Ápolás és betegellátás alapszak (BSc) szak leírása

1. Az alapképzési szak megnevezése: ápolás és betegellátás (Nursing and Patient Care)

2. Az alapképzési szakon szerezhetõ végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplõ megjelölése:
végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc),
szakképzettség: ápoló
a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Nurse

(választható szakirányok: ápoló, dietetikus, ergoterápia, gyógytornász, hang-, beszéd- és nyelésterapeuta, mentőtiszt, szülésznő)

3. Képzési terület: orvos- és egészségtudomány

4. A képzési idõ félévekben: 8 félév

5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 240 kredit

 •   a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
 •   a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 20 kredit
 •   intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 10 kredit
 •   a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 12 kredit
 •   a szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 120 kredit

6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 723

7. Az alapszak képzési célja:
A képzés célja ápoló és betegellátó szakemberek képzése, akik az egyén, a család, a közösség és a társadalom egészségvédelméről és az egészség helyreállításáról, valamint az egészségügyi és szociális ellátásról szerzett ismereteik alapján képesek az egészségügyi és szociális ellátás szintjén a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs munkában önálló felelősséggel részt venni. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az alkalmazandó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

 • alapozó egészségtudományok 15-20 kredit;
 • alkalmazott egészségtudományok 30-35 kredit;
 • ápolástudományok 4-6 kredit;
 • táplálkozástudományok 2-5 kredit;
 • gyógyszertudományok 2-4 kredit;
 • természettudományok 6-8 kredit;
 • bölcsészettudományok 6-8 kredit;
 • társadalomtudományok 8-12 kredit.

Az ápoló szakirány további tudományágai, szakterületei és azok kreditaránya

 • alkalmazott egészségtudományok 5-10 kredit,
 • ápolástudományok 75-85 kredit,
 • elméleti és klinikai orvostudományok 15-20 kredit,
 • mentéstudományok 5-10 kredit

8. Idegennyelvi követelmények
Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

9. Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat időtartama 14 hét. A szakmai gyakorlat további követelményeit a szak tanterve határozza meg.

Ápolás gyakorlat megszerzése az általános orvostan és szakorvostan, az általános sebészet és szaksebészet, az aneszteziológia, a belgyógyászat, a bőrgyógyászat, az elmegyógyászat és pszichiátria, a fül-orr-gégészet, a gyermekgondozás és gyermekgyógyászat, az idősek gondozása és geriátria, az intenzív terápia, a közösségi ápolás, a neurológia, az onkológia, az otthoni ápolás, az oxyológia, a szemészet, a szülészet-nőgyógyászat, a terhesgondozás területein.

Követelmények letöltése