Ápolás és betegellátás alapszak (BSc)

Általános tudnivalók

A magyar felsőoktatás – az Európai Unió valamennyi tagállamának felsőoktatásával együtt – 2006 óta gyökeresen átalakult. Az egységes felsőoktatási rendszer újdonsága, hogy megszűnt a főiskolákból és egyetemekből álló duális rendszer. Az egységes „egyetemi” oktatási programok az egyetemi alapképzésre (BSc vagy Bachelor szint) és erre épülő (MSc vagy Master) képzésre bomlanak. Az akkreditált BSc szakokon végzők tanulmányi eredményeik alapján kerülhetnek az MSc szintű képzésekbe.

Az új rendszer Magyarországon mintegy 100 db átfogó alapképzési szakra épül. Általában ezek szakirányú programjai tartalmazzák a különféle gyakorlati-szakmai képzéseket.

A gyulai Intézetben – az ápolói szakon – több mint huszonöt éve folyik diplomás ápolók képzése. A nálunk diplomázott hallgatók munkaerő-piaci elhelyezkedése kiváló.

Miért érdemes ápolónak tanulni?

Az ápolás ma már olyan egészségtudománnyá vált, amelyben az emberi életműködés szinte minden ismerete összegződött, a betegségek gyógyítása mellett nagy hangsúlyt fektet azok megelőzésére és az egészségfejlesztésre is.
A diplomával rendelkező ápolók, olyan szakemberek, akik megszerzett ismereteik alapján részt vesznek, az egyén, a család és a közösség egészségvédelmében, valamint az egészségügyi ellátás valamennyi szintjén a gyógyító, gondozó és rehabilitációs munkában.
A gyulai intézetben, több mint húsz éve folyik diplomás ápolók képzése. A nálunk végzett hallgatók munkaerő-piaci elhelyezkedése kiváló. Intézetünk egyik országosan legelismertebb képzése az ápolóképzés.
A hazai egészségüggyel kapcsolatos történések hosszú ideje az érdeklődés középpontjában állnak. Képzésünk az egészségügyben és az ápolói hivatásban bekövetkező változásokra reagálva képez, a gyógyítás és a megelőzés területein is önálló, felelősségteljes munkavégzésre alkalmas szakembereket. Gyakorlatorientált képzésünk a szakmai felkészültség mellett a személyiségfejlesztésre, a hivatástudat és empátia elmélyítésére is nagy hangsúlyt fektet. A gyakorlati oktatás helyszíne a Békés Megyei Központi Kórház (jogelőd intézménye: Pándy Kálmán Megyei Kórház) a végzetteknek azonnali munkalehetőséget biztosit. Az intézetben folyó ápolóképzés – az EU normákhoz igazodva – kedvező elhelyezkedési lehetőségeket biztosit hazai és nemzetközi egészségügyi és szociális intézményekben egyaránt.
Az országosan is elismert ápolóképzésben a Békés Megyei Központi Kórház főorvosai és vezető szakalkalmazottai nagy számban vesznek részt. Az elkövetkező években előreláthatólag az ápolók társadalmi megbecsültségén túl a szakma gazdasági presztízsét is növelni fogják. Hiányszakmaként tartják számon, felértékelődik az ápolók munkája, megbecsültsége.
Kormányzati célkitűzés a hazai egészségügyi- és szociális ellátórendszer szakember ellátottságának hosszú távú biztosítása, hiszen napjainkban is már az egészségügyi rendszer működőképességének meghatározó szereplői.

Ezt a képzést csak azoknak ajánljuk, akik az emberi szenvedés enyhítését tekintik életcéljuknak!

10 érv amellett, hogy miért érdemes Gyulán tanulni

 1. A Gál Ferenc Főiskola Egészség- és Szociális Tudományi Karon induló három alapszak (Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány, Szociális munka szak, Egészségügyi szervező szak) mindegyike az Európai Unióban fejlesztésre kijelölt ágazatok számára képez szakembereket, akik iránt nagy az igény.
 2. Az alapszakokra épülőszakmai továbbképzések (pl. prevenció, rehabilitáció stb.) és az indítani tervezett egészségbiztosítási szakirány még nagyobb elhelyezkedési esélyeket adnak.
 3. Valamennyi szakon erős az önálló vállalkozások szervezésére, a piaci alapon működő világra való felkészítés. (Mindenütt tanulnak pl. Európai Uniós, Vállalkozási és Uniós pályázati ismereteket.)
 4. A gyulai képzés az országban a legszínvonalasabbak között van – az itt végzett hallgatók közül többen is „sokra vitték”.
 5. Minden szakon európai szellemű értelmiségi képzés is folyik – a hallgatók felkészülnek a nemzetközi munkaerőpiacon való érvényesülésre és részképzésben vagy gyakornokként külföldön is tanulhatnak, dolgozhatnak.
 6. Tanár-egyéniségek → egyéni tehetséggondozás → magas minőségű tudás → érvényesülés.
 7. Széles körű nemzetközi kapcsolatok Nyugaton és Keleten.
 8. Élénk diákélet, figyelem minden diák sorsára.
 9. A jól szervezett intézményben az országban a legolcsóbbak közé tartozó költségtérítések vannak – a sokféle szálláslehetőség segít a költségek csökkentésében nappali és levelező tagozaton egyaránt.
 10. Egy mediterrán hangulatú, gazdag kultúrájú kisváros, amely ideális helyszíne az ifjúság éveinek.

Néhány gyakorlati tudnivaló a jelentkezők számára

A felvételi vizsgatárgyak közül az érettségivel jelentkezőknek kettőt kell megjelölniük. A sikeres felvételihez legalább egy tetszőleges tantárgyat emelt szinten kell teljesíteni. Többletpont viszont csak akkor kapható, ha a vizsgatárgy az alább felsoroltak egyike, és az legalább 45%-os eredményű.

Választható vizsgatárgyak:

 • Biológia
 • Fizika
 • Informatika
 • Kémia
 • Magyar nyelv és irodalom
 • Matematika
 • Természettudomány
 • Idegen nyelv
  • angol
  • francia
  • német
  • olasz
  • orosz
  • spanyol
  • latin
 • Szakmai előkészítő tantárgy
  • egészségügyi alapismeretek
  • szociális alapismeretek
  • közgazdasági alapismeretek
 • Ágazati szakmai érettségi tárgy
 • Egészségügyi ismeretek
 • Közgazdasági ismeretek
 • Egészségügyi technikai ism.
 • Szociális ismeretek

 

A jelentkezőknek alkalmassági beszélgetésen kell részt vennie, amely külön felkészülést nem igényel. A  jelentkező az alkalmassági vizsga időpontjáról tájékoztatást kap az előzetesen megadott elérhetőségeken.

Tájékoztatás, bővebb információ:

 • A képzés helye:
  • Gál Ferenc Egyetem Egészség- és Szociális Tudományi Kar
   Egészségtudományi Intézet
  • 5700, Gyula, Szent István út 17-19.
 • Információ kérhetők

Letöltés PDF-ben.