Alkalmazott szociális gerontológia

Általános tudnivalók

Az elmúlt évtizedek népesedési folyamatainak eredményeként világszerte tapasztalható a várható élettartam növekedése, a népesség elöregedése, mely az idős ellátás professzionalizációját vonta maga után. Az egészségügyi- és szociális ellátórendszer teljes körű átalakítása a nemzetközi előírásoknak megfelelő széles körű intézményi és társadalmi igényeket támaszt a különböző területen dolgozó szakemberek szakmai felkészültségével kapcsolatosan.

A szakirányú továbbképzés célja, olyan szociálgerontológus szakemberek képzése, akik a korszerű gerontológiai ismeretekre alapozva képesek az idősellátás valamennyi területén átfogó, komplex pszichoszociális segítő tevékenységet végezni, és egy integrált egészségügyi és szociális keretben az ápolási gondozási feladatokat ellátó társszakmákkal együttműködni.

A két szemeszterből álló – levelező tagozatos – képzés az Európai Unióban megerősödő szociális gondoskodás számára képez felkészült szakembereket. A kitűzött cél szerint olyanokat, akik sikerrel versenyezhetnek majd az európai munkaerőpiacon és a szaporodó hazai magán szociális, egészségügyi ellátó rendszerben is. A képzési program alapozó tárgykörébe tartozó Alkalmazott gerontológiai ismeretek elméleteire építve cél, hogy az idősellátás mindennapi gyakorlatának igényeihez illeszkedő és hiányt pótló szakemberképzés valósuljon meg.

Kiket várunk a szakirányú továbbképzési szakra?

A szakirányú továbbképzési szakunkat azoknak ajánljuk, akik érzékenyek idősödő embertársaik gondjai iránt és mások segítésében, ápolásában találják meg életcéljukat.

A szakirányú továbbképzésbe az alábbi képzési területeken alapképzésben fokozatot és szakképzettséget szerzettek jelentkezhetnek:

  • Főiskolai végzettséggel: Általános szociális munkások, Szociális szervezők, Szociálpedagógusok, Diplomás ápoló, Védőnő, Gyógytornász,
  • Szociális munka BA, Szociálpedagógia BA szakképzettségűek, Ápoló BSc, Védőnő BSc, Gyógytornász BSc.
  • Hitéleti képzési területen alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett szakképzettséggel.
  • Pedagógus képzési területen alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett szakképzettséggel.

A felvétel feltétele továbbá egy év idősekkel kapcsolatos szociális, vagy egészségügyi ellátásban szerzett igazolt szakmai gyakorlat.

Mit tanulhatnak a továbbképzésen részt vevők?

A képzés programja magába foglalja az öregedéstudománnyal kapcsolatos elméleti alapokat, az időskorúak egészségügyi és szociális jellemzőivel kapcsolatos ismereteket, az időspolitika aktuális európai és hazai stratégiáinak, biztosítási és biztonsági rendszereinek ismertetését. Az időskorúakkal kapcsolatos szociális munka, etikai elvek, módszerek, eljárások mellett az ismeretek elmélyítését és a készségek fejlesztését, gyakorlását célozzák készségfejlesztő kurzusaink, terepgyakorlataink.

A szakirányú továbbképzés gyakorlati hátteréül – a szociális munka szakunkon kiemelt szerepet játszó gyakorlati képzés biztosításában is gyakorlottan közreműködő – idősellátást, gondozást, ápolást végző terepintézmények szolgálnak.

Miért érdemes szociálgerontológusnak tanulni?

A kötelező továbbképzés teljesítésén túl, az elhelyezkedési lehetőségek esélyét növeli a szakirányú továbbképzésen végén megszerezhető szakképesítés.

A szociálgerontológia szakirányú továbbképzésben képesítést szerzett szakemberek a területi és bentlakásos intézményi idősellátásban, rehabilitációs osztályokon, az önkormányzati rendszerben, az idősellátási szolgáltatási vállalkozásokban, valamint nonprofit jellegű és időseket segítő civil szervezeteknél helyezkedhetnek el, illetve szociálgerontológusként bekapcsolódhatnak ellátás-fejlesztési és gerontológiai kutatási programokba.

A területi ellátáson belül a nappali ellátások szervezői-irányítói és koordinátori tevékenységét láthatják el, valamint tanácsadó szakemberként pszichoszociális támogatást nyújthatnak az idősek és családjaik életviteli problémái körében. Fontos feladatuk lehet a közösségi hátterek megerősítése, prevenciós programok kialakítása, a civil szerveződések szakmai segítése.

A bentlakásos intézményekben elláthatják a komplex állapotfelmérés, előgondozás, intézményi beilleszkedés segítését szolgáló feladatokat, az egyéni gondozási terv kialakításában való részvételt, az ápolási-gondozási egységekben folyó integrált ellátás pszichoszociális feladatait, a közösségi programok kialakítását, szervezését, támogató csoportok vezetését, készségmegőrző és fejlesztő programok kialakítását, valamint a hozzátartozók és az intézményi lakóközösség számára nyújtott támogatást.

Továbbtanulási lehetőségek egyetemi szakokon, mint Egészségügyi szociális munka szak (MSc), Ápolás (MSc), Okleveles szociális munkás szak (MSc) és Okleveles szociálpolitikus szak (MSc) adottak.

Képzéssel kapcsolatos információk

Képzés ideje:2 félév
Képzési forma:levelező képzés
Szerezhető kredit:64 kredit
Helyszín:Gál Ferenc Egyetem Egészség- és Szociális Tudományi Kar
Egészségtudományi IntézeteGyula, Szent István u. 17-19.
Képzési koordinátor:Dr. Homoki Andrea
(66) 561-622
homoki.andrea@gfe.hu
További információ kérhető:Tanulmányi Osztályon:
Cím:  5700 Gyula, Szent István u. 17-19.
Telefon:  (66) 561-626 vagy (66) 561-627
E-mail: to.eszk@gfe.hu