeti segédanyagokat, mikroszkópot, drónt. Zenei tehetségek számára keverőpultot sikerült vásárolni.

Két kiadványunk jelent meg: a Polyhistor újság a tehetséges hallgatók írásaival, TDK rezümékkel, és a Diákdiskurzus a TDK dolgozatokból írt cikkekkel, hallgatói tudományos írásokkal.

Képek és videók letöltése: itt

Tudományos szakmai attitűdök kibontakozását segítő kurzusok képek és videók letöltése

TDK konferencia 2022. november 29-i képek és videók letöltése

Középiskolás rendezvények képei és videói

Egyéb rendezvények képei és videói:

TDK konferencia 2023. május 23-i képek és videók letöltése:

Kiadványok:
Polyhistor letöltése
Diákdiskurzus letöltése

A rendezvények megvalósítását „Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, valamint tudományos műhelyein való részvétel és a lebonyolítási feladatok ellátása” című NTP-HHTDK-22 pályázat támogatta.

Miniszterelnökség logó

Miniszterelnökség logó

Nemzeti Tehetség Program logó

Nemzeti Tehetség Program logó