Betűméret
  • A
  • A
  • A

  

Hallgatóink, 2017. március 23-25 között részt vettek a XXXIII OTDK konferencián. Nyolc pályaművel kilenc hallgató (Gyekiczki Emese, Kásler Tina Tímea, Balázs Kármen, Martyin Andrea, Gedó Gabriella, Lászk Viktória, Kis Katalin, Mészáros Inez, Veres Jenifer) vett részt  a Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekcióban (Széchenyi István Egyetem, Győr) és mutatta be dolgozatát. A szekció részletes programja az alábbi linken található: http://otdk2017.ttmtt.sze.hu/szekcio-programja

Gyekiczki Emese a játékok az oktatásban tagozatban vett részt, dolgozata címe: Bábjáték, bábkészítés az óvodában.

A médiapedagógia tagozatban két hallgatónk vett részt: Kásler Tina Tímea: Óvodáskorú gyermekek médiafogyasztása címmel és Balázs Kármen: Televízió – Mese – Könyv címmel.

Martyin Andrea a multikulturális nevelés tagozatban vett részt, dolgozata címe: Karácsonyi hagyományok a magyarországi románság körében.

Két hallgatónk a művészetközvetítés tagozatban vett részt, Gedó Gabriella: Zenei élménynyújtás és készségfejlesztés az informatika eszközeivel, Lászk Viktória: Énekkari munka az alsó tagozatban.

Az óvodapedagógia tagozatban két dolgozattal három hallgatónk vett részt. Kis Katalin: Bibliai élménypedagógia óvodáskorú gyermekek számára címmel és Mészáros Inez – Veres Jenifer: Óvodáskorú gyerekek testi és motoros fejlettségének összehasonlító vizsgálata.

Helyezéseink:

Kásler Tina Tímea a Médiapedagógia tagozatban 2. helyezés,
Kis Katalina az óvodapedagógia tagozatban 2. helyzés,
Mészáros Inez és Veres Jenifer az óvodapedagógia tagozatban 3. helyezés
Gyekiczki Emese a játékok az oktatásban tagozatban különdíjat
A többi hallgatónk könyvjutalomban részesült.

A hallgatók eredményei a weblapon és a Polyhistor újságban is megjelentek.

Az NTP-OTDKR-16 pályázat segítette a dolgozatok nevezési és a hallgatók regisztrációs díjának kifizetését.

Széchenyi Pályázat