TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0008 sz. projekt

Betűméret
 • A
 • A
 • A

„MENTOR(h)ÁLÓ 2.0 PROGRAM” program

Projekt címe: „MENTOR(h)ÁLÓ 2.0 PROGRAM” program

Kedvezményezett neve:

Főkedvezményezett: Szegedi Tudományegyetem

Konzorciumi partnerek:

 • Gál Ferenc Főiskola
 • Kecskeméti Főiskola
 • Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar – 2014. augusztus 1. után az intézmény neve: Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kar

Együttműködő partner: Eötvös József Főiskola

Szerződött támogatás összege: 527.485.432 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt összefoglalója: 

A projekt fő célja a tudásalapú gazdaság, a tudástársadalom elvárásaihoz innovatívan alkalmazkodó, annak fejlődését elősegítő pedagógusképzés kialakítása és továbbfejlesztése a dél-alföldi régióban.

A tudás alapú társadalom igényeit kiszolgálni képes oktatási rendszer feltételeinek javítása, tartalmainak kiépítése olyan modern felsőoktatási tartalmak, programok, módszerek kifejlesztésével és alkalmazásával, amelyek biztosítják

 • a kimenetorientált oktatásra való áttérést,
 • az infokommunikációs technológia (IKT) elterjedését,
 • oktatók és a hallgatók professzionális felkészítését a nevelésre, oktatásra, melynek révén megvalósulhat az egész életen át tartó tanulás stratégiájának programja.

A Dél-Alföld versenyképességi pólusában és alközpontjaiban az oktatási potenciál korszerűsítése, nemzetközi tudományos kapcsolatrendszereik bővítése.

Operatív célok:

A pedagógusképzést támogató hálózatok létrehozása: a pedagógusképzést vezető és koordináló, regionális pedagógiai szolgáltató kutató-fejlesztő, szakmai központok és hálózatuk továbbfejlesztése:

 • A régió felsőoktatásának pedagógusképzését, kiemelten tanárképzését fejleszteni és szervezni képes tanárképző központ létrehozása.
 • A működő regionális szakmai szolgáltató és kutatóközpontra épített térségi pedagógiai központ létrehozása a felsőoktatás-közoktatás vertikális kapcsolatrendszerének kiszolgálására.

A pedagógusképzés tartalmi megújításának támogatása:

 • a régióban művelt pedagógus szakmák kimeneti profiljainak korrekciója, jogszabályi változásokhoz illesztése (régiók országosan koordinált közös munkája)
 • erre építve a képzési programok tartalmi/módszertani átalakítása.

A pedagógusképzésben közreműködők kompetenciáinak mérése és fejlesztése:

 • a gyakorlati képzés hatékonyság növelése, szervezettségének javítása,
 • a mentori szerepet ellátó pedagógusok célirányos fejlesztése,
 • és a köz- és felsőoktatás mai továbbképzésein a hatékonyság növelése.

A projekt időtartama: 2014. 01. 01. – 2015. 10. 31.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0008 sz. projekt