Betűméret
  • A
  • A
  • A

Támogatói okirat iktatószáma: TKP-16-1/PALY-2020
A pályázat címe: Tématerületi Kiválósági Program 2020 – A speciális pedagógia integratív válaszai napjaink kihívásaira
Támogató: Innováviós és Technológiai Minisztérium
Kezelő szerv: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
A (fő)kedvezményezett neve: Gál Ferenc Egyetem
Támogatás összege (Ft): 70 000 000 Ft
A projekt megvalósítás időszaka: 2020.12.01. – 2022.11.30.
A támogatás intenzitása (%): 100

Projekt összefoglaló

Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kap a szükséglet-központú, speciális pedagógiai ismeretek kidolgozása és a gyakorló szakemberek repertoárjába való beépítése. A meglévő továbbképzési anyagok megújítása elkerülhetetlen, mert a hatalmas iramban fejlődő info-technika újragondolásra készteti a szakembereket az oktatás tartalmára és az oktatás-nevelés módszereire vonatkozó nézeteit illetően, mivel az oktatásból kikerülő, leendő munkavállalóknak rugalmasan kell alkalmazkodni a gyorsütemű változásokhoz. Szükség van egy csomó olyan készségre, képességre, mint pl. jó döntéshozóképesség, együttműködésre, egymásra figyelés képessége, tanulás szeretete, a személyiség folyamatos fejlesztése, egészséges életmód kialakítása stb. Kidolgozott programjaink arra irányulnak, hogy a változó világunkban, hogyan tudnak a fiatalok az élet fő területein (partnerkapcsolat, munka (hivatás) és társasági élet – közösséghez való viszony) területein helyt állni. A speciális pedagógiai programok kidolgozásának legfőbb célja az érzelmi, értelmi, testi, szociális és vallási nevelés komplex megvalósítása, ami a személyiség sokoldalú, egészséges fejlesztését jelenti megfelelő keresztény érték és normarendszer elsajátítása mellett annak érdekében, hogy a fiatalok a közösségek hasznos tagjaivá tudjanak válni. A pedagógiai módszereknek igazodni kell a megváltozott életvitelhez, a felgyorsult információfelvételhez, a vizuális észlelés hangsúlyának felerősödéséhez, az okoseszközök által háttérbe szorult verbalitáshoz. Mindezek kihatnak a gyermekek képességrendszerére. A korábban megszokott lineáris fejlődés helyett a részképesség-területek különböző időben érnek be. Mindezekhez a mai speciális pedagógiai eszközöknek igazodni kell.

Digitális tananyagtár felület elérése: https://ot.gfe.hu/

Regisztrációs szándékát a felhasználási cél megjelölésével kérem az alábbi e-mail címre jelezze: kiri.henriett@gfe.hu

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal