Hallgatói Önkormányzat

Földesi Alexandra
GFE HÖK elnök, GFE ESZK hallgató
e-mail: hok.eszk@gfe.hu

Gál Ferenc Egyetem Hallgatói Önkormányzat Hallgatói Alapszabályzat hatályos 2020. augusztus 1-től

Egészség- és Szociális Tudományi Kar (ESZK HÖK)

A GFE Egészség- és Szociális Tudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának köszöntője

Hallgatói Önkormányzatunk az általános érdekképviselet mellett a sportolási és kulturálódási lehetőségek minél szélesebb tárházát igyekszik kínálni a hallgatók számára. Részesei vagyunk a Tudományos Diákköri Konferenciák szervezésének, gondozzuk a hagyományőrző rendezvényeket; így a Gólyatábort, a Gólyabált, a Kari Napot.

A GFE Egészség- és Szociális Tudományi Hallgatói Önkormányzatának elérhetőségei és tagjai:
e-mail: hok.eszk@gfe.hu
Tel: (66)-561-639

Földesi Alexandra, ESZK HÖK elnök
Széll Kiara – HÖK Titkár, alelnök
Lippai Anikó Zsuzsanna- HÖK Sajtó,sport és kulturális referens

Mentorhallgatók

Földesi Alexandra

Kisuczki Kinga

Szabó Kata

 

Gazdasági Kar (GK HÖK)

A GFE Gazdasági Kar Hallgatói Önkormányzatának köszöntője

Kedves Hallgatók!

Ha egytől egyig megkérdeznek minket, hogy számunkra mit is jelent az egyetemi élet, egyöntetűen válaszolnánk azzal, hogy egy összetartó közösséget, kreatív programokat és eredményes tanulást. Ezért is határoztunk úgy, hogy beadjuk pályázatainkat és jelentkezünk a Hallgatói Önkormányzatba. Kreativitásban nem szenvedünk hiányt, ezért is tervezünk különféle programokat, mellyel közelebb hozhatjuk egymáshoz Hallgató társainkat, ezáltal egy aktív és jó hangulatú közösséget létre hozva. Köszönjük a megszavazott bizalmat, a feladatokat elfogadtuk és teljesíteni fogjuk!

Köszönettel: GK HÖK

A GFE Gazdasági Kar Hallgatói Önkormányzatának elérhetőségei és tagjai:
e-mail: hok.gk@gfe.hu

  • Liker Dóra – elnök
  • Gyenes Kinga Katalin – alelnök, adminisztrációs referens
  • Matyi Gréta Daniella – gazdasági referens
  • Bátori Dorina – sport- és kulturális referens

Mentorhallgatók

Arató Rita

Ásós Annamária

Pedagógiai Kar (PK HÖK)

A GFE Pedagógiai Kar Hallgatói Önkormányzatának elérhetőségei és tagjai:
e-mail: hok.pk@gfe.hu

Dudás Bence, HÖK elnök
Hajas Fruzsina Flóra, HÖK alelnök
Ecsedi Nikolett, HÖK gazdasági referens
Virág Bianka, HÖK sport- és kulturális referens
Gombos Panna Kata, HÖK adminisztrációs referens
Groska Adrienn, Kollégiumi HÖK titkár
Molnár Vivien, Kollégiumi HÖK tag (2. évfolyam)
Antal Eszter, Kollégiumi HÖK tag (3. évfolyam)
Kocsis Nikoletta, Kollégiumi HÖK tag (3. évfolyam)
Bodnár István , Kollégiumi HÖK tag (4. évfolyam)
Molnár Daniella Tímea, Kari DJB hallgatói tag
Gilicze Erika, Kari DJB hallgatói tag

Mentorhallgatók

Antal Eszter

Bodnár István

Dudás Bence

Ecsedi Nikolett

Teológiai Kar (TK HÖK)

A GFE Teológiai Kar Hallgatói Önkormányzatának köszöntője

Karunk Szeged legikonikusabb helyén a Dóm téren a Székesegyház árnyékában helyezkedik el. Itt szerezzük meg azt az alapvető tudást, amellyel később eredményesen dolgozhatunk saját szakterületünkön Isten és a társadalom szolgálatában. Gál Ferenc professzor szellemiségében mi is valljuk: “egyedül Jézus Krisztus az, aki választ tud adni az emberi lét végső kérdéseire és az emberi lélek legbensőbb vágyaira”. Azért tanulunk itt, hogy fiatalosan és a kor kihívásainak megfelelően átadjuk ezt az igazságot a társadalomnak.
Egy cél motivál bennünket, de ez a cél összekovácsol bennünket. Ez a feladat nem egyéni. Egy olyan közösséggé formál bennünket, akik a megismert igazság örömében tudnak együtt ünnepelni, művelődni, sportolni és így barátokká válni. A Hallgatói Önkormányzat biztosítja az optimális feltételeket ehhez a természetes folyamathoz mind a diákok között, mind tanár-diák szinten. A gólyadélutánok és a gólyabálok az új hallgatók megismerését és beavatását szolgálják. A biciklitúrák, a tanár-diák foci és az egyéb vetélkedők, az egyéni tehetségek közötti versengést valósítják meg egy baráti légkörben. A színház- és mozilátogatások egy-egy kulturális élménnyel színezik a hétköznapokat, melyekről az előadások között jót lehet beszélgetni.
Az itt eltöltött évek így nemcsak munkát és fáradalmat jelentenek, hanem otthont és életadó közeget, melyből később is lehet meríteni.

A GFE Teológiai Kar Hallgatói Önkormányzatának elérhetőségei és tagjai:
e-mail: hok.tk@gfe.hu
Tel: (20)-319-3277

Farkas Tibor, TK HÖK elnök
Paskuj Angéla, TK HÖK alelnök, szociális referens
Tapodi Krisztián, TK HÖK gazdasági referens, adminisztrációs referens

Mentorhallgatók:

Farkas Tibor

Paskuj Angéla

Tapodi Krisztián