Betűméret
  • A
  • A
  • A

Támogatói okirat száma: NKFIH-863-8/2019
A pályázat címe: Tématerületi Kiválósági Program – A speciális pedagógia: nevelés mai kihívásokra
Támogató: Innováviós és Technológiai Minisztérium
A (fő)kedvezményezett neve: Gál Ferenc Egyetem
Támogatás összege (Ft): 37 225 920 Ft
A projekt megvalósítás időszaka: 2019.05.01. – 2020.11.30.
A támogatás intenzitása (%): 100

Projekt összefoglaló

A GFE a speciális pedagógia magyarországi bevezetésével járul hozzá az iskolával és a családdal szembeni összetett kihívásokra hatékonyan alkalmazható pedagógiai eszközök képzési és gyakorlati fejlesztéséhez, a „szükségletközpontú pedagógia” társadalmi szerepének növeléséhez.
A GFE Marczell Mihály Speciális Pedagógiai Kutatócsoportjának jelképe a harang, ami a standard normális eloszlás Gauss-féle görbéjének térbeli megfelelője. Az értéktartomány a harang palástja, ami az iskolai, családi és más közösségekben egyre összetettebb pedagógiai helyzetek szerint végtelen ponton szólalhat meg, és az értékkészlet térbelisége pedig azt fejezi ki, hogy a nevelésben az átlagos normálistól eltérés nehezen értelmezhető, ami összetettebb felkészültséget igényel a pedagógustól is.Súlyosbodó gond, hogy az európai társadalom intézményei – az oktatási, szociális és más alrendszerek, a család – elveszítették azt a képességüket, hogy a rapidan változó kihívásokra az európai értékek világába történő szocializációt segítő válaszokat adjanak. A speciális pedagógiai program ehhez kíván használható tudást nyújtani, a szakemberek és a szülők énhatékonyságának együttes növelésével (szülők iskolája: konfliktus- és stressz-kezelés, kommunikációs stratégiák, családon belüli kapcsolatok helyreállítása, stb.).A program a speciális pedagógiának a 2020-as évek kihívásaira tekintő változatát alapozza meg. Különös feladat a GFE portfólióját követve a pedagógus-továbbképzések, szakvizsgára felkészítő speciális pedagógiai szakirányú továbbképzés, MA szak fejlesztése (csehországi minta a kisgyermeknevelő, óvó, tanító, általános iskolai tanári, gyógypedagógus, hittanár diplomásoknak). Speciális pedagógiai bázisiskolává fejlődik a GFE békési szakképzője. A szülőkel a családi nevelést támogató mintaprogram indul. Az eredményeket nemzetközi konferenciák és tanulmánykötetek tárgyalják.

Innovációs és Technológiai Minisztérium logó

Innovációs és Technológiai Minisztérium logó