Betűméret
  • A
  • A
  • A

A Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kara
2020. május 15-én 10.00 órakor
online formában tartja meg kari TDK konferenciáját.
A konferencia programterve megtekinthető ITT.

A XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián Karunkról 12 pályaművel, 17 hallgató vett részt három szekcióban. Ebből 1 hallgató 1 dolgozattal a Művészeti- és Művészettudományi Szekcióba nevezett. 1 hallgató 1 dolgozattal a Had- és Rendészettudományi Szekcióba került benevezésre. A Tanulás- és Tanításmódszertani-Tudástechnológiai Szekcióba 10 dolgozattal 15 hallgató nevezett be. Hallgatóink nevezése és részvétele a XXXII. OTDK-ra az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával történt, a NTPOTDKR-14 pályázat keretében.

A Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekcióban (Eszterházy Károly Főiskola Comenius Kar, Sárospatak, 2015. április 8-10.) 15 hallgató vett részt 10 dolgozattal: Domokos Evelin; Geréd Erzsébet, Zsíros Péter; Gyebnár Mária; Hornok Kitti, Varga Renáta; Jákób Klaudia, Szucsán Anita; Jónás Tímea, Mazurák Zoltán; Kuhár Józsefné; Pap Barbara, Zvonár Klaudia; Prágai Nikoletta; Szabó István Zolán. A konferencián 13 tagozat volt. Hallgatóink 7 tagozatba voltak beosztva (anyanyelv- és drámapedagógia, a sajátos nevelési igényűek pedagógiája, egészségnevelés – játék- és szabadidőszervezés – tehetséggondozás, humán- és társadalomtudomány-pedagógia – A hit és erkölcstan tanításának módszertana, Az idegen nyelvek, a kisebbségi és nemzetiségi nyelvek, kultúrák pedagógiája I., Az idegen nyelvek, a kisebbségi és nemzetiségi nyelvek, kultúrák pedagógiája II. A matematikatanítás módszertana – A tananyagfejlesztés elmélete és gyakorlata).
Szabó István Zoltán 4. éves tanító szakos hallgató 3. helyezést ért el az „egészségnevelés – játék- és szabadidőszervezés – tehetséggondozás” tagozatában, témavezetője Dr. Fest Sarolta volt, szerepelt.

A Művészeti és Művészettudományi Szekcióban (Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Magyar Képzőművészeti Egyetem, 2015. április 8-10.) egy hallgató, Ádám Julianna mutatta be művészeti tevékenységét a tervezőgrafika 1 tagozatban.

A Had- és Rendészettudományi Szekcióban (Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Gödöllő, 2015. április 15-17.) 1 hallgató, Gaál László mutatta be eredményesen dolgozatát a hadtörténelem, rendészettörténet tagozatban, és tárgyjutalomban részesült, témavezetője Dr. Gurka Dezső volt.

Széchenyi Pályázat